برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1436 100 1

زبان (زیست شناسی)

زبان (زیست شناسی) در دانشنامه آزاد پارسی

زبان (زیست شناسی)(tongue)
در مهره داران چهارپا، اندامی عضلانی که معمولاً به کف دهان متصل است. دارای ریشۀ ضخیمی، متصل به استخوانی U شکل با نام استخوان لامی، است و با غشایی مخاطیپوشیده شده است که دارای اعصابو جوانه های چشاییاست. زبان اندام اصلی چشاییاست. غذا را برای جویدن به زیر دندان ها، و برای بلع به حلق هدایت می کند. همچنین، این اندام در انسان برای صحبت کردن نیز ضروری است. در حیوانات دیگر، برای نوشیدن آب، و تمیز کردن و آراستن بدن به کار می آید. در برخی از جانوران، ازقبیل قورباغه ها، زبان برای گرفتن حشرات و غذا به سرعت و ناگهان به جلو پرتاب می شود. در برخی دیگر، ازقبیل مورچه خوار، زبان دسترسی به غذا در سوراخ های عمیق را ممکن می کند.

زبان (زیست شناسی) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی زبان (زیست شناسی)   • مفهوم زبان (زیست شناسی)   • تعریف زبان (زیست شناسی)   • معرفی زبان (زیست شناسی)   • زبان (زیست شناسی) چیست   • زبان (زیست شناسی) یعنی چی   • زبان (زیست شناسی) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زبان زیست شناسی
کلمه : زبان (زیست شناسی)
اشتباه تایپی : cfhk (cdsj akhsd)
عکس زبان (زیست شناسی) : در گوگل

آیا معنی زبان (زیست شناسی) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران