برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

ریاضیات

/riyAziyyAt/

برابر پارسی: رایشگری

معنی ریاضیات در لغت نامه دهخدا

ریاضیات. [ ضی یا ] (ع اِ) ج ِ ریاضی. علوم ریاضی. علوم استخراج نتایج منطقی دستگاههای اصول موضوعه. (از دائرة المعارف فارسی ). و برای اطلاع از دستگاههای اصول موضوعه رجوع به دائرةالمعارف فارسی و ریاضی شود.

معنی ریاضیات به فارسی

ریاضیات
( اسم ) جمع ریاضیه علوم ریاضیه .
علم استخراج نتایج منطقی دستگاههای اصول موضوعه .
[mathematics of finance, mathematics of investment] [ریاضی] شاخه ای از ریاضیات کاربردی که در علم اقتصاد و امور مالی و تجاری و بانکداری و بیمه کاربرد وسیع دارد
[pure mathematics] [ریاضی] شاخه ای از علم ریاضیات که به مطالعه و بررسی اصول حاکم بر ریاضیات، باتوجه به ارزش ذاتی آنها، می پردازد، بی آنکه به کاربرد و فایدۀ مستقیم آنها نظر داشته باشد
[applied mathematics] [ریاضی] شاخه ای از علم ریاضیات که به مطالعۀ کاربردهای ریاضیات در حوزه های مختلف می پردازد

ریاضیات در دانشنامه اسلامی

ابن سینا در ریاضیات و نجوم صاحب نظر بوده است و آثاری در این باب تصنیف کرده و بخش بزرگی از کتاب شفا را به آن اختصاص داده و در ساختن آلات رصد دستی قوی داشته است .
ریاضیات کتاب شفا شامل ۴ بخش است : بخش ۱ (فن اول )، در اصول هندسه ؛ بخش ۲ (فن دوم )، در علم حساب ؛ بخش ۳ (فن سوم )، در علم موسیقی ؛ بخش ۴، در هیأت .
فن اول ریاضیات شفا
فن دوم ریاضیات شفا در حساب و شامل ۴ مقاله است : خواص العدد، احوال العدد من حیث اضافته الی غیره ، احوال العدد من حیث کیفیة تألیفه من الوحدانیات ، المتوالیات العشر. همچنین بخش ۸ کتاب نجات در علم حساب است .
فن سوم ریاضیات شفا
...
در جریان نهضت ترجمه، آثار بسیاری از ریاضی دانان یونانی به عربی برگردانده شد و به سرعت ریاضی دانان اسلامی از سطوح دانسته های ریاضی دانان یونان گذشتند، بر آثار آنان شرح های بسیاری نوشتند و بسیاری از دانسته های آنان را توسعه بخشیدند. مهم ترین اثر ریاضی به زبان یونانی که در این دوران به عربی ترجمه شد و بر آن شرح های بسیاری نوشته شد، کتاب اصول نوشته اقلیدس بود.
اما این مهم ترین نقش ریاضی دانان مسلمان در تکوین دانش ریاضی نبود. نقش دَرهم آمیزنده ریاضیات اسلامی بین مکتب های ریاضی شرق و غرب، یعنی بین ریاضیات یونان و هند، از ارزنده ترین دستاوردهای ریاضیات اسلامی برای نوع بشر به حساب می آمد. این نقش بسیار مهم ریاضیات اسلامی بود که توانست دانسته های ریاضیات هندسی و از همه مهم تر، شیوه عددنویسی دهدهی را با دیگر مفاهیم ریاضی طرح شده در یونان در هم آمیزد و از آن صورت واحدی درآورد و به غرب ارائه دهد.
با آن که ریاضیات یونانی در چند شاخه، از جمله مثلثات و علم کُره ها پیشرفت فراوانی کرده بود، اما نبود یک روش عددنویسی ساده مانع پیشرفت علم اعداد در یونان شده بود. به طور کلی دستاوردهای ریاضی دانان اسلامی را در شاخه های گوناگون دانش ریاضیات چنین می توان عنوان کرد: اصلاح دستگاه عددنویسی هندی با تکمیل حساب دستگاه اعشاری آن، از جمله ابداع کسرهای اعشاری؛ به وجود آوردن م ...

ریاضیات در دانشنامه ویکی پدیا

ریاضیات
ریاضیات یا ریاضی یا اِنگارِش یا مَزداهیک را بیش تر دانش بررسی کمیت ها و ساختارها و فضا و دگرگونی (تغییر) تعریف می کنند. دیدگاه دیگری ریاضی را دانشی می داند که در آن با استدلال منطقی از اصول و تعریف ها به نتایج دقیق و جدیدی می رسیم (دیدگاه های دیگری نیز در فلسفه ریاضیات بیان شده است). با اینکه ریاضیات از علوم طبیعی به شمار نمی رود، ولی ساختارهای ویژه ای که ریاضی دانان دربارهٔ آنها پژوهش می کنند، بیشتر، از دانش های طبیعی به ویژه فیزیک سرچشمه می گیرند و در فضایی جدا از طبیعت و محض گونه گسترش پیدا می کنند، به طوری که علوم طبیعی برای حل مسائل خود به ریاضی بازمی گردند تا جوابشان را با آن مقایسه و بررسی کنند.
Courant, R. and H. Robbins, What Is Mathematics? (۱۹۴۱);
Davis, Philip J. and Hersh, Reuben, The Mathematical Experience. Birkher, Boston, Mass. , 1980. معرفی آسان و سهل خوانی برای ورود به جهان ریاضیات
Gullberg, Jan, Mathematics--From the Birth of Numbers. W.W. Norton, 1996. معرفی دانشنامه ای ریاضیات ارائه شده با زبانی واضح و ساده
Hazewinkel, Michiel (ed.), Encyclopaedia of Mathematics. Kluwer Academic Publishers 2000. نسخهٔ ترجمه شده و گسترش یافتهٔ دانشنامهٔ ریاضیات شوروی سابق
Kline, M. , Mathematical Thought from Ancient to Modern Times (1973);
علوم طبیعی، مهندسی، اقتصاد و پزشکی بسیار به ریاضیات تکیه دارد ولی ریاضی دانان گاه به دلایل صرفاً ریاضی (و نه کاربردی) به تعریف و بررسی برخی ساختارها می پردازند.
مصریان باستان، بیش از ۵ هزار سال پیش، برای اندازه گیری و نقشه برداری زمین و ساختن اهرام با دقت بسیار بالا، از حساب و هندسه استفاده می کردند. سومریان اندیشه های بنیادی ریاضیات را حدود ۳۸۰۰ سال پیش کشف کردند. لوح باستانی از تمدن بابل نیز نشانه هایی از محاسبه ای را نشان می دهد که طول هر ضلع مثلث را با وتر آن مقایسه می کند. این لوح نشان می دهد که بابلی ها رابطه مشهور به قضیهٔ فیثاغورس را حدود یک هزار سال پیش از وی دریافته بودند.
علم حساب با اعداد و محاسبه سر و کار دارد. در حساب، چهار عمل اصلی عبارتند از: جمع، تفریق، ضرب و تقسیم. هندسه علم مطالعه خط ها، زاویه ها، شکل ها، و حجم ها است. یونانی هایی چون ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ریاضیات در دانشنامه آزاد پارسی

ریاضیّات (mathematics)
علم اعداد، شکل ها، ساختارهای مجرد، و روابط بین آن ها، که از اعمال ابتدایی شمارش، اندازه گیری، و توصیف شکل اشیاء نشأت گرفته است. ریاضیات به شاخه ها و زیرشاخه های متعددی تقسیم می شود و امروز بیش از ۹۰ مبحث را دربر می گیرد. جبر، آنالیز، هندسه و توپولوژی، و نظریۀ اعداداز شاخه های عمدۀ ریاضیات محضبه شمار می آیند و مباحثی چون آنالیز عددی، تحقیق در عملیات، فیزیک ریاضی، و آمار، که اتکای زیادی به ریاضیات و ارتباط مستقیمی نیز با مسائل عملی و علوم و فنون دیگر دارند، جزو ریاضیات کاربردییا کاربسته محسوب می شوند. این مرزبندی دقیق و قطعی نیست، زیرا بسیاری از مباحث ریاضی را به اعتباری می توان محض به شمار آورد و به اعتبار جنبه ها و شاخه های کاربردی آن کاربسته قلمداد کرد.
ریاضیات در دوران اولیه. انسان های ماقبل تاریخ احتمالاً می توانستند اعداد را دست کم تا ده، به کمک انگشتان دست، بشمرند. مصریان باستان(هزارۀ ۳پ م)، سومریان(۲۰۰۰ـ۱۵۰۰پ م) و چینی ها (۱۵۰۰پ م) روش هایی برای نوشتن اعداد داشتند و می توانستند محاسباتی را با انواع گوناگون چرتکهصورت دهند. آن ها بعضی کسرهارا هم به کار می بردند. ریاضی دانان مصر باستان قادر بودند مسئله های ساده ای را برای یافتن کمیتی حل کنند که در رابطۀ خطی مفروضی صدق می کرد. ریاضی دانان سومری می دانستند که چگونه معادلات درجۀ دومرا حل کنند. این واقعیت که در مثلث قائم الزاویه، مربع بزرگ ترین ضلع(وتر) برابر با مجموع مربعات دو ضلع دیگر است (قضیۀ فیثاغورس) به اشکال گوناگون، در این تمدن ها، و نیز در تمدن ودایی هند(۱۵۰۰پ م) دانسته بود. نخستین ریاضی دان نظری را طالس ملطی(ح ۵۸۰پ م) می دانند که گمان می رود نخستین برهان ها را در هندسۀ مسطحهعرضه کرده باشد. شاگردش، فیثاغورس، هندسه را به منزلۀ علم به یونانیان شناساند. فیثاغورس از نخستین کسانی بود که عقیده داشتند حکم های ریاضی باید ثابت شوند، یعنی با کمک زنجیره ای از استدلال های منطقی از مفروضات قابل قبول به دست آیند. نیاز به اثبات منطقی از آن جا پدید آمد که فیثاغورسیان به این کشف شگفت انگیز نایل شدند که ریشۀ دوم ۲ عددی نیست که به صورت نسبت دو عدد صحیح بیان پذیر باشد. استفاده از استدلال منطقی، که روش های آن را ارسطو تنظیم و تلخیص کرد، به ریاضی دانان یونانی امکان داد به جای این که ...

ریاضیات در جدول کلمات

در ریاضیات (نظریه مجموعه ها) | به مجموعه ای که تعداد اعضای آن بی نهایت باشد | مجموعه••• گویند
نامتناهی
در ریاضیات یک تابع هموار چند ضابطه ای چند جمله ای است
اسپلاین
در ریاضیات یک تابع هموار چند ضابطه ای و چند جمله ای است
اسپلاین
رشته بسیار مهمی از ریاضیات عالی
دیفرانسیل
شاخه ای از ریاضیات که با تحلیل وقایع تصادفی سروکار دارد
مفهومی که در رشته های مختلف ریاضیات (با تعبیرات مختلف) به کار می رود و معمولا ً به معنای« فراتر از هر مقدار» است
بی نهایت

معنی ریاضیات به انگلیسی

mathematics (اسم)
ریاضیات ، علوم ریاضی

معنی کلمه ریاضیات به عربی

ریاضیات
رياضيات

ریاضیات را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مینا علمداری
پردازان، پردازشان
علی سیریزی
ریاضیات_ریاضی_اِنگارِش_ مَزداهیک دانش بررسی کمیت‌ها و ساختارها و فضا و دگرگونی است.
همچنین ریاضی دانشی که در آن با استدلال منطقی از اصول و تعریف‌ها به نتایج دقیق و جدیدی رسیده می شود، می باشد
آرین
زدانش به اندر جهان هیچ نیست// تن مرده و جان نادان یکی است
چامه بالا از گرساسپ نامه, کاری از اسدی توسی (طوسی) است & [ به] در اینجا به چم بهتر است.
رایشگری یا Mathematics دانشی پایه ریزی شده از همچندی ها equation و فرمولها همچنین شماره هاست که بخشی از جهان ستارگان , کهکشانها (universe) و کارهای روز مره ما هست و در همه دانشها هستی دارد: مانند فیزیک, شیمی, بیولوژی, ستاره شناسی, نخشگری, موزیک, آرشیتکت یا مهرازی که در باره آنها کوتاه خواهم نوشت. رایشگری را The language of universe یا زبان گیتی نیز می گویند. Albert Einstein از خودش می پرسد چگونه شدنی است که Mathematics جهان ستارگان و کهکشانها را که دیداری هستند می تواند برای ما بسیار خوب باز شکافی کند.اگر به گلهای باغچه نگاه کنیم پاره ایی سه, پنج, هشت, سیزده, بیست ویک, سی وچهار , یا پنجاه و پنج گلبرگ دارند . چرا اینگونه است؟ گرچه گیاهان رایشگری نمی دانند ولی در آن یک پیوند رایشی هست که Fibonacci رایشگر ایتالیایی در سده سیزدهم زایشی آنرا بدست آورد.
او شماره های یک و یک را نوشت و آنها را روی هم کرد می شود دو پس از آن همیشه شماره های پایانی را با هم همباریش کرد که به این شکل می شود:2=1 1// 3=2 1 //5=3 2 //8=5 3 // 13=8 5 // 21=13 8 //34=21 13 // 55=34 21 // در رایشگری اینرا رج فیبوناشی می گویند که آلمانی آن میشود Fibonacci-Folge در کارهای مدل از آن نیز بهره برداری می شود (آنهایی که فتو مدل هستند باید اندازه های ویژه ایی داشته باشند)// در شیمی پیوندی که میان مولکول آب هست 2:1 دو اتم ئیدروژن و یک اتم اکسیژن, ستاره گردان تیر Mercury سه بار به دور خودش می چرخد و دو بار به دور خورشید بستگی آن 3:2 است. ستاره گردان ماه یک بار به دور خودش و یکبار به دور زمین می گردد. اینها هنگام زمانی از جنبش کرپ های آسمانی است که فرنامه نوشتم.نیوتن که فردید کشش را پیدا کرد. دانشمندان ستاره شناس امروز می نگرند که کهکشانهایی بنا بر فرمول نیوتن به هم می پیوندند و کهکشانهای تازه ایی پدید می آیند. : (F=G.(m1.m2 که آنچه در پرانتز است بخش بر d به توان دو می شود و G هم که درسد پایداری است. در موزیک آنچه که نواخته می شود باید دارای هارمونی و ریتم باشد وگرنه ناهنجار به گوش خواهد رسید که بدون رایشگری شدنی نیست. من خودم گیتار می نوازم ریتم گرفتن را می شود با مترو نوم یا شمردن گرفت[۱] مانند یک و, دو و,سه و, چهار و,که 8 :1 می شود.
سیمهایی که به نوسان در می آیند یک فرمول رایشی دارند مانند Octave =2:1 // Quint=3:2 // Quart=4:3 این هنگامی ساخته می شود که انگشتان دست چپ را روی سیمهای ساز می گذاریم و سدای خوشی که بیرون می آید بدون این بستگی های رایشی که نوشتم شدنی نیست.
در مهرازی همه اش رایشگری است از دیوارها تا بامها و پایه ها و ساختمانها را ما به شکل متقارن می بینیم و بدون آن زیبایی در آن نخواهد بود.
در نخشگری کارهای Pablo Picasso را که نگاه می کنیم به شکلهای هنداچکی بر می خوریم که در آنها بکار رفته است.
از خود باید بپرسیم آیا رایشگری بوده و آدمی آنرا پیدا کرد یا اینکه آنرا خود آفرید؟ دیدگاه اندیشمندان در اینباره گوناگون است.
بانوی پروفسور Dusa Mcduff از ‌Barnard College دانشگاه کلمبیا می گوید: رایشگری بیشتر پیدان کردن discovery است تا نوآوری Invention // پاره ایی می گویند که شماره ها و فرمولها و همچندی ها را آدمی نوآوری کرد ولی پیوندها را که از آغاز بوده اند پیدا کرد.
دیگر دانشمندان می گویند: پایه و بنیاد رایشگری در مغز آدمی برنامه ریزی شده و جانداران دیگر هم رایشگری می دانند. یک میمون شماره های زیاد را می داند اگر از او بخواهی که کمترین مهرها را بردارد تا به او پاداش بدهی اینکار را خواهد کرد.

[۱]- پا برگی آلبرت اینشتین که دوستدار موزیک بود و خود ویلون می نواخت روزی می خواست با یکی از دوستانش هم نوازی کند. به این شکل که دوستش ویلونسل بزند و اینشتین او را همراهی کند. دوتن باهم شروع می کنند. دوست آلبرت اینشتین به او می گوید بشمار و بنواز ولی او کژ و نادرست می نوازند به شکلی که سدای هارمونیکی در نمی آید. او خشمگین و تندخو می شود و به Albert Einstein می گوید نمی توانی بشماری؟

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ریاضی ابتدایی   • ریاضی ابتدایی ششم   • ریاضی دبیرستان   • تاریخچه ریاضی   • ریاضی چیست   • ریاضی پنجم ابتدایی   • تعریف ریاضی   • ریاضی کنکور   • معنی ریاضیات   • مفهوم ریاضیات   • تعریف ریاضیات   • معرفی ریاضیات   • ریاضیات چیست   • ریاضیات یعنی چی   • ریاضیات یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ریاضیات

کلمه : ریاضیات
اشتباه تایپی : vdhqdhj
آوا : riyAziyyAt
نقش : اسم
عکس ریاضیات : در گوگل

آیا معنی ریاضیات مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )