برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1533 100 1
شبکه مترجمین ایران

تحریف

/tahrif/

مترادف تحریف: تبدیل، تغییر، دگرگون سازی، قلب

متضاد تحریف: تصحیح

برابر پارسی: دستبری، دگرگون کردن، دستکاری

معنی تحریف در لغت نامه دهخدا

تحریف. [ ت َ ] (ع مص ) بگردانیدن سخن. (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). گردانیدن سخن از جای وی. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). گردانیدن سخن و چیزی را از وضع و حالت خود. (غیاث اللغات ) (آنندراج ).برگردانیدن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ). بگردانیدن. (دهار) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). تغییر هر چیز عموماً و تغییر کتاب خصوصاً. (فرهنگ نظام ). تغییراللفظ دون المعنی. (تعریفات ). تغییرالشی ٔ عن موضعه. (کشاف اصطلاحات الفنون ). تغییر، تبدیل ، انقلاب ، سرنگونی و واژگونی و انحراف سخن و یا چیزی دیگر از حالت و وضع خود و تقلب. (ناظم الاطباء) : گفت درخواستم تا مردی مسلمان در میان کار من باشد که دروغ نگوید و سخن تحریف نکند. (تاریخ بیهقی ). روا نیست در تاریخ تحریف و تغییر و تبدیل کردن. (تاریخ بیهقی ). || قط محرف زدن قلم را. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). کج تراشیدن سر قلم. (فرهنگ نظام ) :
خرد از بیخبران آموز ای شاه خرد
که بتحریف قلم گشت خط مرد قویم.
ابوحنیفه ٔ اسکافی.
|| تحریف چیزی ؛ حَرْف قرار دادن برای آن. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). || میل دادن چیزی را و قرار دادن چیزی را بر جانب و طرفی. (قطر المحیط) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء): و طاعون یحرف القلوب ؛ ای یُمیلها و یجعلها علی حرف ، ای جانب و طرف. (منتهی الارب ). || در اصطلاح محدثان ، عبارتست از تصحیف یعنی تغییر حدیث و برخی بین تحریف و تصحیف فرق نهند. (کشاف اصطلاحات الفنون ). || دراصطلاح قراء، تغییر دادن الفاظ قرآن است برای مراعات آواز. در اتقان گوید: و از جمله بدعتهائی که جماعت قاریان نهاده اند آن است که در یک جای جمع شوند و همگی با یک آهنگ قرآن خوانند و مثلاً در جمله ٔ «افلاتعقلون » الف را حذف کنند و حرفی را که مد آن سزا نیست ممدود سازند تا آن راهی را که در فن تجوید برای خود برگزیده اند مستقیم کنند. و این عمل را سزاوار است تحریف نامند - انتهی. و در دقایق محکمه گفته است بعد از بیان مخارج حروف ، که تحریف آن است که قاریان گرد هم آیند و همه به یک آواز خواندن آغاز کنند، یکی از آنان جزئی از کلمه ای را قرائت کند، و دیگری جزء دیگر همان کلمه را قرائت و به انجام رساند. و ا ...

معنی تحریف به فارسی

تحریف
کج کردن، گردانیدن، تغییروتبدیل دادن وگردانیدن
۱- ( مصدر ) گردانیدن کژ کردن . ۲- تبدیل و تغییر کلام را از وضع و طرز و حالت اصلی. ۳- بعضی ازحروف یک کلمه را عوض کردن . جمع : تحریفات .
تبدیل کردن بگردانیدن سخن یا چیزی

معنی تحریف در فرهنگ معین

تحریف
(تَ) [ ع . ] (مص م .) ۱ - گردانیدن . ۲ - تغییر دادن اصل کلام .

معنی تحریف در فرهنگ فارسی عمید

تحریف
۱. تغییر دادن، تبدیل کردن و گردانیدن کلام کسی از وضع و طرز و حالت اصلی خود.
۲. بعضی حروف کلمه را عوض کردن و تغییر دادن معنی آن.

تحریف در دانشنامه اسلامی

تحریف
تحریف، از مباحث مهم کلامی در باره تغییر یا عدم تغییر کتب آسمانی است.
تحریف در لغت به معنای «گردانیدن سخن» و «تغییر دادن سخن» است و خصوصاً در مورد تغییردادن کتاب به کار می رود. تحریف گاه صرفاً به معنای تغییر لفظ و گاه صرفاً به معنای تغییر معنا و سوء تأویل دانسته شده است.

بحث تحریف در فرهنگ اسلامی
بحث تحریف در فرهنگ اسلامی به طور خاص در باره دو موضوع مطرح شده است: تحریف کتاب های آسمانی یهودیان و مسیحیان، و تحریف در قرآن.

تحریف کتاب های آسمانی در قرآن
بحث در این در باره ریشه در قرآن کریم دارد که در آن تورات و انجیل به عنوان کتاب هایی که خداوند بر پیامبرانش نازل کرده است، تأیید شده اند و در عین حال بر این نکته نیز تأکید شده است که این کتاب ها تحریف شده اند. در آیه ۷۵ سوره بقره در باره یهودیان آمده است که گروهی از آنان کلام خدا را می شنوند و به رغم آن که آن را می فهمند، تحریفش می کنند. آیه ۷۹ همین سوره و آیه ۷۸ سوره آل عمران، ناظر به این معناست که کسانی کتابی به دست خود می نویسند و می گویند از جانب خداست. آیه ۴۶ سوره نساء و آیه ۱۳ سوره مائده نیز به مسئله تحریف کلام از جانب اهل کتاب (یُحَرِّفونَ الکَلِمَ عَنْ مَواضِعِه) اشاره دارد. در آیه ۴۱ سوره مائده نیز همین نکته با تعبیری دیگر (یُحَرِّفونَ الْکَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِه) بیان شده است.

مصادیق تحریف
...
تحریف، افزودن یا کاستن یا تغییر لفظ یا معنای قرآن است.
«تحریف» در لغت به معنای گردانیدن و تغییر دادن یک چیز از جایگاه خود است؛ مانند: (... یحرفون الکلم عن مواضعه...) ؛ "کلمات را از جاهای خود برمی گردانند".
اقسام تحریف
تحریف را سه گونه دانسته اند: ۱. تحریف لفظی؛ ۲. تحریف معنوی؛ ۳. تحریف عملی.
تحریف مورد بحث در قرآن
البته بیشترین بحثی که در علوم قرآن مطرح شده، از تحریف لفظی است. گرچه احتمال وقوع برخی از اقسام تحریف در قرآن داده شده است؛ ولی اکثر قریب به اتفاق دانشمندان، قرآن را از هرگونه تحریفی مبرا می دانند.
دیدگاه علمای امامیه
...
...


تحریف در دانشنامه ویکی پدیا

تحریف
تحریف در لغت به معنی بگردانیدن سخن؛ تغییر هر چیز عموما و تغییر کتاب خصوصا. راغب گفته: تحریف کلام آن است که آن را در گوشه ای از احتمال قرار دهی که بتوان به دو وجه حمل کرد.
اما در اسلام به عنوان ادعایی جهت بیان تغییرات در تورات و انجیل گفته می شود و مسلمانان معتقدند که مطالب انجیل و تورات به دست یهودیان و مسیحیان تحریف شده اند یعنی برخلاف اصلش تغییر یافته اند.
خلیج فارس و مترادف های آن در سایر زبان ها، اصیل ترین نام و نامی است بر جای مانده از کهن ترین منابع، که از سده های پیش از میلاد به طور مستمر در همه زبان ها و ادبیات جهانی استفاده شده است و با پارس، فارس، ایران و عجم ـ نام های ایران ـ و معادل های آن در سایر زبان ها گره خورده است.
الف: دلایل تاریخی. در این خصوص در سال های اخیر به اندازه کافی اسناد و کتاب منتشر شده است؛ و نام خلیج فارس در کتب ومنابع تاریخی - جغرافیایی عربی و دوران اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
ب: دلایل حقوقی.
گرچه این آبراهه در همه متون تاریخی و جغرافیایی عربی خلیج فارس و بحر فارس نامیده شده است با این حال، این نام گذاری از دهه ۱۳۳۰ خورشیدی از سوی ملی گرایان عرب مورد چالش واقع شده است. کشورهای عربی، از دهه ۱۹۶۰ میلادی و با گسترش اندیشه های پان عربی توسط جمال عبدالناصر از نام جعلی خلیج عربی استفاده می کنند. این مطلب طی یک بخشنامه از طرف اتحادیه عرب به همه کشورهای عربی رسماً ابلاغ شده است. اما سایر کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی همچنان از نام اصلی و کهن خلیج فارس به صورت رسمی استفاده می کنند و گاهی اوقات ممکن است در مکاتبات غیررسمی برای سادگی یا تحت نفوذ مالی عربی عبارت خلیج را بکار برند.
بعضی دولت ها و قوم گرایان تندرو با پرداخت هزینه های سنگین، تغییر نام خلیج فارس را به طور جدی و بی سروصدا دنبال می کنند. براساس کتاب اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان نوشتهٔ محمد عجم برهان های آن ها بر موضوع های زیر استوار است:
دولت بحرین در مورد این ادعا، سه نقشه نیز چاپ کرده است. نقشهٔ هندیوس ۱۶۰۹ که در آن خلیج کتیف و خلیج عربی به کار رفته و ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

معنی تحریف به انگلیسی

sophistication (اسم)
کمال ، اغوا ، تحریف ، سفسطه ، دلفریبی
anagram (اسم)
مقلوب ، قلب ، تحریف
distortion (اسم)
تحریف ، اعوجاج
falsification (اسم)
تحریف ، ساختگی ، تزویر
garble (اسم)
تحریف ، ضایعات
mutilation (اسم)
تحریف ، نقص ، قطع عضو ، معیوب سازی

معنی کلمه تحریف به عربی

تحریف
بديل , تزييف , تشويه
حرف , زيف , عذب , ميل

تحریف را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معصومه
واتگردانی، وات گشت، اریباندن، واتهای واژه ای را دگر کردن یا نگاشتن، دستبردن در سخن
جمشید احمدی
کژیدن = کژ گردانیدن = تحریف
نمونه : تحریف شده = کژین
مازیار ایرانی
دگرنمایی زیبنده ترین واژه برای تحریف میباشد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تحریف در قرآن   • تحریف تاریخ   • معنی لغوی تحریف   • تحریف معنی   • تحریف یعنی چه   • معنی تحریر   • معنی تحریف چیست   • مفهوم تحریف   • تعریف تحریف   • معرفی تحریف   • تحریف یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی تحریف

کلمه : تحریف
اشتباه تایپی : jpvdt
آوا : tahrif
نقش : اسم
عکس تحریف : در گوگل

آیا معنی تحریف مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )