برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1515 100 1
شبکه مترجمین ایران

توحید صفاتی

معنی توحید صفاتی در لغت نامه دهخدا

توحید صفاتی. [ ت َ / تُو دِ ص ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) آنست که صفات را عین ذات بدانی. (فرهنگ علوم عقلی ). رجوع به توحید شود.

معنی توحید صفاتی به فارسی

توحید صفاتی
آنست که صفات را عین ذات بدانی .

توحید صفاتی در دانشنامه اسلامی

توحید صفاتی
توحید و یگانگی خدای متعال، اصطلاحات گوناگونی در فلسفه و کلام و عرفان دارد که مهم ترین اصطلاحات فلسفه آن عبارت است از:
معنای توحید صفاتی آن است که صفات الهی مصادیق جداگانه ای از یکدیگر و از ذات الهی ندارند، بلکه همگی آنه مفاهیمی هستند که عقل، از مصداق واحد بسیطی که همان ذات مقدس الهی است، انتزاع می کند.
دلیل بر توحید صفاتی این است که اگر هر یک از صفات الهی، مصداق و «ما بازاء» جداگانه ای داشته باشد، از چند حال خارج نخواهد بود:
توحید صفاتی
توحید صفاتی یعنی، اعتقاد به این که صفات خداوند عین ذات او و عین یکدیگرند. و همان گونه که ذات او ازلی و ابدی است، صفات ذاتی او همچون علم و قدرت نیز ازلی و ابدی می باشد و این چنین نیست که این صفات، زاید بر ذاتش بوده و جنبه عارض و معروض داشته باشد، بلکه عین ذات اوست.
به طور مثال، اگر می گوییم خدا عالم است، به این معنا نیست که علم خدا بر ذاتش عارض شده، بلکه به این معناست که خدا عین علم است، اما درباره موجودی مانند انسان، صفات علم و قدرت، خارج از ذات و حقیقت وجود او می باشد؛ زیرا در زمانی فاقد این صفات و در زمانی دیگر واجد آن ها می شود. از سوی دیگر، صفات خدا نیز از یکدیگر جدا نبوده، بلکه هر یک از صفات او عین دیگری است؛ یعنی، حقیقت علم او غیر از قدرتش نیست، بلکه سراسر وجود او علم و قدرت و دیگر صفات ذاتی او می باشد و تمام صفات او عین یکدیگرند. قرآن کریم در مقام بیان تنزیه خداوند از هر گونه توصیف شرک آلود می فرماید: ««سُبْحانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ»؛ منزه است پروردگارت؛ پروردگار باعزت (و قدرت)، از توصیف هایی که آنان می کنند».
ابوبصیر می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: «لَمْ یَزَلِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ رَبُّنا وَالْعِلْمُ ذاتُهُ وَلامَعْلُومَ وَالسَّمْعُ ذاتُهُ وَلامَسْمُوعَ وَالْبَصَرُ ذاتُهُ وَلامُبْصَرَ وَالْقُدْرَةُ ذاتُهُ وَلامَقْدُورَ...»؛ پیوسته خدای ما عالم و علم او عین ذاتش بوده، با این که معلومی (جهان) نبود و شنوایی و بینایی و توانایی عین ذات او بود، هر چند چیزی از شنیدنی ها و دیدنی ها و آنچه متعلق قدرت قرار گیرد، وجود نداشت».
خداو ...

توحید صفاتی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• توحید در خالقیت   • اعتقاد به غیریت ذات خداوند با صفات   • تعریف توحید افعالی   • توحید ذاتی در قرآن   • توحید صفاتی در قرآن   • توحید عبادی   • توحید ذاتی چیست   • انواع توحید نظری   • معنی توحید صفاتی   • مفهوم توحید صفاتی   • تعریف توحید صفاتی   • معرفی توحید صفاتی   • توحید صفاتی چیست   • توحید صفاتی یعنی چی   • توحید صفاتی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی توحید صفاتی

کلمه : توحید صفاتی
اشتباه تایپی : j,pdn wthjd
عکس توحید صفاتی : در گوگل

آیا معنی توحید صفاتی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )