زهره

/zahre/

مترادف زهره: جرئت، شهامت، زهره دان، مراره | ناهید

برابر پارسی: ناهید، آناهیتا

معنی انگلیسی:
venus, gall-bladder, courage, bile, evening star, gall, morning star

فرهنگ اسم ها

اسم: زهره (دختر) (عربی) (طبیعت، کهکشانی) (تلفظ: zohre) (فارسی: زهره) (انگلیسی: zohre)
معنی: نام دومین سیاره منظومه شمسی که نام دیگر آن ناهید است، ( اَعلام ) ) ( در نجوم ) دومین سیاره ی منظومه ی شمسی از لحاظ دوری از خورشید، میان عطارد و زمین، که از درخشنده ترین اجرام آسمانی است، [در نزد قدما زهره نماد نوازندگی و خنیاگری است]، ) زهره نام رودی در استان های فارس، کهگیلویه و بویر احمد و خوزستان به طول کیلومتر، که از شمال غربی اردکان در فارس سرچشمه می گیرد و با نام شش پیر به شهرستان ممسنی وارد می شود و پس از عبور از روستاهای استان فارس و سپس مشروب کردن شهرستان گچساران و روستاهای کهگیلویه و بویر احمد با نام زهره تغییر مسیر می دهد و با نام هندیجان در استان خوزستان به خلیج فارس می ریزد، ( عربی ) ( نجوم ) دومین سیاره ی منظومه ی شمسی که از درخشنده ترین اجرام آسمانی است، ناهید، ونوس، در نزد قدما زهره نماد نوازندگی و خنیاگری است، نام سیاره ای در منظومه شمسی که از درخشنده ترین اجرام اسمانی است و نماد نوازندگی و خنیاگری است
برچسب ها: اسم، اسم با ز، اسم دختر، اسم عربی، اسم طبیعت، اسم کهکشانی

لغت نامه دهخدا

( زهرة ) زهرة. [ زَ رَ / زَ هََ رَ ] ( ع اِ ) گیاه و شکوفه گیاه و شکوفه زرد. ج ، زَهْر، ازهار. جج ، ازاهیر. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ). شکوفه. ( ترجمان القرآن ). و زهره که بمعنی شکوفه باشد در آن اختلاف است ، در منتخب و مدار به ضم اول و فتح ثانی و نیز در منتخب و کتابی دیگر بالضم و در شرح نصاب و بهار عجم و کشف به فتحتین و نیز درمدار و بهار عجم و برهان و مؤید بالفتح و صاحب قاموس نوشته است که زهره بالفتح و فتحتین بمعنی شکوفه زرد... ( غیاث ). و رجوع به زهره شود. || آرایش. ( ترجمان القرآن ). خوبی و آرایش. تازگی دنیا و بهجت و نضارت دنیا. ( غیاث ). زهرةالدنیا؛ خوبی و تازگی دنیا و بهجت آن. ( ناظم الاطباء ) ( از منتهی الارب ) ( از آنندراج ) ( از اقرب الموارد ) : و لاتمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجاً منهم زهرة الحیوة الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقی. ( قرآن 131/20 ).

زهرة. [ زُ رَ ]( ع اِمص ) سپیدی و خوبی. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ازاقرب الموارد ). سپیدی و خوبی و صفای رنگ. ( ناظم الاطباء ). یقال : اعجبتنی زهرة لونه ؛ ای بیاضه ُ و حسنه ُ. ( اقرب الموارد ). سپیدی و حسن. بیاض و حسن. ( غیاث ).

زهرة. [ زُ هََ رَ / زُ رَ ] ( ع اِ ) شکوفه. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ). شکوفه زرد یا مطلق شکوفه. ( غیاث ).

زهرة. [ زُ رَ ] ( اِخ ) دهی بوده میان حره شرقیه و حره سافله مدینه ، بغایت بزرگ چنانکه گویند سه صد هزار زرگر در آنجا متوطن بودند. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ).

زهرة. [ زُ رَ ] ( اِخ ) نام ام الحیاء الانباریة که محدث است. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ).

زهرة. [ زُ رَ ] ( اِخ ) نام پسر کلاب که پدر قبیله ای است از قریش. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ). نام پدر گروهی از قریش. ( ناظم الاطباء ). نام قبیله ای از قریش. ( غیاث ). ابوعبید و دیگران گویند: قبیله ای از بنی کلاب بن مره و آنان بنوزهرةبن کلاب بن مره اند و جوهری گوید زهره نام زن ( همسر ) کلاب است که فرزندان او بدان نسبت داده شده اند همچون سعدبن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف که هر دو تن آنها از عَشَره مبشره اند و باز از اینان آمنه دختر وهب مادر رسول اﷲ ( ص ) است. و حمدانی گوید: از اینان اکنون گروهی به بلاد اشمونین در صعید مصر اندرند. ( از صبح الاعشی ج 1 ص 355 ). رجوع به تاریخ گزیده و اعلام زرکلی شود.بیشتر بخوانید ...

فرهنگ فارسی

۱ - ناهید . دومین سیاره منظومه شمسی و آن پس از عطارد و پیش از زمین قرار دارد . این سیاره را میتوان با زمین خواهر توامان نامیدزیرا که از لحاظ اندازه بزمین نزدیک است و همچنین نزدیکترین سیاره بکره زمین است . وقتی که زمین و زهره در یک سمت خورشید باشند فاصله این دو فقط ۳٠٠٠٠٠٠٠ میل است در صورتیکه وقتی مقابل هم باشند مسافت بین آنها ۱۶۹٠٠٠٠٠٠ میل است . فقط هنگامی که این سیاره از ما دور است میتوان تمام قرص آن را مشاهده کرد زیرا درین موقع همه قرص آن بوسیله خورشید نورانی میشود . در غیر این هنگام ما فقط قسمتی از جرم نورانی و قسمتی از جرم تاریک آنرامی بینیم عینا مانند ماه اهله مختلف آنرا مشاهده میکنیم . هنگامی که زهره بین زمین و آفتاب است ما نمیتوانیم آنرا مشاهده کنیم زیرا که قسمت تاریک آن بطرف ماست ولی قبل و بعد از این حالت هلال آنرا مانند هلال ماه می بینیم ( البته بسیار کوچکتر ) . مدت حرکت انتقالی زهره ۲۲۵ روز است . پس سال دراین سیاره ۷ ماه و نیم است . طول مدت شب و روز آن هنوز معلوم نیست . یا زهره زهرائ . ناهید درخشنده زهره .
( اسم ) واحد زهر یک شکوفه .
ابن معبد ابن عبدالله ابن هشام

فرهنگ معین

(زُ رِ ) [ ع . زهرة ] (اِ. ) ناهید، دومین سیارة منظومة شمسی به نسبت فاصله از خورشید.
(زَ رِ یا رَ ) (اِ. ) ۱ - کیسة صفراء. ۲ - مایع زرد رنگ و تلخ موجود در کیسة صفرا. ، ~ترک شدن (عا. ) به شدت ترسیدن .
( ~. ) [ ع . زهرة ] (اِ. ) واحد زهر، یک شکوفه .

فرهنگ عمید

۱. (زیست شناسی ) عضوی کیسه مانند که به کبد چسبیده و صفرا در آن جا دارد، کیسۀ زرداب، کیسۀ صفرا.
۲. [مجاز] دلیری، یارا، جرئت. &delta، قدما معتقد بودند که ترس شدید سبب ترکیدن زهره می شود: یکی زهرۀ خرج کردن نداشت / زرش بود و یارای خوردن نداشت (سعدی۱: ۹۵ ).
دومین سیارۀ منظومۀ شمسی، ناهید، ونوس، خنیاگر فلک، مطربۀ فلک، بیدخت، بغدخت، بیلفت. &delta، قدما زهره را سعد می دانستند و به خنیاگری نسبت می دادند.

فرهنگستان زبان و ادب

{gall bladder} [پزشکی] کیسه ای گلابی شکل، به طول 7 تا 10 سانتی متر، که در زیر قطعۀ راست کبد واقع شده و محل ذخیرۀ زرداب است متـ . کیسۀ صفرا
{Venus} [نجوم] دومین سیارۀ منظومۀ شمسی ازلحاظ فاصله از خورشید و نزدیک ترین سیاره به زمین که هم اندازۀ زمین است و با ابرهای ضخیم کربن دی اکسید پوشیده شده است و دمای سطح آن به 450 درجۀ سلسیوس می رسد متـ . ناهید

گویش مازنی

/zahre/ گیاهی سمی و کشنده

واژه نامه بختیاریکا

اورائی؛ زَهلِه؛ پِرَک

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] زهره نام حیوانی است که در دریا زندگی می کند.
زُهره حیوانی دریایی است.
در روایتی زهره به حیوانی دریایی تعریف شده است، بدون آنکه خصوصیات آن بیان شود.
کاربرد زهره در فقه
از آن در باب اطعمه و اشربه نام برده‏اند.
زهره از مسخ شدگان شمرده شده است. بر اساس برخی روایات، وی زنی نصرانی و همسر پادشاهی از بنی اسرائیل بوده که خداوند او را به صورت حیوانی دریایی مسخ کرده است.


[ویکی الکتاب] معنی زَهْرَةَ: شکوفه (در عبارت "زَهْرَةَ ﭐلْحَیَاةِ ﭐلدُّنیَا" منظور این است که مال دنیا برای زیورو زینت این دنیا ست مثل شکوفه ای که تنها زیباست و میوه نیست تا سودی داشته باشد)
معنی ظَهْرِهِ: کمرش - پشتش
معنی عُزَّیٰ: نام یکی ازبتهایی که معبود اعراب قبل از اسلام بوده است (لات و عزی و منات نام سه بت است که معبود عرب جاهلیت بودند و آنان را دختران خدا می دانستند و بت عزی نمادی از ستاره زهره بوده )
معنی لَّاتَ: نام یکی ازبتهای زمان جاهلیت (و به طوری که مورخین مینویسند حتی بتهای خانه کعبه هم از آن صابئین بوده ، و مردم مکه در آنروزها در شمار صابئین و ستارهپرستان بودهاند ، و بت لات به اسم زحل و بت عزی به اسم زهره بوده )
معنی کُنَّسِ: پنهان شونده ها (جمع کانس ،مصدر کنوس به معنای داخل شدن وحشیهایی از قبیل آهو و طیور به درون لانهشان می باشد ،الکنس نیز از صفات ستارگان است ، چون هر یک در برج خود کنوس میکند ، یعنی پنهان میشود ، همانطور که آهوان در کناسه و آشیانه خود پنهان میشوند ، و ای...
ریشه کلمه:
زهر (۱ بار)

. در مجمع گوید: زهرة الحیوة الدنیا زیباوی آن است و زهرة (به فتح هاء) نیز جایز است و زهرة غنچه‏ای است که با صفا نماید و از آن جهت به هر چیز نورانی زاهر گوید و معنی حدیث در وصف حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله وسلم «کانَ اَزْهَرَ اللَّوْن» از آن است یعنی رنگش نورانی بود جوهری نیز آن را طراوت و زیبائی دنیا گفته. طبرسی فرموده: در آیه می‏شود «زهره» حال باشد از «به» و از «ما متعنّابه» یعنی چشم ندوز به اقسام متاعیکه به آنها داده‏ایم حال آنکه آن رونق دنیاست. بیضاوی چند وجه نقل کرده از جمله گوید: زهره منصوب است به فعل محذوف که «متعنّابه» به آن دلالت دارد. این معنی در صورتی است که مراد از ازدواج انواع نعمتها باشد چنانکه طبرسی فرموده و اگر غرض اقسام کفّار باشد چنانکه زمخشری گفته و المیزان نقل کرده و ضمیر «منهم» تأیید می‏کند آن وقت معنی عوض می‏شود ولی انواع نعمتها بودن بهتر است

دانشنامه عمومی

ناهید یا زهره[ ۱۵] به ترتیب نزدیکی به خورشید، دومین سیارهٔ زمین سان سامانهٔ خورشیدی است که در هر ۲۲۵ روز یکبار به دور خورشید می چرخد. زهره در مداری میان مدارهای زمین و تیر قرار گرفته و از نظر مداری، نزدیک ترین فاصله را با مدار زمین دارد. [ ۱۶] ناهید پس از ماه، درخشان ترین جرم آسمانی طبیعی است که به هنگام شب در آسمان زمین دیده می شود و قدر ظاهری آن به ۴٫۶ - می رسد. [ ۱۳] در دیگر منابع به این سیاره وُنوس هم می گویند. [ ۱۷] [ ۱۸]
سیارهٔ ناهید ( زهره ) ، بدون ماه است و در مدار تقریباً دایره واری به دور خورشید می گردد. این سیاره از بسیاری دیدگاه ها ازجمله اندازه، جرم، گرانش و ترکیبات ساختاری به زمین همانندی دارد و به خاطر همین نزدیکی ها آن را سیارهٔ «خواهر زمین» نیز خوانده اند. زهره از نظر حجم و جرم، هفتمین جسم بزرگ در سامانه خورشیدی است.
ناهید گرم ترین سیاره در سامانه خورشیدی است. این سیاره دارای هواکره است. هواکره ای ضخیم و غلیظ که موجب می شود که دیدن سطح آن با چشم غیرمسلح دشوار باشد. بیشتر هواکرهٔ آن را کربن دی اکسید تشکیل داده و در ابرهای بالایی آن قطره های ریز سولفوریک اسید وجود دارند. وجود کربن دی اکسید در هواکرهٔ این سیاره که گرما را در سیاره نگه می دارد دمای آن را به مقدار بسیار چشم گیری ( ۴۸۱ درجهٔ سلسیوس نزدیک سطح سیاره ) افزایش داده است. وجود اکسیژن بین دو لایه جو ناهید تائید شده است. البته این اکسیژن از نوع تک اتمی می باشد که با اکسیژن دو اتمی که در زمین وجود دارد، متفاوت می باشد. [ ۱۹]
در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ در حساب توییتری رسانهٔ خبری دیلی میل انگلستان اعلام شد که نشانه هایی احتمالی از حیات ( وجود گاز فسفین ) در این سیاره دیده شده است![ ۲۰]
این سیاره یکی از سیاره های سنگی و فشرده و دارای آتشفشانهای فعال، زمین لرزه و رشته کوه است. زمان لازم برای یکبار گردش این سیاره به دور خورشید ۲۲۵ روز زمینی است. [ ۲۱]
ناهید ( زهره ) در سنجش با بیشتر سیاره ها در منظومهٔ شمسی از جمله زمین، کروی تر است و به علت چرخش بسیار آهسته دور محوری آن، پدیدهٔ تورفتگی یا مسطح شدن قطب ها و برآمدگی یا تورم نواحی استوایی در آن، کمتر از دیگر سیاره ها رخ می دهد. طول یک شبانه روز در سیارهٔ زهره از یک سال این سیاره کمی بلندتر است. [ ۲۲]
عکس زهرهعکس زهرهعکس زهرهعکس زهرهعکس زهرهعکس زهره

زهره (هندیجان). زهره شهری از توابع بخش چم خلف عیسی، شهرستان هندیجان، در استان خوزستان است و در سال ۱۳۹۵، تعداد ۱، ۱۹۲ نفر جمعیت داشته است. [ ۱] شهر زهره در حد فاصل شهرستان های بندر ماهشهر و هندیجان قرار گرفته است. این شهر مرکز بخش چم خلف عیسی بوده و در بهمن ماه سال 1384 با تصمیم دولت نهم و انجام تقسیمات جدید کشوری از دهستان به شهر تغییر وضعیت داده و بدین ترتیب نام چم خلف عیسی به شهر زهره که بر گرفته از رودخانه زهره است، تبدیل گردید.
عکس زهره (هندیجان)
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلف

دانشنامه آزاد فارسی

زُهره (Venus)
زُهره
(به فارسی: ناهید) دومین سیاره از جانب خورشید. این سیارهحدود ۳۸ میلیون کیلومتر و بیش از هر سیارۀ دیگری به زمین نزدیک می شود. جرم آن۰.۸۲ جرم زمین است. کُندتر از هر سیارۀ دیگری به دور محورش می چرخد و مسیر چرخش آن از شرق به غرب، و برعکس جهت سایر سیاره ها، جز اورانوسو شاید پلوتوناست. میانگین فاصله اش از خورشید ۱۰۸.۲میلیون کیلومتر، قطر استواییاش۱۲.۱۰۰ کیلومتر، دورۀ چرخشآن ۲۴۲ روز زمینی، و سال آن ۲۲۵ روز زمینی است. جوِ زهره با ابرهایی متشکل از قطره های ریز اسید سولفوریکپوشیده شده است که هر چهار روز یک بار سطح این سیاره را می روبند. جوّ این سیاره تقریباً از دی اکسید کربنتشکیل شده است که به سبب اثر گل خانه ای گرمای خورشید را در خود نگه می دارد و دمای سطح سیاره را تا ۴۸۰ درجۀ سانتی گراد بالا می برد. فشار جوّ زهره حدود ۹۰ برابر فشار جو در سطح زمین می رسد. بیشتر سطح سیاره از سنگ های سیلیکاتی تشکیل شده است. ساختار درونی آن ممکن است مشابه زمین باشد؛ هسته ای آهنی ـ نیکلی، گوشتهای بیشتر متشکل از سنگ های آذرین فرومنیزیومو کانی های تیره رنگ محتوی آهن و منیزیوم، و پوستۀخارجی نازک سیلیسی. سطح سیاره با دهانه های برخوردی خال خال شده است. بعضی از آتشفشان های زهره احتمالاً هنوز هم فعال اند. این سیاره قمرندارد. نخستین جسم مصنوعی که به سیاره ای دیگر برخورد کرد کاوشگر فضاییشوروی، ونرا، بود که در ۱ مارس ۱۹۶۶ در زهره سقوط کرد. کاوشگرهای بعدی، که با چتر از جوّ زهره گذشتند و با موفقیت بر سطح آن فرود آمدند، مواد سطحی را تجزیه تحلیل، و اطلاعات و تصاویری را به زمین مخابره کردند. در دسامبر ۱۹۷۸، پایونیر، کاوشگر امریکایی زهره، وارد مداری بر گرد این سیاره شد و با استفاده از راداری که در ابرها نفوذ می کرد از بیشتر سطح آن نقشه برداری کرد. در ۱۹۹۲، کاوشگر فضایی ماژلانامریکا از ۹۹درصد سطح این سیاره، با تفکیک پذیری ۱۰۰ متر، نقشه برداری کرد. بزرگ ترین ناحیۀ مرتفع آن، با نام آفرودیت ترا، برگرفته از نام الهۀ عشق یونانی، در نزدیکی استوا قرار دارد و مساحت آن نصف افریقا است. مرتفع ترین کوه های این سیاره در ناحیۀ مرتفع شمالی، معروف به ایشتارتراواقع است که نام آن برگرفته از نام الهۀ عشق بابلی است. گرانکوهِماکسوِل مانتس، با ارتفاع۱۰.۶۰۰ متر از سطح تراز میانگین سیاره در این منطقه قرار دارد. نواحی مرتفع زهره را آتشفشان ها پدید آورده اند. زهره دنبالهای سرشار از یون، به طول ۴۶ کیلومتر دارد که به سمت خورشید کشیده شده است و از بمباران یون های موجود در جوّ بالایی زهره، براثر باد خورشیدی، پدید آمده است. این دنباله نخستین بار در دهۀ ۱۹۷۰ کشف شد، اما رصدخانۀ خورشیدی و خورسپهری (سوهو)در ۱۹۹۷ طول بسیار زیاد آن را شناسایی کرد.

جدول کلمات

ونوس

مترادف ها

bile (اسم)
صفرا، زردآب، زهره، خوی سودایی، مراره

gall (اسم)
گستاخی، صفرا، زردآب، زهره، تلخی، تاول، عیب، لکه، زخم پوست رفتگی

vesper (اسم)
زهره، غروب، نماز مغرب، عبادت شامگاهی

evening star (اسم)
زهره، عطارد

hesperus (اسم)
زهره، ستاره شام، ونوس، ناهید

morning star (اسم)
زهره، ستاره صبح

فارسی به عربی

صفراء

پیشنهاد کاربران

🌏 🪐 نام سیارات منظومه شمسی به همراه تصویر. . .
زهره
تعدادی از واژگان علم نجوم به انگلیسی:
astronomy = علم نجوم
The solar system = منظومه شمسی
The sun = خورشید 🌞
Mercury = عطارد، تیر
Venus = زهره، ناهید
Earth = زمین 🌎
...
[مشاهده متن کامل]

Mars = مریخ، بهرام
Jupiter = مشتری، هرمز
Saturn = زحل، کیوان
Uranus = اورانوس
Neptune = نپتون
space = فضا
galaxy = کهکشان
orbit = مدار
meteorite = شهاب سنگ
comet = ستاره دنباله دار
asteroid = سیارک
asteroid belt = کمربند سیارک ها ( بین مریخ و مشتری )
meteor / shooting star / falling star = شهاب سنگی که در حال سوختن وارد اتمسفر زمین می شود
black hole = سیاه چاله
dark matter = ماده تاریک
gravity = جاذبه
axis = محور
star = ستاره
eclipse = خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی
solar eclipse = خورشید گرفتگی
lunar eclipse = ماه گرفتگی
supernova = سوپرنوا، ابرنواختر
the Big Bang = بیگ بنگ
constellation = صورت فلکی
cosmology = کیهان شناسی
dwarf planet = سیاره کوتوله
light year = سال نوری
terrestrial = زمینی، خاکی
celestial = آسمانی
extraterrestrial = فرازمینی

ناترسی ، میگن زهرش ریخت یعنی ترسید و از حالت امنش خارج شد.
هاروت و ماروت نام آن دو فرشته است و ایشان بر آدمیان گنهکار طعنه میزدند ، حقتعالی فرمود که ایشان بسته ی نفس و هوااند و اگر شما را نیز همان حالت که ایشان را هست بودی صدور عمل های بدتر از افعال ایشان از شما امکان داشتی، ایشان استبعاد نمودند و حق سبحانه نفس بشری را بدیشان داد و برای حکومت خلق بر زمین فرستاد ایشان بر زمین آمده بر زنی ( زهره ) نام عاشق شدند و به سبب شرب خمر بر قتل بناحق و سجده ی صنم اقدام نمودند و حق تعالی ایشان را از صعود بر آسمان منع کرد.
...
[مشاهده متن کامل]

ادامه مطلب در تفسیر حسینی ترجمه از حضرت شاه ولی الله محدث دهلوی

زَهره چیزی را دارابودن یعنی جسارت انجام آن را داشتن
زهره به معنای طلوع یک عشق پاک و درخشان است به معنای ونوس و ناهید نام زیباترین ستاره شب
زهره:شهامت
زهره: نام یک سیاره - ناهید
زهره: جرئت، شجاعت /زهره در: ترسناک
زهره zahreh
کیسه صفرا که محتوی ماده سبز رنگ صفرا است وروی سیاه جگر قرار داشته وبدان متصل است ، در گویش شهربابکی وبسیاری نقاط دیگر به معنی دل وجرات هم بکار می رود ، زهرش ترکید، کنایه از اینه که ؛ بطور ناگهانی به شدت ترسید و وبه اصطلاح دلش ریخت
شکوفه زرد چقدر خوبع که اسم آدم انقدمعنی های خوبی داشته باشه
ونوس
استاد کافی توی یکی از سخنرانی هاشون گفتن زهره و زهرا هر دو از اسامی حضرت فاطمه ( س ) وبه معنای نور هستن
من عاشق اسمم هستم پدر و مادرم به نیت حضرت فاطمه و اینکه من و خواهرم رو نور و روشنایی زندگیشون میدونن این اسم ها رو برامون انتخاب کردند.
جرعت داشتن
زَهره : مجازاً جرئت و دلیری
زُهره: نام سیاره ای، ناهید
⁦ ( ◔‿◔ ) ⁩
ناهید.
برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون ساخت تصویر ذهنی و داستان سازی استفاده کردمثلا جشن تولد ناهید است و زهرا و زهره از همکلاسی های ناهید در پی آماده شدن برای رفتن به خانه ناهید هستندو. . . . . ( بقیه داستان و تصورسازی با شما )
زهره درخشان شجاع مصمم قاطع با اراده مغرور
زهره درخشنده و درخشان من هر بار از مادر و پدرم تشکر میکنم برای اسمم
الهه زیبایی و پرجرعت و زیرک
زَهْرِه: در پهلوی زهرگ zahrag بوده است .
( ( ندیدیم کس کاین چنین زهره داشت
بدین پایگه از هنر بهره داشت ‏ ) )
( نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 313. )
زهره شکاف: ترسناک.
( مرزبان نامه، محمد روشن ج اول، چاپ دوم، ۱۳۶۷، ص ( ۳۵۶ ) .
خونگرم ، مهربان ، وفادار ، عاشق خانه خانواده
واقعا اسممو دوست دارم
زهره یعنی درخشان زیبامهربان خوش قلب پرنور
یعنی خوش قلبو زیبا اسم مادر من زهره هستش بسیار زیبا مهربون هستن و من عاشقشم واقعا اسم زهره زیبا هستش و برازنده انسان های خوش دل
دستان پدرومادرم راهزاران بار میبوسم که اسمی با معنا و زیبا برام انتخاب کردند
زهره:
دکتر شفیعی کدکنی در مورد " زهره" می نویسد : ( ( ستاره ی ناهید یا بیدُخت ( بَغ دُخت : خدای دختر ) در اساطیر قدیم عقیده داشته اند که زهره زنی بود که اسم اعظم الاهی را از دو فرشته - که بر طبق داستان ها بزمین آمده بودند و در گناه گرفتار شده بودند - آموخت و به آسمان ها راه یافت . ) )
...
[مشاهده متن کامل]

( ( چو زهره گر طمع داری شدن بر اوج اعلابر
به دانش جان گویا را تو همچون زهره زهرا کن ) )
( تازیانه های سلوک، نقد و تحلیل قصاید سنائی، دکتر شفیعی کدکنی، زمستان ۱۳۸۳، ص 439. )

عاشق اسمم هستم تا الان معنی اسمما نمیدونستم از این که لقب حضرت زهرا هست خیلی خوشحال هستم وممنونم از پدرم که این اسم را برام انتخاب کرد واز خدا میخواهم اورا مورد رحمت خودش قرار بده وبیامرزدش.
جرات، شهامت، زهره دان، مراره | ناهید، ونوس
زیباترین شکوفه ترین و سیاره درخشندگی قشنگترین می باشد
زهره به معنای گل است ( عربی )
چقد زر زدین شماها
سپید
شکوفه
ملکه عشق
مهربان

زهره zahreh به معنای کیسه صفرا است که در ابیاتی که در بالا اشاره شده است در معنای مجازی خودش به کار رفته است زهره مجاز از جرئت زیرا زهره و جگر جایگاه جرئت هستند
از نظر من:
اسم دخترانه زهره یادآور بانویی خوش رو ، خوش بیان و خوش رفتار است.
یعنی خوش قلب و مهربون و مثل ستاره می درخشه
در کردی یعنی "خون دل"
مهربان ، دلسوز، خوش قلب، درخشندگی
نه بخاطراینکه اسم خودم زهره باشه نه، اماخانومی که نطق کردوگفت زهره هاخوش قیافه نیستن ازحسادتش بودمن دیدم وخودمم میگم هم خوشکلم هم مهربانم ورازداروعاشق بچه هامم وازساعتی ازدواج کردم نورو، وروشنایی به زندگیم
...
[مشاهده متن کامل]
هدیه دادم اسم من به درخشندگی وهزاران معناختم میشه وهمچنین دومین سیاره منظومه شمسی، وستارش فوق العاده زیباودرخشنده هستش خیلیم ازاسمم راضیم همین وبس بابای عشقا!

سلام
نظر به شباهت آن به کلمه زهرا، باید مفهومی از درخشندگی و تابندگی درآن باشد
زهره یعنی ؛روشن، زیبا، دلیر ، شجاع ونترس
ترکیدن زهره ( tarakidan zahreh ) به شدت ترسیدن در اثر یک اتفاق ناگهانی
زهره: ناهید، ونوس .
زیبایی های جها ن ودرخشندگی ان

اسامی مترادف: ناهید - ونوس - آناهیتا
معنی: درخشنده و پر نور
از القاب حضرت زهرا ( س )
دومین سیاره منظومه شمسی که درخشنده ترین هم هست
نام شهری در استان خوزستان
زهره نام رسمی رودخانه هندیجان است.
...
[مشاهده متن کامل]

رودخانه ای با طول تقریبی حدود ۲۷۵ کیلومتر که در سه�استان فارس، �کهگیلویه و بویراحمد�و�خوزستان�جریان دارد�این رودخانه از کوه کنه دوده در نزدیکی اردکان واقع در استان فارس سرچشمه می گیرد� و نهایتا به�خلیج فارس�می ریزد.
سلامتی همه زهره هااااا 💐

زهره یعنی کشنده زهر مار
بفتح کاف کیسه ی صفرا
زهره به معنای متفاوت بودن الهه ی زیبایی . . . درخشش
تک بودن . . . . .
درسته به معنی زیبایی هست ولی من خودم دیدم که می گم زهره ها اصلا خوش قیافه نیستن
زهره یعنی إلهه عشق
زهره یعنی إلهه زیبایی
زهره یعنی شهامت و زیرکی
زهره یعنی مهربانی
زهره یعنی زندگی با نور و روشنایی
زهره=یکی از نام های زیبا ی ایرانی است که به معنای نور و روشناییست. همچنین نام یکی از سیاره های منظومه ی شمسی می باشد. معانی دیگر این اسم زیبا عبارتند از=الهه عشقو زیبایی, زیباتر از خورشیدزن اوازه خوان
...
[مشاهده متن کامل]
فلک, شکوفه سفید. همچنین نام یکی از لقب های حضرت فاطمه ی زهرا می باشد. کسی که این نام را دارد شجاع, پر جرعت, باهوش, رازدار, با شهامت, خوش قلب, رو راست و مهربان است. نام رودی در ایران نام یکی از شهر های امریکا نیز گفته شده است. اگر مردی هستید که با زنی با این نام ازدواج می کنیدمطمئن باشید نور و روشنایی به زندگی تان میبخشد.

زهره یعنی شکوفه یعنی بسیاردرخشنده وزیبا
زبیا و درخشان
نور و درخشندگی، الهه زیبایی، یکی از قشنگترین و زیباترین لقب های حضرت فاطمه
درخشان
درخشان - زیبا - نام رودی در جنوب ایران و شهری در امریکا
ناهیده به معنای زیبایی ومهربانی و خوش قلبیست ستاره خوشبختیست
زهره به معنای زیبایی ومهربانی و خوش قلبیست ستاره خوشبختیست
به معنای زیبایی ومهربانی و خوش قلبیست
ناهید ستاره درخشان الهه زیبایی و شجاعت و آرامش عشق و بانوی باهوش
بی نظیر و درخشان
زهره
خوش قلب و رو راست زهره یعنی بسیار مهربان وزیبا

زهره یکی از لقب های قشنگ حضرت فاطمه ( ص )
ارامش درخشنده
زهره یعنی نهایت درخشندگی و زیبا و باهوش
الهه درخشان
شجاعت وشهامت و زیبا و روشن ترین ستاره
زیبارودرخشنده
سیاره
نام یکی از حضرت فاطمه
ستاره الهه زیبایی نور ودرخشانروشنایی اناهید
شکوفایی درختان بهاری
یعنی شکو فه ها نو بهاری
زهره یعنی نهایت زیبایی و شکوفه
شکوفه سفید
زُهره به معنای یک شکوفه هم هست
بمعنی شجاع دل
زهره یعنی زیرک باهوش راز دار
پُرجرئت و زیبادرخشیدن
الهه زیبایی. درخشندگی
زن آواز خوان فلک، لقب حضرت زهرا ، درخشندگی ، نام دیگر سیاره ناهید
نهایت زیبایی
نهایت درخشندگی
زیباتر از خورشید
الهه ی روشنایی
ستاره درخشان
ستاره الهه عشقو زیبایی، ستاره زهره
الهه ی زیبایی
الهه ی زیبایی

الهه ی عشق و زیبایی
زهره بمعنی نورو روشنایی اناهید
اناهید
زهره یکی از هزاران لقب زیبای بانو فاطمه ( ص ) و یکی از سیارات منظومه شمسی است
سیاره درخشان
نور و درخشندگی
به معنی درخشندگی وسپیدی
زهره به معنی نور و روشناییست
ملینا یعنی ستایش گر یعنی یک نوع گل و پرنده

یکی از زیبا ترین سیاره ها است ولی با درخشنده
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٩٤)

بپرس