برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1651 100 1
شبکه مترجمین ایران

غزل

/qazal/

مترادف غزل: شعر، عشقبازی، معاشقه

برابر پارسی: چامه، چکامه، سروده، ترانه

معنی اسم غزل

اسم: غزل
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: qazal) (عربی) (در ادبیات) نوعی شعر، شعر عاشقانه، (در موسیقی ایرانی) هر نوع سخن آهنگین [معمولاً به زبان فارسی] که به آواز یا همراه سازها خوانده می شده است - شعر عاشقانه

معنی غزل در لغت نامه دهخدا

غزل. [ غ َ ] (ع مص ) رشتن .مغزول ، نعت از آن است. (منتهی الارب ) (تاج المصادر بیهقی ) (مصادر زوزنی ) (غیاث اللغات ) (آنندراج ). ریسمان رشتن. (ترجمان علامه ٔ جرجانی ص 73). ریسیدن. (غیاث اللغات ). رشتن. غُزول. || نوازش کردن : اخذ فی غزلهم والرفق بهم. (دزی ج 2 ص 211). || (اِ) رشته . (منتهی الارب ) (آنندراج ). ریسمان. رسمان. (لغت محلی شوشتر ذیل رسمان ). ریسمان. (مهذب الاسماء) (غیاث اللغات ). مغزول از نظر تسمیه به مصدر و منسوب آن غزلی است. (اقرب الموارد). ج ، غُزول. (دزی ج 2 ص 211). رسن. (غیاث اللغات ).
- دارالغزل ؛ جایی که زنان رشته های خود را میفروشند. (دزی ج 2 ص 211).
- غزل حریر ؛ ابریشم رشته شده.
- غزل قطن ؛ کتان رشته شده.
|| ریسمانی که با آن جانوران وحشی را میگیرند. || پیچک مو (درخت ). || شراب غزل الکرم ؛ از نوشابه هایی که معده را تقویت کنند و اشتها آورند. (دزی ج 2 ص 211).

غزل. [ غ َ زَ ] (ع مص ) سخن گفتن با زنان و عشقبازی نمودن. (منتهی الارب ). حدیث زنان و حدیث عشق ایشان کردن. (آنندراج ). محادثه با زنان. (اقرب الموارد). بازی کردن به محبوب. حکایت کردن از جوانی و حدیث صحبت و عشق زنان. (غیاث اللغات ). دوست داشتن حدیث با زنان و صحبت با ایشان. (تاج المصادر بیهقی ). ج ، غُزول. (دزی ج 2 ص 211). || سستی آوردن سگ و آن چنان باشد که چون به گرفتن نزدیک شود، آهو از ترس وی بانگ کند پس سگ بازگردد. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). متحیر شدن از بانگ کردن آهوبره در روی بره. (تاج المصادر بیهقی ). || (اِمص ) ستایش کسی. ثنای کسی. (مقدمة الادب زمخشری ). || سخنگویی با زنان. عشقبازی. (منتهی الارب ). گفتگوی پسران و دختران جوان ، و گفته اند به معنی عشقبازی با زنان است. (از اقرب الموارد). || (اِ) در موسیقی یک قسمت از چهار قسمت نوبت مرتب یعنی تألیف کامل است ، و آن چهار قسمت قول است و غزل وترانه و فروداشت. || سخنی که در وصف زنان و عشق ایشان گفته اند، و در عرف شعرا چند بیت مقرری است که پیش قدما زیاده از دوازده نیست و متأخران منحصر در آن ندانند، و با لفظ خواندن و سرودن و زدن و برداشتن و طرح کردن و از قلم ریختن مستعمل است. (از آنندراج ). سرواد و کلام منظوم و شعر و چامه. (ناظم الاطباء). کلام موزون و مقفی در مع ...

معنی غزل به فارسی

غزل
۱ - ( مصدر ) رشتن ریسیدن ۲ - ( اسم ) رشته ریسمان رسن .
جمع غازله
[ گویش مازنی ] /ghazel/ اسب سفید
قزل ارسلان
لغه بمعنی رشته دیوان بیابانی یا غولان است
( مصدر ) ۱ - غزل گفتن ۲ - غزل خواندن .
( مصدر ) غزل گفتن .
( صفت ) ۱ - غزلسرا ۲ - مطرب .
غزلسرایی .
[ گویش مازنی ] /ghazel telaa/ خروس سفید و نقره ای
دهی است از دهستان حومه بخش کرج شهرستان تهران که در ۱۵ هزار گزی باختر کرج و ۷ هزار گزی جنوب راه شوسه کرج قزوین واقع است
غزل گفتن غزل پرداختن
( اسم ) سبدی که زنان در آن رشته را به وقت دوختن نگاهدارند .
( صفت ) شاعر غزل گوی .
نام کتابی از تورات نشید الانشاد سرود سلیمان
( مصدر ) غزل سرودن غزل پرداختن .
قسمی ماهی قزل آلا قسمی نوار
۱ - مطلع غزل . ۲ - برگزی ...

معنی غزل در فرهنگ معین

غزل
(غَ زَ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) عشق بازی کردن . ۲ - حکایت کردن از عشق به زنان . ۳ - (اِ.) شعری مرکب از چند بیت که دارای یک وزن بوده و آخر مصراع اول با آخر مصراع های دوم هم قافیه باشد. ،~ خداحافظی را خواندن کنایه از: مردن ، از دنیا رفتن .
(غَ زْ) [ ع . ] ۱ - (مص م .) ریسیدن . ۲ - (اِ.) رشته ، ریسمان .
( ~ . پَ) [ ع - فا. ] (ص فا.) ۱ - غزل سرا. ۲ - مطرب .
( ~ . سَ) [ ع - فا. ] (ص فا.)۱ - غزل - گوی . ۲ - مطرب .
( ~ . طَ) [ ع - فا. ] (ص فا.) غزل - گوی .

معنی غزل در فرهنگ فارسی عمید

غزل
۱. ریسیدن، رشتن.
۲. (اسم) رشته، نخ.
۱. (ادبی) شعری که معمولاً بین هفت تا پانزده بیت سروده می شود و موضوع آن غنایی و عاشقانه است، شعر عاشقانه.
۲. (اسم مصدر) [قدیمی] سخن گفتن با زنان و عشق بازی کردن.
۳. (اسم مصدر) [قدیمی] سخنی که در وصف زنان و در عشق آنان گفته شود، حدیث عشق زنان.
غزل سرا، غزل گو، غزل خوان.
۱. کسی که غزل بخواند، غزل خواننده، غزل سُرا.
۲. (اسم، صفت) [مجاز] مطرب، آوازه خوان: من غزل گوی تواَم تا تو غزل خوان منی / ای غزل گوی غزل خوان غزل خواه ببال (فرخی: ۲۱۳).
۳. (قید) در حال غزل خواندن: نذر کردم گر از این غم به در آیم روزی / تا در میکده شادان و غزل خوان بروم (حافظ: ۷۱۸).
غزل سراینده، آن که غزل سراید، غزل گو، غزل پرداز.
کسی که غزل بگوید، غزل گوینده، غزل سرا، غزل پرداز، غزل خوان.

غزل در دانشنامه اسلامی

غزل
غزل، نوعی شعر عاشقانه دارای هفت تا چهارده بیت با وزن و قافیه واحد است.
غزل در لغت، حدیث زنان و صفت عشق بازی و معاشقه است و در اصطلاح ادب فارسی و عربی نوعی شعر است که قالبی منظوم و غنایی دارد و در وزن و قافیه واحد سروده می شود و مصراع اول بیت نخست نیز قافیه دارد. عدد ابیات آن از هفت تا چهارده است و درون مایه آن عاشقانه، و در بیان احساسات یا گفت و گوی با معشوق و خطاب به اوست. در غزل از محاسن طبیعت و لطایف طبیعی مربوط به انسان یا حیوان یا نبات و مناظر دریا و… سخن گفته می شود.
مستندات مقاله
در تنظیم این مقاله از منبع ذیل استفاده شده است: • مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه.    
 ۱. ↑ مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه، ص۶۸۰.    
...
غزل
کلمه غزل در اصل لغت، به معنی ریسمان رشتن و نوازش سخن گفتن با زنان، عشق­بازی و حدیث عشق و عاشقی کردن است؛ و چون این نوع شعر بیشتر مشتمل بر سخنان عاشقانه است، آنرا غزل نامیده اند.
غزل در اصطلاح شعرای فارسی، اشعاری است بر یک وزن و قافیه با مطلع مصرع که حد معمول متوسط مابین پنج بیت تا دوازده باشد و گاهی بیشتر از آن تا حدود پانزده و شانزده بیت و به ندرت تا نوزده بیت نیز گفته اند. اگر از پنج بیت کمتر باشد می­توان آنرا غزل ناتمام دانست.
در غزل سرایی حدیث مغازله شرط نیست، بلکه ممکن است متضمن مضامین اخلاقی و دقایق حکمت و معرفت باشد که امثال غزل­های حکیمانه و عارفانه بسیار است.
فرق میان غزل با تغزیل قصیده، آن است که ابیات تغزل باید همه مربوط به یک موضوع و یک مطلب باشد، اما در غزل تنوع مطالب ممکن است؛ چندان­که آن را شرط غزل دانسته اند. غزل هر قدر لطیف تر و پرسوزتر باشد، مطبوع تر و گیرنده تر است و همان اندازه که قصیده دارای فخامت و الفاظ قوی و محکم است، در الفاظ و معانی غزل باید رقت و لطافت بکار برد و از تعبیرات خشن و ناهموار سخت احتراز کرد.
اصطلاح غزل در قدیم مخصوص اشعار غنایی و سرودهای آهنگین عاشقانه بوده است که با الحان موسیقی تطبیق می شده و آنرا غ ...

غزل در دانشنامه ویکی پدیا

غزل
غزل در ادب فارسی به قالبی از شعر سنتی فارسی می گویند. در قالب غزل که معمولاً بین ۵ تا ۱۴ بیت دارد، مصراعهای بیت نخست با مصراع های زوج هم قافیه هستند. موضوع اصلی غزل بیان عواطف و احساسات، ذکر زیبایی و کمال معشوق و شکوه از روزگار است و ابیات غزل فارسی از لحاظ مضمون دارای استقلال اند. در آخرین بیت شاعر نام شعری یا تخلص خود را می آورد و بهترین بیت آن را شاه بیت یا بیت الغزل می گویند. قدیمی ترین نمونه غزل مستقل و کامل را می توان در آثار شهید بلخی، رودکی سمرقندی، دقیقی توسی یافت. در اوایل قرن ششم، قصیده از رونق افتاد و جای خود را به غزل داد. غزل در لغت به معنای عشق بازی و مغازلت است.
تصنیف
__________ * __________*
__________ __________*
غزل مشتق از مغازلت است و مغازلت عشق بازی باشد با زنان و حدیث کردن با ایشان و به زبان سخن شناسان غزل آن را گویند که مشتمل بر وصف شکل و شمایل محبوب و شرح نکایت و حکایت حال محب باشد و به نعمت جمال وصف زلف و خال و بیان هجر و وصال آراسته بود. (بدایع الافکار، ص ۷۱) هر شعر که مقصور باشد بر فنون عشقیات از وصف زلف و خال و حکایت وصل و هجر و تشوق به ذکر ریاحین و ازهار و ریاح و وصف دمن و اطلال باشد غزل خوانند. (المعجم، ص ۲۰۱)
غزل یک قالب شعر است.
غزل (گروه موسیقی)، یک گروه موسیقی چند ملیتی
غزل (فیلم ۱۳۵۵)، فیلمی به کارگردانی مسعود کیمیایی
غزل (فیلم ۱۳۸۰)، فیلمی به کارگردانی محمدرضا زهتابی
غزل همچنین می تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:
غزل فیلمی به کارگردانی و نویسندگی مسعود کیمیایی و بازیگری فردین، پوری بنایی و فرامرز قریبیان محصول سال ۱۳۵۵ است.
دو برادر: حجت (محمد علی فردین) و زین العابدین (فرامرز قریبیان) قرق بان جنگل هستند و در تنهایی روزگار می گذارنند. آن ها روزی متوجه می شوند که چند نفر مخفیانه درخت های جنگل را قطع می کنند. حجت به دنبال مهاجمان می رود و با غزل (پوری بنایی)، زنی معروفه، ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

غزل در دانشنامه آزاد پارسی

غَزَل
اصطلاحی در موسیقی قدیم ایرانی و نام نوعی تصنیف و نیز نوعی لحن موزون از هفده لحن مشهور قدیم موسیقی ایران. غزل دومین قسمت از فرم مهم و مشهور تصنیف با نام «نوبت مرتب» است که بر شعر پارسی استوار بوده است. در «نوبت مرتب» که از چهار قسمت قول و غزل و ترانه و فروداشت تشکیل شده بود، جز غزل شعر، قسمت های دیگر عربی بوده است. این قسمت از لحاظ فرم مانند قول اما شعر آن فارسی بود.

غزل در جدول کلمات

غزل سرای بزرگ قرن نهم
هلالی جغتایی
غزل سرای معروف معاصر تبریز
شهریار
غزل معروف شهریار
همای رحمت
غزل هوشنگ ابتهاج
گریه لیلی, دوزخ روح
ساخته خسرو سینایی با بازی حمید فرخ نژاد | غزل صارمی | مهدی احمدی و سعید پورصمیمی
عروس اتش
ساخته خسرو سینایی با بازی حمید فرخ نژاد | مهدی احمدی و غزل صارمی
عروس اتش
شاعر غزل سرای عهد ناصر الدین شاه
فروغی بسطامی
از غزل سرایان معاصر
رهی معیری

معنی غزل به انگلیسی

ode (اسم)
قصیده ، غزل ، چکامه ، قطعه شعر بزمی
yarn (اسم)
خیط ، غزل ، نخ تابیده ، الیاف ، نخ بافندگی ، داستان افسانه امیز
drinking song (اسم)
غزل
sonnet (اسم)
غزل ، غزل یا قطعه شعر 14 سطری
lyric poem (اسم)
غزل
erotic poem (اسم)
غزل
lyric poetry (اسم)
غزل
spinning (اسم)
غزل ، نخ ریسی

معنی کلمه غزل به عربی

غزل
قصيدة

غزل را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

غزل
عشق ورزی ب سبک شعر.
غزل
خیلی ممنون غزل یعنی عشق بازی نه غزل یعنی شعر
Qzwll_Rs
شعر عاشقانه
ghazal
غزل به معنی شعر های عاشقانه
غزل
غزل یعنی عشق بازی
ghazal
غزل یعنی شعر عاشقانه
غزال
غزل یعنی ترانه های عاشقانه
😎😎
غزل
شعر و قصیده
غزل
غزل یعنی شعر ٬ ترانه عاشقانه
غزل
غزل یعنی شعر عاشقانه
غزل
نام غزل ریشه اش عربی نیست ۰ ریشه اش فارسی است و از قدیم این اسم نبوده
غزل🦋
عشق بازي-معشوق-شعر عاشقانه
غزل
غزل یعنی ترانه ها عاشقانه
فاطمه جلیلی فر
یعنی بیت عاشقانه
غزل
از تو می نویسم ای شروع شعروشورمن
ای همدم شبهای شباب من
ای واژه خوب معنی گریز . ای غزل بانوعشق
تویی واژه غزل های موزون.غزل باتوبه وزن آید.قافیه نگاه توبردل ردیف.شعر من از تو قوام می پذیرد.ای عشق تورا ساده نمیگیریم.درانتظارت دلی دست وپا کرده ام.بی تو قصه من غصه است.نگاهم آه!تویی آرزوی روز های من.منم نیایش شبهای تو.تویی رستاخیزدل.دور هستی اما برایم هستی.عشق را ساده نمیگیریم.خدا را چه دیدی!..
غزل یعنی عشششق😙😍😜
Zandi
کلا شاید خیلی ها غزل را در یک جمله شعر عاشقانه بدونند ولی در اصل توی تحلیل ها و منابع قدیمی غزل را ارتباط عاشقانه با خدا گفتند که خیلی از شاعر های جوان یا جا افتاده در عرفان ها و شعرهایشون از این معنی استفاده میکنند
ممنون از اطلاعات خیلی خوب سایتتون❤
Ghazal
غزل یعنی عشق که یکی از قالب های شعری هم هست
غزل
غزل یعنی عشق واقعی وشیرین
غزل
غزل بهترین برای دختر است
غزل یعنی معشوغه عشقی هیچ وقت پایان ندارد
Ghazal mohamady manesh
غزا یعنی عشق غزل یعنی این که:
کسی درکت کند اینکه بداند تو چه می خواهی
بداند دوستش داری از ته قلبت از همان جایی که صدایی می آید که به تو می گوید بگو دوستش دارع بگو برایش تمام دنیایت را می گزاری آری من 12سال دارم اما معنیش این نیست که نمی فهم.
پس تبریک می گوین به کسی که اسمش غزل است .
تبریک به تمام دخترانی که اسمشان غزل است.😃😃😃😀😀😀😊😊😊☺☺☺😄😄😄
غزل یعنی دوستت دارم.👄💋❤💙💚💛💜💓💔💕💖💗💘💝💞💟👍👆👆☝☝✌✌
میلاد تک
بزا تمام کنم غزل یعنی عاشق
مامان غزل
شعر فریبا.شعر عاشقانه
:)Qazal
غزل یعنی عارفانه و عاشقانه
امیر
غزل یعنی عشق
دخی بلا
غزل یعنی مرواریدی در صدف . غزل یعنی با تمام وجود عاشق معشوقه ی خویش .ازی،امروز به خویش میبالم کع یک دختر ایرانی بانام و اصل غزل .پس به افتخار همه ی غزل های ایران
نیما
غزل یعنی عشق و عاشقی یعنی دوست داشتن
مهران
غزل یعنی کشاندن قلب سمت خود
غزل
غزل یعنی عشق یعنی کسی که دوستت داره غزل یعنی عشق بازی


تبریک به هرکی که اسمش غزل است همچنین خودم
مجتبی عیوض صحرا
برگرفته شده از واژه ترکی آن: گوزَل!
زری
زندگی بدون شعروعشق معنی نداره پس غزل یعنی زندگی
به افتخارهرچی غزل جووون دوستتون دارم
ب افتخاردخترنازم غزل فدات بشم زندگیم
غزل
غزل یعنی شعر عاشقانه عشق ورزیدن به خدا و کسانی که دوستشون داریم یعنی در یک جمله. غزل = عشق. غزل= عشق
حسین
غزل یعنی ترانه زندگی غزل یعنی دخترم وتمام دنیام
غزل
اره غزل یعنی شعر عاشقانه غزل یعنی ترانه ی عاشقانه به افتخار همه غزل های ایران وبه خودم که اسمم غزل است
مهدی
غزل یعنی رشته عشق ،تار و پپد عشق
مهدی
تاروپود عشق ،رشته عشق
مهدی
غزل یعنی رشته عشق ،تاروپود عشق
غزل
به معنای عشق بازی.شعر و ترانه یاهمون متودی
Qazal
به معنی:شعر عاشقانه،عشق بازی دختر و پسر،آهو،اسمه با مسماییه.من که عاشق اسممم.😍😚😘
چاووش
همسر من باوار هستند و دختر است و می خواهم نام اش را غزل بگذاریم چون معنی اش بسیار زیبا است. غزل یعنی حدیثعشق و سخنان بین دو فرد عاشق
غزل
غزل یعنی شعر عاشقانه تبریک میگم به کسانی که اسمشان غزل است اسم غزل بیشتر خارجی ها میزارن چون اسم خیلی قشنگی است دوستتون دارم امید وارم نوشته هایم قشنگ باشد
غــــــــزل
غزل ینی کسی که دوسش داری تنهاش نذار هرچند ماله تو نیست ولی بازم تو عاشقانه دوستش داشته باش .بجنگ برا به بدست اوردنش. غزل فقط یه شعر نیست یااینکه یه کلمه عربی بعضیا با همین اسم غزل زندگیشونا میسازن.ولی زندگی من یه اسم دیگه داره
پیمان کریمی
شعرم درباره اسم غزل رو تقدیم می کنم

لحظه ای نگاهم به تو افتاد و
چشمانم افتادن به دست و پایَم
تو موهایَت را در آیینه اَم شانه می کنی و
من مَحضِ چشمانَت غَزَل می سُرایَم...

(پیمان کریمی)
ghazal
غزل یعنی عشق♡
غزل یعنی عاشقانه هایی پنهانی
غزل یعنی اسب سفید
و غزل یعنی تک شاخی عاشق...

غزل
غزل یعنی ترانه ،حدیث عاشقانه،یه عمر جاودانه،حرفای بی بهانه
غزل
غزل یعنی عاشق بودن.عاشق معشوق بودن😍ساده دوست داشتن و عاشقانه دوست داشتن
کسی که اسم عشقش غزله
من خودم دخترم ولی رو یه عشقی به نام غزل کراش دارم برا همین میدونم معنیش به اهو هم برمیگرده که در اصل غزال بوده ولی به معنای شعر عاشقانه و عارفانه هم میشه گفتش من خودم جلوش که دارم حرف میزنم برای اینکه نفهمه میگم شعر اینو گفت شعر اونو گفت😅😅
غزل
غزل یعنی شعر و ترانه عاشقانه 💓💓💓💓💓
Joker
غزل به معنای حدیث عشق زنان❤❤❤❤❤
غزل
ریشه ی غزل پارسی است نه عربی😑😑
غزل ghazal
غزل یعنی زندگی یعنی عشق من 14سالم وعاشق اسم خودم هستم
غزل:عشق
غزل:شعر عاشقانه
غزل:دنیا
غزل :یعنی یک دختر اصل ایرانی
دخترای ماه مرداد که اسمشون غزل عشق هستن ولایک دارن
غزلghazal
اسم غزل یک اسم ایرانی ونکته اینجا است که ماهم ایرانی هستیم پس ما غزل ها باید به اسم زیبایی که داریم افتخار کنیم و حتی به ایرانی که هستیم من که افتخار میکنم شما چی
باید اسم غزل به عشقشم بیاد مثل اسم عشق من ..
دختری که اسمش غزل از خودش اسمش بدش نیاد چون بهترین.... بهترین اسمی که درجهان داره
Ghazal
غزل یعنی عشق ❤️یعنی دنیا💗یعنی یک دنیا عشق هرکی اسمش غزل ب اسمش افتخار کنه تیر ماهی ها ک اسمتون غزل هست اینو بدونید ک بهترینید❤️❤️❤️❤️😍😍😍
غزل
من غزل هستم ۱۴ سالم و به اسم خودم افتخار میکنم غز

غزل یعنی عشق عاشقانه

من عاشق تمام دخترای ام که مثل خودم اسمشون غزل
غزل سلیمانی
غزل یعنی اهوی سفید
ناشناس
بیشین بینیم بابا غزل دونی گرفتین باشه اصلا غلط کردیم گفتیم معنی غزل رو بگین بیچاره من که اسمم غزله باید بدبخت بشم دعا کنم اسمم غزل نباشه
غزل
اسم من غزله و عاشق اسمم معنی میشه عشقو ترانه عاشقی و من خودمم عاشق یکی ام وا از خدا شکر میکنم که اونو به من داد. غزل عاشقتممم😘
راستی هر کی درباره ی اسم غزل بد بگه ایشالا کهیر بزنه راستی اون نظر آخرکه داده شده بزار بهش بگم شما لیاقت همچین اسمی رو نداری،
عشق به خدا
غزل یعنی شری سرودن به آن که بهترین است وچه کسی بهترین است . غزل یعنی ترانه ای سرودن برای خدا
همهد۵زلایک اسمیه که واقعا هیچ اسمی مثل اون نیست مثلاد غزال اصلا ربطی به غزل نداره و غزاله یا هر چیز دیگه اینا فقط ااولشون غ به نظرم توی اسمایی که بادغ شروع شده غزل بهترینه
واین که فهمیدم این اسم به رازو نیاز باخداست با این که اسسمم غزل نیست ولی خیلی خوبه مخصصوصا برا پروفایل🎀
Ghazal .MOHSNI
به نظر من اسم غزل یه اسم کاملا ایرانی و معنی بسیار عالی دارد🤗
غزل:عشقولانه♥️
غزل: اسب تک شاخ🦄
غزل: اهوی سفید😗
غزل :شعر عاشقانه😍😚
غزل :عشق بازی♥️😚
غزل
غزل یعنی کسی که به خوبی درکت کند و بداند که او یار توست
غزل
شعر عاشقانه
غزل
در ضمن ادامه حرفم...(نظر قبلی)
اسم غزل یه اسم کاملا عربیه
غزل
غزل نوعی اهو
نسیم
به زبان فرانسوی
نفس
معنی اسم غِزِل یا به ترکی غلیظ میشه غیزیل
معنی اسم آن آهو میشود به زبان ترکی به آهو غزل میگن.
استالین وانلیس کریستال پدیا
غزل یک اسم عربی کامل است که معنی های بسیاری دارد پر طرفدار ترین معنی معنی شعر و آواز است که همه می دانند
خیلی ها از این اسم بدشان می آید و از این اسم متنفر هستن اما آنها چندان معنی برای این اسم نمی دانند:
آواز
موزون زیبا
صدای درخشان
لطفا از دوستان میخواهم که معنی های من در اوردی مثل تکشاخ و این ها در نیارند.بهترین اطلاعات را از استالین وانلیس کریستال پدیا بگیرید.
ghazal
غزل یعنی: موزیک. آهو. عـشق و......
به افتخار همه ی غزل عای ایران مخصوصا خودم که غزلم
غزل
غزل عشق بی پایان
غزل یعنی شعر عاشقانه

من افتخار میکنم ک اسمم غزله
ایسالا همه غزل ایران شاد و سلامت باشن ب خصوصو خودم😍
حسنا
غَزل : /qazal/ غزل به معنای: نوعی شعر، شعر عاشقانه؛ در موسیقی ایرانی هر نوع سخن آهنگین که به آواز یا همراه سازها خوانده می‌شده است.
ریشه مربوط به: عربی
غزل
غزل غزل ترانه حدیث عاشقانه تقدیم به همه غزل ها من غزلم:) ♡
غزل
اسم غزل ریشه مازندرانی هم داره به معنی اسب سفید
و در ریشه ترکی از گزل می اید به معنی زیبا
🌷
اسم غزل ريشه تركي داره
ghazal★
اون کسی که گفت من باید دعا کنم اسمم غزل نباشه باید بگم تو لیاقت نداری که اسمت غزل باشه... لیاقتت همون اسم هایی که در زمانایه قدیم میزاشتن
به افتخار هرکی که اسمش غزل هست و اسم غزل رو دوس داره ....
غزل قویدل
غزل یعنی = شعر ؛سرود؛ترانه
اسم غزل خیلی زیباست
من نام خودم رو خیلی دوست دارم😍😄😀😇💟💗💜💛💝💞💕💖💓👏👏👏

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شعر غزل چیست   • اسم غزل   • غزل شعر   • غزل خواننده   • غزل سریال گوزل   • غزل در فیلم گوزل   • غزل گوزل   • غزل گلپنار   • معنی غزل   • مفهوم غزل   • تعریف غزل   • معرفی غزل   • غزل یعنی چی   • غزل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی غزل

کلمه : غزل
اشتباه تایپی : ycg
آوا : qazal
نقش : اسم
عکس غزل : در گوگل

آیا معنی غزل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )