برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1429 100 1

ریاضیات

/riyAziyyAt/

برابر پارسی: رایشگری

معنی ریاضیات در لغت نامه دهخدا

ریاضیات. [ ضی یا ] (ع اِ) ج ِ ریاضی. علوم ریاضی. علوم استخراج نتایج منطقی دستگاههای اصول موضوعه. (از دائرة المعارف فارسی ). و برای اطلاع از دستگاههای اصول موضوعه رجوع به دائرةالمعارف فارسی و ریاضی شود.

معنی ریاضیات به فارسی

ریاضیات
( اسم ) جمع ریاضیه علوم ریاضیه .
علم استخراج نتایج منطقی دستگاههای اصول موضوعه .
[mathematics of finance, mathematics of investment] [ریاضی] شاخه ای از ریاضیات کاربردی که در علم اقتصاد و امور مالی و تجاری و بانکداری و بیمه کاربرد وسیع دارد
[pure mathematics] [ریاضی] شاخه ای از علم ریاضیات که به مطالعه و بررسی اصول حاکم بر ریاضیات، باتوجه به ارزش ذاتی آنها، می پردازد، بی آنکه به کاربرد و فایدۀ مستقیم آنها نظر داشته باشد
[applied mathematics] [ریاضی] شاخه ای از علم ریاضیات که به مطالعۀ کاربردهای ریاضیات در حوزه های مختلف می پردازد

ریاضیات در دانشنامه اسلامی

ابن سینا در ریاضیات و نجوم صاحب نظر بوده است و آثاری در این باب تصنیف کرده و بخش بزرگی از کتاب شفا را به آن اختصاص داده و در ساختن آلات رصد دستی قوی داشته است .
ریاضیات کتاب شفا شامل ۴ بخش است : بخش ۱ (فن اول )، در اصول هندسه ؛ بخش ۲ (فن دوم )، در علم حساب ؛ بخش ۳ (فن سوم )، در علم موسیقی ؛ بخش ۴، در هیأت .
فن اول ریاضیات شفا
فن دوم ریاضیات شفا در حساب و شامل ۴ مقاله است : خواص العدد، احوال العدد من حیث اضافته الی غیره ، احوال العدد من حیث کیفیة تألیفه من الوحدانیات ، المتوالیات العشر. همچنین بخش ۸ کتاب نجات در علم حساب است .
فن سوم ریاضیات شفا
...
در جریان نهضت ترجمه، آثار بسیاری از ریاضی دانان یونانی به عربی برگردانده شد و به سرعت ریاضی دانان اسلامی از سطوح دانسته های ریاضی دانان یونان گذشتند، بر آثار آنان شرح های بسیاری نوشتند و بسیاری از دانسته های آنان را توسعه بخشیدند. مهم ترین اثر ریاضی به زبان یونانی که در این دوران به عربی ترجمه شد و بر آن شرح های بسیاری نوشته شد، کتاب اصول نوشته اقلیدس بود.
اما این مهم ترین نقش ریاضی دانان مسلمان در تکوین دانش ریاضی نبود. نقش دَرهم آمیزنده ریاضیات اسلامی بین مکتب های ریاضی شرق و غرب، یعنی بین ریاضیات یونان و هند، از ارزنده ترین دستاوردهای ریاضیات اسلامی برای نوع بشر به حساب می آمد. این نقش بسیار مهم ریاضیات اسلامی بود که توانست دانسته های ریاضیات هندسی و از همه مهم تر، شیوه عددنویسی دهدهی را با دیگر مفاهیم ریاضی طرح شده در یونان در هم آمیزد و از آن صورت واحدی درآورد و به غرب ارائه دهد.
با آن که ریاضیات یونانی در چند شاخه، از جمله مثلثات و علم کُره ها پیشرفت فراوانی کرده بود، اما نبود یک روش عددنویسی ساده مانع پیشرفت علم اعداد در یونان شده بود. به طور کلی دستاوردهای ریاضی دانان اسلامی را در شاخه های گوناگون دانش ریاضیات چنین می توان عنوان کرد: اصلاح دستگاه عددنویسی هندی با تکمیل حساب دستگاه اعشاری آن، از جمله ابداع کسرهای اعشاری؛ به وجود آوردن م ...

ریاضیات در دانشنامه ویکی پدیا

ریاضیات
ریاضیات یا ریاضی یا اِنگارِش یا مَزداهیک را بیش تر دانش بررسی کمیت ها و ساختارها و فضا و دگرگونی (تغییر) تعریف می کنند. دیدگاه دیگری ریاضی را دانشی می داند که در آن با استدلال منطقی از اصول و تعریف ها به نتایج دقیق و جدیدی می رسیم (دیدگاه های دیگری نیز در فلسفه ریاضیات بیان شده است). با اینکه ریاضیات از علوم طبیعی به شمار نمی رود، ولی ساختارهای ویژه ای که ریاضی دانان دربارهٔ آنها پژوهش می کنند، بیشتر، از دانش های طبیعی به ویژه فیزیک سرچشمه می گیرند و در فضایی جدا از طبیعت و محض گونه گسترش پیدا می کنند، به طوری که علوم طبیعی برای حل مسائل خود به ریاضی بازمی گردند تا جوابشان را با آن مقایسه و بررسی کنند.
Courant, R. and H. Robbins, What Is Mathematics? (۱۹۴۱);
Davis, Philip J. and Hersh, Reuben, The Mathematical Experience. Birkher, Boston, Mass. , 1980. معرفی آسان و سهل خوانی برای ورود به جهان ریاضیات
Gullberg, Jan, Mathematics--From the Birth of Numbers. W.W. Norton, 1996. معرفی دانشنامه ای ریاضیات ارائه شده با زبانی واضح و ساده
Hazewinkel, Michiel (ed.), Encyclopaedia of Mathematics. Kluwer Academic Publishers 2000. نسخهٔ ترجمه شده و گسترش یافتهٔ دانشنامهٔ ریاضیات شوروی سابق
Kline, M. , Mathematical Thought from Ancient to Modern Times (1973);
علوم طبیعی، مهندسی، اقتصاد و پزشکی بسیار به ریاضیات تکیه دارد ولی ریاضی دانان گاه به دلایل صرفاً ریاضی (و نه کاربردی) به تعریف و بررسی برخی ساختارها می پردازند.
مصریان باستان، بیش از ۵ هزار سال پیش، برای اندازه گیری و نقشه برداری زمین و ساختن اهرام با دقت بسیار بالا، از حساب و هندسه استفاده می کردند. سومریان اندیشه های بنیادی ریاضیات را حدود ۳۸۰۰ سال پیش کشف کردند. لوح باستانی از تمدن بابل نیز نشانه هایی از محاسبه ای را نشان می دهد که طول هر ضلع مثلث را با وتر آن مقایسه می کند. این لوح نشان می دهد که بابلی ها رابطه مشهور به قضیهٔ فیثاغورس را حدود یک هزار سال پیش از وی دریافته بودند.
علم حساب با اعداد و محاسبه سر و کار دارد. در حساب، چهار عمل اصلی عبارتند از: جمع، تفریق، ضرب و تقسیم. هندسه علم مطالعه خط ها، زاویه ها، شکل ها، و حجم ها است. یونانی هایی چون ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ریاضیات در دانشنامه آزاد پارسی

ریاضیّات (mathematics)
علم اعداد، شکل ها، ساختارهای مجرد، و روابط بین آن ها، که از اعمال ابتدایی شمارش، اندازه گیری، و توصیف شکل اشیاء نشأت گرفته است. ریاضیات به شاخه ها و زیرشاخه های متعددی تقسیم می شود و امروز بیش از ۹۰ مبحث را دربر می گیرد. جبر، آنالیز، هندسه و توپولوژی، و نظریۀ اعداداز شاخه های عمدۀ ریاضیات محضبه شمار می آیند و مباحثی چون آنالیز عددی، تحقیق در عملیات، فیزیک ریاضی، و آمار، که اتکای زیادی به ریاضیات و ارتباط مستقیمی نیز با مسائل عملی و علوم و فنون دیگر دارند، جزو ریاضیات کاربردییا کاربسته محسوب می شوند. این مرزبندی دقیق و قطعی نیست، زیرا بسیاری از مباحث ریاضی را به اعتباری می توان محض به شمار آورد و به اعتبار جنبه ها و شاخه های کاربردی آن کاربسته قلمداد کرد.
ریاضیات در دوران اولیه. انسان های ماقبل تاریخ احتمالاً می توانستند اعداد را دست کم تا ده، به کمک انگشتان دست، بشمرند. مصریان باستان(هزارۀ ۳پ م)، سومریان(۲۰۰۰ـ۱۵۰۰پ م) و چینی ها (۱۵۰۰پ م) روش هایی برای نوشتن اعداد داشتند و می توانستند محاسباتی را با انواع گوناگون چرتکهصورت دهند. آن ها بعضی کسرهارا هم به کار می بردند. ریاضی دانان مصر باستان قادر بودند مسئله های ساده ای را برای یافتن کمیتی حل کنند که در رابطۀ خطی مفروضی صدق می کرد. ریاضی دانان سومری می دانستند که چگونه معادلات درجۀ دومرا حل کنند. این واقعیت که در مثلث قائم الزاویه، مربع بزرگ ترین ضلع(وتر) برابر با مجموع مربعات دو ضلع دیگر است (قضیۀ فیثاغورس) به اشکال گوناگون، در این تمدن ها، و نیز در تمدن ودایی هند(۱۵۰۰پ م) دانسته بود. نخستین ریاضی دان نظری را طالس ملطی(ح ۵۸۰پ م) می دانند که گمان می رود نخستین برهان ها را در هندسۀ مسطحهعرضه کرده باشد. شاگردش، فیثاغورس، هندسه را به منزلۀ علم به یونانیان شناساند. فیثاغورس از نخستین کسانی بود که عقیده داشتند حکم های ریاضی باید ثابت شوند، یعنی با کمک زنجیره ای از استدلال های منطقی از مفروضات قابل قبول به دست آیند. نیاز به اثبات منطقی از آن جا پدید آمد که فیثاغورسیان به این کشف شگفت انگیز نایل شدند که ریشۀ دوم ۲ عددی نیست که به صورت نسبت دو عدد صحیح بیان پذیر باشد. استفاده از استدلال منطقی، که روش های آن را ارسطو تنظیم و تلخیص کرد، به ریاضی دانان یونانی امکان داد به جای این که ...

ارتباط محتوایی با ریاضیات

ریاضیات در جدول کلمات

در ریاضیات (نظریه مجموعه ها) | به مجموعه ای که تعداد اعضای آن بی نهایت باشد | مجموعه••• گویند
نامتناهی
در ریاضیات یک تابع هموار چند ضابطه ای چند جمله ای است
اسپلاین
در ریاضیات یک تابع هموار چند ضابطه ای و چند جمله ای است
اسپلاین
رشته بسیار مهمی از ریاضیات عالی
دیفرانسیل
شاخه ای از ریاضیات که با تحلیل وقایع تصادفی سروکار دارد
مفهومی که در رشته های مختلف ریاضیات (با تعبیرات مختلف) به کار می رود و معمولا ً به معنای« فراتر از هر مقدار» است
بی نهایت

معنی ریاضیات به انگلیسی

mathematics (اسم)
ریاضیات ، علوم ریاضی

معنی کلمه ریاضیات به عربی

ریاضیات
رياضيات

ریاضیات را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مینا علمداری
پردازان، پردازشان
علی سیریزی
ریاضیات_ریاضی_اِنگارِش_ مَزداهیک دانش بررسی کمیت‌ها و ساختارها و فضا و دگرگونی است.
همچنین ریاضی دانشی که در آن با استدلال منطقی از اصول و تعریف‌ها به نتایج دقیق و جدیدی رسیده می شود، می باشد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ریاضی ابتدایی   • ریاضی ابتدایی ششم   • ریاضی دبیرستان   • تاریخچه ریاضی   • ریاضی چیست   • ریاضی پنجم ابتدایی   • تعریف ریاضی   • ریاضی کنکور   • معنی ریاضیات   • مفهوم ریاضیات   • تعریف ریاضیات   • معرفی ریاضیات   • ریاضیات چیست   • ریاضیات یعنی چی   • ریاضیات یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ریاضیات
کلمه : ریاضیات
اشتباه تایپی : vdhqdhj
آوا : riyAziyyAt
نقش : اسم
عکس ریاضیات : در گوگل

آیا معنی ریاضیات مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )