برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1532 100 1
شبکه مترجمین ایران

غلام

/qolAm/

مترادف غلام: جوان، طفل، فرزند، بنده، چاکر، خادم، خدمتکار، زرخرید، عبد، مستخدم، مملوک، نوکر، غلمان

متضاد غلام: ارباب

برابر پارسی: برده، بنده، سرسپرده

معنی اسم غلام

اسم: غلام
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: ارادتمند و فرمانبردار، به صورت پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند غلامحسین، غلامرضا، غلامعلی

معنی غلام در لغت نامه دهخدا

غلام. [ غ ُ] (ع اِ) کودک. (منتهی الارب ) (غیاث اللغات ). کودک شهوت پدیدآمده. (ترجمان علامه ٔ جرجانی تهذیب عادل نسخه ٔکتابخانه ٔ لغت نامه ). پسر از هنگام ولادت تا آمد جوانی. (از منتهی الارب ). کودک که خطش دمیده باشد و بعضی گویند از زمان ولادت تا حد بلوغ. و فارسیان غلام به معنی مطلق بنده و پسر استعمال کنند خواه کودک باشد و خواه جوان و خواه پیر، لیکن بر مذکر اطلاق کنند نه بر مؤنث. (آنندراج ). ریدک. (مقدمة الادب زمخشری ). کودک نرینه. پسر خردسال. پسر. امرد. مقابل دختر. غلام بزرگتر از صبی و خردتر از شاب است و آن سنی است از چهارده سالگی تا بیست و یک سالگی. (مسعودی ) : قال رب انی یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر و امرأتی عاقرٌ. (قرآن 40/3). فأدلی دلوه قال یا بشری هذا غلام. (قرآن 19/12). و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینة. (قرآن 82/18). پس خواهر یعقوب گفت : یک ره که این غلام [ یوسف ] دزدی کرد چاره نیست تا دو سال مرا بندگی کند. (ترجمه ٔ تاریخ طبری چ بهار ص 270). || پسری یا امردی که با وی عشق ورزند. پسر زیباروی. معنی اصلی غلام ، پسر و امرد است ولی چون پادشاهان و امرا و شعرا و توانگران علاوه بر استفاده از غلامان خود در مورد خدمتگزاری و جنگاوری و تجمل با بعضی ازبندگان خوبرو عشق میورزیدند از این رو غلام در ادبیات مفهوم معشوق را به خود گرفته است. رجوع به «غلام و بنده از نظر تاریخی » در مطالب بعدی شود :
غلام ار ساده رو باشد و گر نوخط بود خوشتر
خوش اندر خوش بود باز آنکه با زوبین و چاچله.
عسجدی.
غلام و جام می را دوست دارم
نه جای طعنه و جای ملام است.
منوچهری.
داد در دستش آهخته حسامی را
بر لت جام نگارید غلامی را.
منوچهری.
در کف جاهل همیگوید نبید
در بر فاسق همیگوید غلام.
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص 298).
می چه داری در صراحی ای غلام
جام پرکن تا به کف گیریم جام.
امیر معزی (از آنندراج ).
ملک درحال کنیزکی خوبروی پیشش فرستاد همچنین در عقبش غلامی بدیعالجمال لطیف الاعتدال. (گلستان سعدی ).
شمع نخواهد نشست بازنشین ای غلام ...

معنی غلام به فارسی

غلام
دهلو ( شیخ ) ابن همدانی متخلص به مصحفی شاعر اردو ( ف . ۱۲۴٠ ه ق . ) . ویرا دیوانی است بزبان اردو .
پسر، پسرخردسال، پسری که موی پشت لبش دمیده باشدبنده، اجیردرفارسی معنی مطلق بنده وبرده رامیدهدخواه جوان باشدخواه پیر
( اسم ) ۱ - پسر ( از هنگام ولادت تا هنگام جوانی ) ۲ - کودک شهوت پدید آمده . ۳ - پسری که با وی عشق بازند امرد ۴ - شاگرد تلمیذ تربیت یافته ۵ - نوکر بنده عبد مقابل کنیز جاریه جمع : غلامان . یا غلام پست . مامور پست که نامه ها و بسته های پستی را توزیع کند . یا غلام پیشخدمت . پیشخدمت نابالغ از شاهزادگان یا رجال درباری خدمت شاه می کرد از قبیل قلیان بردن و آفتابه و گلدان گذاشتن . یا غلام ترک . غلامی که از نژاد ترکان باشد . یا غلام خاصه . هر فرداز گروهی از غلامان که در پشت سر پادشاهان می ایستادند . یا خانه زاد . ۱ - خانه زاد ۲ - غلام یا خدمتکاری که مخصوصا جهت خدمت شاه در دربار تربیت می یافت . یا خانه خواجه سرا . غلامی زیبا رو که خصی شده ودر خدمت شاه بود
( میرزا ) قادیانی ( منسوب به قادیان ) ( و . ۱۸۳۵ - ف. ۱۹٠۸م . ) موسس فرقه احمدیه یا قادیانی . از آثاراوست : [ قصاید احمدیه ] ( المسیح -الموعود و المهدی المعهود ) مواهب الرحمن حمامه البشری الی اهل مکه و صلحائام القری . وی خود را مهدی موعود و مظهر رجعت مسیح خوانده و در سال ۱۸۸۹ م . رسالت خود را بعموم اعلام کرد . از مردم پنجاب گروه بسیار با او بیعت کردند
( صفت ) رئیس ترکان . توضیح غالبا این لقب در سفارتخانه های خارجی برای رئیس پیشخدمتان مصطلح بود .
( اسم ) جایگاه غلامان و فراشان محل تجمع غلامان سلطنتی .
( صفت ) ۱ - فرزند غلام ۲ - از فرزند خود بدین کلمه تعبیر آورند .
( اسم ) ۱ - اطاقی که میان دو اطاق دیگر واقع باشد و بهر دو راه داشته با ...

معنی غلام در فرهنگ معین

غلام
(غُ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - پسر، پسری که ریش در نیاورده باشد. ۲ - بنده ، اجیر، نوکر.
( ~ . بَ چِ) [ ع - فا. ] (اِمر.) پسر نابالغ که در خانه بزرگان و شاهان قاجار خدمت می کردند، خانه شاگرد.
( ~ . گَ دِ) [ ع - فا. ] (اِمر.) ۱ - اتاقی که میان دو اتاق دیگر واقع باشد و به هر دو راه داشته باشد. ۲ - ایوان و عمارت . ۳ - دیوارپست حایل میان حرمسرا و دیوانخانه .

معنی غلام در فرهنگ فارسی عمید

غلام
۱. برده، خواه جوان باشد، خواه پیر، بنده، اجیر.
۲. (اسم، صفت) [عامیانه] مطیع، ارادت مند.
۳. [قدیمی] پسر، پسر خردسال.
۴. [قدیمی] پسری که موی پشت لبش سبزشده باشد.
* غلام پست: [قدیمی] کسی که نامه های مردم را از شهری به شهر دیگر می برد، مٲمور پُست، چاپار، پیک.
* غلام حلقه به گوش: بنده ای که حلقه در گوش او کرده باشند، بندۀ حلقه به گوش. &delta، در قدیم که برده فروشی رسم بود اغلب حلقه ای در لالۀ گوش آن ها می کردند: ( فدای جان تو گر جان من طمع داری / غلام حلقه به گوش آن کند که فرمایند (سعدی۲: ۴۳۰).
غلام باره بودن، امردپرستی، بچه بازی.
پسر دوست، امردباز، بچه باز.
۱. پسرجوانی که به صورت خدمتکار در خانه ای کار کند.
۲. در دورۀ قاجار، پسر نابالغی که در حرم سرا کار می کرد.
غلام زاده بودن.
فرزند غلام، پسر غلام و بنده.
بنده و بردۀ سیاه پوست.
دیوار یا دالان حائل میان حرم سرا و قسمت بیرونی عمارت، راهرو، کریدور.

غلام در دانشنامه اسلامی

غلام
غلام یکی از القاب حضرت مهدی (علیه السّلام) است.
غلام در لغت ، به معنای پسربچه است.
غلام
معنی غُلَامٌ: جوان - نوجوان -جواني که شاربش (سبيلش) تازه روئيده باشد (هم جوان نابالغ را شامل ميشود و هم بالغ )
معنی فَتَيَانَ: دو غلام - دو غلام جوان (فتي به معناي غلام جوان و فتاة به معناي کنيز جوان است)
معنی فَتَاهُ: خدمتگزارش - غلام جوانش (فتي به معناي غلام جوان و فتاة به معناي کنيز جوان است )
معنی فَتَاهَا: خدمتگزارش - غلام جوانش (فتي به معناي غلام جوان و فتاة به معناي کنيز جوان است )
معنی فَتًی: جوان - غلام جوان (فتي به معناي غلام جوان و فتاة به معناي کنيز جوان است)
معنی فَتَيَاتِکُم: کنيزان جوان (فتي به معناي غلام جوان و فتاة به معناي کنيز جوان است)
معنی فِتْيَةٌ: جوانمردان (فتي به معناي غلام جوان و فتاة به معناي کنيز جوان است)
معنی غُلَامَيْنِ: دونوجوان - دو جوان (غلام يعني جواني که شاربش (سبيلش) تازه روئيده باشد وهم جوان نابالغ را شامل ميشود و هم بالغ )
معنی فِتْيَانِهِ: غلامانش - کارگزارانش - گماشتگانش (فتي به معناي غلام جوان و فتاة به معناي کنيز جوان است)
ریشه کلمه:
غلم‌ (۱۳ بار)

واژه «غلام» به عقیده بعضی به هر کودکی قبل از رسیدن به سن جوانی گفته می شود; و بعضی آن را به کودکی که از ده سال گذشته و هنوز به سن بلوغ نرسیده است اطلاق کرده اند. از تعبیرات مختلفی که در لغت «عرب» آمده می توان استفاده کرد: «غلام» حد فاصل میان «طفل» (کودک) و «شاب» (جوان) است که در زبان فارسی از آن تعبیر به «نوجوان» می کنیم، و «غُلام عَلِیْم» به معنای پسر دانا است.
جوانی که تازه سبیلش روئیده. در مفردات و قاموس و اقرب گفته: «الغلام:الطّار الشارب» یعنی موی پشت لب بالایش روئیده در مجمع آن را جوان فرموده است در قاموس و اقرب معنی آن را پیر نیز گفته‏اند که در این صورت از اضداد است و نیز با «او» تردید گفته‏اند: غلام از حین ولادت است تا جوانی. ناگفته نماند: نگارنده معنی اول را که «جوان» باشد بهتر می‏دانم به قرینه اینکه غلم و اغتلام چنانکه اهل ...


غلام در دانشنامه ویکی پدیا

غلام
غُلام به پسری گفته می شد که از کودکی تا جوانی به خدمتگزاری و جنگاوری سلطان می پرداخت و گاه به امیری می رسید. گاه سلطان با غلام نرد عشق می باخت و از همین رو غلام در ادبیات گاه به معنی معشوق نیز آمده است. ب
البتکین
سبکتکین
ایاز
نوشتکین
غلام مفهوم پسر نوجوانی بین سنین ۱۴ تا ۲۱ سال را می رساند. به خدمتکار مذکر کوچکتر صبی و به خدمتکار بزرگتر شاب گفته می شد.
در دربار پادشاهان سامانی و سلاطین غزنوی، غلامانی که به کارهای ساده ای مانند ساقی گری، آبداری، شربت داری، جامه داری، رکابداری و اسلحه داری می پرداختند، غلامان «سراپا سرایی» نامیده می شدند.
از اولین روز خدمت غلام تا پیری او، تربیت غلام با ترتیب خاصی پیگیری می شده است. در سال اول غلام اجازه سواری نداشته و پیاده خدمت می کرده است. پس از یک سال، با تصویب حاجب، به غلام اسب و لگام و تسمه می داده اند. در سال سوم غلام اجازه داشته که خنجری ببندد و در سال چهارم، قبا و گرزی به وی می داده اند. از آن پس غلام به رتبه «وثاق باشی» ارتقا یافته و غلامانی زیر نظر او کار می کرده اند. مراتب بعدی ترقی غلام، «خیل باشی» و سرانجام «حاجب» بوده است. گاه حاجب اگر لیاقت داشت، در ۳۵ سالگی به امیری می رسید.
غلام ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
غلام (فیلم)
غلام (فیلم ۲۰۱۶)
«غُلام (برده)» (انگلیسی: Ghulam) یک فیلم هندی درژانر اکشن و جنایی است که در سال ۱۹۹۸ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به عامر خان و رانی موکرجی اشاره کرد.
غلام فیلمی به کارگردانی میترا تبریزیان، نویسندگی سیروس مسعودی و با بازی شهاب حسینی محصول سال ۲۰۱۶ است. این فیلم اولین محصول مشترک ایران و بریتانیا می باشد که در لندن ساخته شده است.
سایت رسمی فیلم غلا ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

غلام در جدول کلمات

غلام
ایبک, رهی, بنده, گرا_نوکر _خانه زاد
غلام زر خرید
برده
غلام سلطان محمود
ایاز
غلام سلطان محمود غزنوی
ایاز
غلام مورد علاقه سلطان محمود غزنوی
ایاز
غلام و بنده
زرخرید
فرهنگ فارسی به فارسی که محمد پادشاه ابن غلام محیی الدین آن را تالیف کرد
آنندراج

معنی غلام به انگلیسی

bondsman (اسم)
کفیل ، ضامن ، غلام ، برده
peon (اسم)
پیک ، پاسبان ، غلام ، پادو ، قاصد ، سرباز پیاوه
bondman (اسم)
غلام ، برده ، رعیت
slave (اسم)
غلام ، برده ، بنده ، زر خرید ، اسیر ، خادم
bondservant (اسم)
غلام ، بنده ، زر خرید ، برده بدون مزد و اجرت
lad (اسم)
غلام ، پسر بچه ، جوانک
serf (اسم)
غلام ، برده ، زارع بی زمین و فقیر
vassal (اسم)
غلام ، رعیت ، بنده ، تبعه ، خراجگزار ، همبیعت بالرد
thrall (اسم)
غلام ، بنده ، بندگی
page (اسم)
غلام ، پسر بچه ، خانه شاگرد ، پادو ، برگ ، صفحه
galley slave (اسم)
غلام ، غلام پاروزن ، مزدور ، زحمتکش

غلام را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پرنیا
به معنی فرزند، نوجوان، خدمتکار
مصطفی
برده جنسی مذکر
امیر حیاتی
رهی
بهنام
نوکر.حمال
سمیه
جوان، نوجوان، پسر
محدثه
نوکر خدمد کار مرد
احمد
در بهشت جوانانی خدمت اهل بهشت می کنند بنام غلمان آنچنان زیبا هستن و اهل بهشت از آنها بهره جنسی هم می برند
سامان
غلام از ریشه غلم گرفته شده به به معنی جوان و مذکری که استفاده جنسی از وی میشود
حمیدرضا دادگر_فریمان
رهی،جوان، طفل، فرزند، بنده، چاکر، خادم، خدمتکار، زرخرید، عبد، مستخدم، مملوک، نوکر، غلمان
الناز حکم آبادی
معنی غُلام در بعضی وقت ها به معنی چوپان است مثلاً:
به سراغ آن غلام رفت و گفت:�از این همه گوسفندانت یکی را به من بده.�
علیرضا اسدزاده
خدمتکار ، برده
کاف
غلام= قولام از "قول" و مصدر "قوللوک:به معنی خدمت"
و غلام یعنی خدمتکار ، واژه و اسمی ترکی است که وارد زبان عربی شده
از این مصدر اسم "قلی" هم درست شده.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی غلام در عربی   • مخالف کلمه غلام   • غلام در جدول   • غلام هندی   • غلام در اسلام   • غلام بارگی   • اسم غلام   • غلام در قرآن   • مفهوم غلام   • تعریف غلام   • معرفی غلام   • غلام چیست   • غلام یعنی چی   • غلام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی غلام

کلمه : غلام
اشتباه تایپی : yghl
آوا : qolAm
نقش : اسم
عکس غلام : در گوگل

آیا معنی غلام مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )