برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1438 100 1

حوزه علمیه جبل عامل

حوزه علمیه جبل عامل در دانشنامه اسلامی

حوزه علمیه جبل عامل
مجموعه ای از مراکز علمی ـ آموزشی شیعی در برخی شهرها و روستاهای جبل عامل از میانه قرن هشتم تا میانه قرن دهم.این مراکز، حوزه به مفهوم امروزی، که سنّت های آموزشی معیّن و ثابتی دارند، نبوده اند. از این رو، حتی نمی توان این مراکز را با نمونه های پیشتر (مانند حوزه حلّه) یا نمونه بعدی (حوزه اصفهان) همانند دانست. حوزه های جبل عامل عمومآ با وجود استادی فاضل پا می گرفت که طلاب به قصد تحصیل نزد او می رفتند و با مرگ استاد و به علت نبود استاد مبرِّز دیگری در آن جا، حوزه از میان می رفت.
مراد از جبل عامل در این مقاله، جبل عامل فرهنگی است که نباید با جبل عامل تاریخی یکی گرفته شود. جبل عامل هیچ گاه واحدی سیاسی با حد و مرز مشخص نبوده است. این منطقه، در واقع، یک محدوده بزرگ مسکون بوده که پس از مهاجرت قبیله یمنی عامله بدان جا، نام نخستین آن، یعنی جبل الجلیل، به تدریج متروک شده و به جای آن جبل عامل به کار رفته است. در عصر ممالیک و تحت تأثیر اِعمالِ نظام رَوک (نوعی نظام تقسیم بندی اراضی برای گرفتن مالیات و نیز اقطاع زمین ها)، جبل عامل به دو شهر صور و نبطیه محدود شد و سرانجام بر اثر نهضت علمی شیعی، که عامل پیوند بخش اصلی ساکنان جبل عامل به یکدیگر بود، این منطقه اهمیت فرهنگی ویژه ای یافت و بخش هایی از مغرب و مرکز دشت بقاع نیز به این جغرافیای فرهنگی پیوستند و دو شهر مَشْغَره و کَرَک نیز بدان ها اضافه شدند. بر مبنای این حیطه جغرافیایی بود که نخستین و مهم ترین کتاب تاریخی شرح حرکت های علمی در جبل عامل و عالمان آن، یعنی کتاب امل الآمل فی علماء جبل عامل، را حسن حر عاملی">شیخ حرّ عاملی تألیف کرد (برای تفصیل به این منبع رجوع کنید ).
پیشینه فرهنگی
درباره پیشینه فرهنگی حوزه جبل عامل، شواهدی در دست نیست که نشان دهد وضع فرهنگی آن جا پیش از فعالیت های محمد بن مکی عاملی (متوفی ۷۸۶) معروف به شهید اول و تأسیس حوزه جزین، با وضع فرهنگی شام و تشیع شامی چه تفاوتی داشته است. ویژگی تشیع شامی، نداشتن فرهنگ مکتوب و فقدان سنّت فکری بود؛ اما دو شهر حلب و طرابلس، به سبب ارتباط علمی با حوزه های بغداد و حلّه، وضع متفاوتی داشتند. البته نباید اقدامات فردیِ برخی عالمان جبل عامل را، در طول دو قرن پیش از شهید اول، نادیده گرفت. از جمله این عالمان، اسماعیل بن حسین عَو ...

ارتباط محتوایی با حوزه علمیه جبل عامل

حوزه علمیه جبل عامل را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حوزه علمیه جبل عامل   • مفهوم حوزه علمیه جبل عامل   • تعریف حوزه علمیه جبل عامل   • معرفی حوزه علمیه جبل عامل   • حوزه علمیه جبل عامل چیست   • حوزه علمیه جبل عامل یعنی چی   • حوزه علمیه جبل عامل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حوزه علمیه جبل عامل
کلمه : حوزه علمیه جبل عامل
اشتباه تایپی : p,ci ugldi [fg uhlg
عکس حوزه علمیه جبل عامل : در گوگل

آیا معنی حوزه علمیه جبل عامل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران