برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1676 100 1
شبکه مترجمین ایران

تابعیت

/tAbe'iyyat/

مترادف تابعیت: تبعه، قومیت، ملیت، اطاعت، انقیاد، فرمان برداری، پیروی، تبعیت

متضاد تابعیت: سرکشی، نافرمانی

برابر پارسی: شهروندی، بوم پذیر

معنی تابعیت در لغت نامه دهخدا

تابعیت. [ ب ِ عی ی َ ] (مص جعلی ، اِمص ) پیروی و اطاعت کردن. (فرهنگ نظام ). تابع بودن. پیرو بودن. || از رعایای یک ملک ودولت بودن. از تبعه ٔ مملکتی محسوب شدن. مثال : تابعیت ایران برای من باعث سرافرازی است. (فرهنگ نظام ).
تابعیت : عبارت است از رابطه ٔ حقوقی و سیاسی که شخصی را بدولتی مربوط میکند از تعریف فوق مستفاد می شود که : اولاً باید دولتی و فردی وجود داشته باشد تا رابطه ای بین آندو برقرار گردد زیرا ممکن است مللی وجود داشته باشند که تشکیل دولتی نداده باشند یعنی فردی باشد ولی دولتی نباشد مثلا ملت لهستان وجود داشته است ولی دولتی باین اسم نبوده و یا مللی که در تحت حکومت دول مختلفه عربی بسر می برند یعنی اعراب وجود دارند ولی دارای دول جداگانه ای هستند و نمی توان گفت که تمام اعراب دارای یک تابعیت هستند. رابطه ٔ بین فرد و دولت سیاسی است ، از این لحاظ که دولت تنها عامل و مقام تشخیص دهنده این است که چه فردی تبعه ٔ اوست بنابراین بایددانست که برای افراد حقی نیست که مثلا خود را حتماً تابع فلان دولت بدانند و هیچ دولتی مکلف نیست که فردی را بتابعیت خود بپذیرد بلکه دولت باید با در نظر گرفتن اوضاع سیاسی و جغرافیایی واقتصادی خود افراد را تابع خود بشناسد.
مزایای تابعیت - شخصی چون تابعیت دولتی را قبول کرد دارای حقوق و مزایایی میشود مهمتر از همه این است که حق حمایت او در خارج کشور بعهده ٔ دولت متبوعه ٔ اوست مثلا ایرانیانی که در فرانسه ساکنند حق حمایت آنها بر عهده ٔ دولت ایران است. دیگر این که چون شخصی تبعه ٔ دولتی شد می تواند از حقوق سیاسی که فقط مخصوص اتباع کشور است استفاده کند مانند حق رأی دادن و یا انتخاب شدن در مجالس مقننه و انجمن های ملی و همچنین از حقوق عمومی دیگر که مخصوص اتباع کشور است. بطور کلی باید گفت که چون شخصی تبعه ٔ کشوری شد می تواند از کلیه ٔ حقوقی که بموجب قوانین آن کشور برای اتباع آن مقرر است استفاده کند. پس از تشخیص این که تابعیت عبارت است از رابطه ٔ حقوقی و سیاسی که فردی را بدولتی مربوط می کند و تعیین این که چه کسی بیگانه و چه کسی خودی است باید دید در قوانین کشورهای مختلف و در ایران در موضوع تابعیت از چه اصولی پیروی شده یا می شود.هر گاه قوانین کشورهای مختلفه مطالعه گردد معلوم خواهد شد که بطور کلی ...

معنی تابعیت به فارسی

تابعیت
تابع بودن، پیروی کردن
( مصدر ) ۱- پیروی کردن اطاعت کردن . ۲- از رعایای یک ملک و دولت بودن تبع. مملکتی بودن : تابعیت ایران .
عبارت است از رابطه حقوقی و سیاسی که شخصی را بدولتی مربوط میکند . مزایای تابعیت : شخصی چون تابعیت دولتی را قبول کرد دارای حقوق و مزایای میشود مهمتر از همه اینست که حق حمایت او در خارج کشور بعهده دولت متبوعه اوست مثلا ایرانیانی که در فرانسه ساکنند حق حمایت آنها بر عهده دولت ایران است . اصل اول : هر فردی از افراد باید دارای یک تابعیت نباشد . اصل دوم : هر فردی بمحض تولد باید دارای تابعیت کشور معینی باشد . اصل سوم : هر کس می تواند بر طبق شرایطی تابعیت اصلی خود را ترک کند و تابعیت کشور دیگری را تحصیل نماید . تابعیت بر طبق قوانین ایران و قبول تابعیت ایران : تابعیت در ایران نیز مانند سایر کشور ها بدو طریق است : اصلی و اکتسابی . قسمت اول تابعیت اصلی - تابعیت اصلی یا بر طبق سیستم خاک است و یا مطابق سیتم خون و اکنون باید دید که قانون ایران کدامیک از ایندو سیستم را مورد توجه قرار داده است . الف : اطفال مشروع - اطفال مشروع که در نتیجه ازدواج قانونی از پدر ایرانی بوجود آمده باشند این اطفال ایرانی هستند منتهی در این مورد ممکن است اشکالاتی پیش آید از جمله اینکه پدر اطفال پس از انعقاد نطفه یا حین تولد و یا پس از آن تغییر تابعیت بدهد . ب : اطفال نامشروع - در قانون ایران راجع باطفال متولد از روابط نامشروع مبحثی وجود ندارد . قسمت دوم - تابعیت اکتسابی - از آنچه تاکنون گفته شده است اینطور استنباط میشود که کشورهای مختلفه اشخاصی را تابع خود میدانند که یا بر طبق اصل خون و یا بر طبق اصل خاک بان کشور و جامعه ارتباطی داشته ولی ممکن است که شخصی بدون هیچگونه ارتباطی از لحاظ خون و خاک بخواهد وارد جامعه ای مثلا جامعه ایرانی بشود . ۱ قبول تابعیت : اصولا قبول تابعیت در قوانین غالب کشورها دیده میشود . شرایط تحصیل تابعیت ایران : الف اهلیت : برای اینکه شخصی بتواند درخواست تابعیت ایران را بنماید باید هیجده سال تمام باشد . ب لیاقت : اشخاصی که درخواست تابعیت ایران را می نمایند باید شایستگی و لیاقت ورود به جامعه ایرانی را داشته باشند . ج اقامت : علاوه بر شرایط مذکور در فوق بیگانگانی که بخواهند بتابعیت ایران در آیند باید برای ...

معنی تابعیت در فرهنگ معین

تابعیت
(بِ یَّ) [ ع . ] (مص جع .) ۱ - پیروی کردن ، اطاعت کردن . ۲ - از افراد یک کشور و دولت بودن .

معنی تابعیت در فرهنگ فارسی عمید

تابعیت
تابع بودن، پیروی کردن.

تابعیت در دانشنامه اسلامی

تابعیت
تابعیت، اصطلاحی در حقوق بین الملل خصوصی، به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت.از این عنوان در فقه اسلامی در بخش مسائل مستحدثه و نیز باب های جهاد، لقطه و ارث سخن رفته است.
تابعیّت عبارت است از عضویت فرد ـ حقیقی یا حقوقی ـ در جمعیّت تشکیل دهنده دولت، که بیان گر رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی فرد تابع با دولتی معیّن می باشد و ثمره آن بهره مندی وی از حقوقی است که به موجب قوانین کشور متبوع برای شهروندان آن وجود دارد.
معنای تابعیت در لغت
تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمان بردار بودن است و تابع (جمع: تَبَعه، اَتباع) کسی است که عضو جمعیت اصلی یک دولت باشد و به کسی که عضو این جمعیت نباشد، اگر چه مقیم سرزمین آن دولت باشد، بیگانه یا غیرخودی می گویند.
اثر تابعیت
تابعیت نشان دهنده رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی هر شخص حقیقی یا حقوقی با دولتی معیّن است و منشأ حقوق و تکالیف شخص قلمداد می شود.
معنای دولت
...
تابعیت، اصطلاحی در حقوق بین الملل خصوصی، به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت می باشد.
به رغم نو بودن اصطلاح و تبیین مفهوم تابعیت و طرح نشدن صریح عنوانی معادل تابعیت در آثار فقهی و اِعلام نَسخ ادیان غیر اسلام ، در نظام حقوقی و سیاسی اسلام نهاد تابعیت پیش بینی شده است چنانکه اصطلاح « دارالاسلام حُکمی » در آثار فقهی تا حدود بسیار زیاد به معنای تابعیت اصطلاحی به کار رفته است.
پیدایش نهاد تابعیت در اسلام
اولین دولت اسلامی با هجرت پیامبر صلی اللّه علیه وآله و سلم به مدینه شکل گرفت.پیامبر اکرم با پیمان مدینه جمعیت دولت خویش را مشخص کرد؛ مسلمانان (به طور طبیعی براساس پیمان دینی خود با خداوند ) و یهودیان (براساس پیمان سیاسی با پیامبر اکرم) اعضای اولیه جمعیت شدند.با فتح مکه و برخی سرزمین های دیگر و مسلمان شدن مردم آن سرزمین ها، جمعیت مسلمان دولت اسلامی افزایش یافت و با نزول سوره توبه و تشریع پیمان ذمه ، عضویت پیمانی در دولت اسلامی افزون بر یهودیان مدینه، سایر ا هل کتاب را نیز شامل شد، به این ترتیب با تأسیس دولت اسلامی در مدینه، نهاد تابعیت نیز به وجود آمد. ...

تابعیت در دانشنامه ویکی پدیا

تابعیت
تابعیت یا ملیت اصطلاحی است که برای اشاره به نوعی رابطهٔ سیاسی، معنوی یا حقوقی بین یک شخص، و ملت یا دولتی معین استفاده می شود. نظر واحدی در مورد تعریف تابعیت وجود ندارد و دانشمندان حقوق بین الملل بحث های مفصل و متعددی در مورد تعریف تابعیت کرده اند. برخی از تعاریف که در مورد تابعیت آمده است چنین است:
رابطه ای که با آن خانوادهٔ ملت تشکیل می یابد؛ به عبارتی پیوندی که وابستگی فردی از افراد انسانی را به ملتی خاص توجیه می کند.
تابعیت پیوندی است که شخصی را به ملت معینی مربوط می سازد.
تعلق حقوقی شخصی به جمعیت تشکیل دهنده دولت.
تابعیت رابطه ای است بین فرد و دولت که شخص تبعه را در قبال تبعیت، به حمایت دولت متبوع خود ذی حق می نماید. چنین رابطه ای، شخص تبعه را مطمئن می سازد که در رفتار و دادوستدش با کشورهای خارجی و اتباع بیگانه، عندالاقتضا از حمایت سیاسی دولت متبوع خود، که به وسیله حقوق بین الملل شناخته شده، متمتع خواهد شد.
تابعیت عبارتست از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می سازد.
گفتنی است تابعیت عموماً مبتنی بر دو سیستم است: سیستم خون و سیستم خاک. در ایران تابعیت به طور عمده بر سیستم خون متکی است، البته در مواردی از سیستم خاک برای کسب تابعیت استفاده شده است. با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود ایرانی است اگرچه مادرش غیرایرانی باشد. اشتغال در برخی از کارها و دست یابی به شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است. در آمریکا و کانادا تابعیت به طور عمده بر سیستم خاک مبتنی است، البته سیستم خون هم جایگاه خود را در قوانین این کشور دارد.
از انواع تابعیت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تابعیت اوکراین است وضعیت یک فرد به رسمیت شناخته شده تحت قانون اساسی به عنوان یک حقوقی عضو از اوکراین. تابعیت اوکراین قانون شده است به تصویب رسید و پس مجلس انتخابات در ۲۶ جولای سال ۱۹۹۰ همراه با اعلامیه حاکمیت دولتاست.
شهروندان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و جمهوری در حال حاضر و به طور دائم زندگی در قلمرو ساب ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

تابعیت در دانشنامه آزاد پارسی

رابطه ای سیاسی بین شخص و دولت متبوع او که به موجب آن شخص نسبت به دولت اعلام وفاداری و التزام می کند و دولت نیز در برابر اتباع خود تکالیف و وظایفی را عهده دار می شود. پس از توسعۀ مفهوم ملّیت و سپس تشکیل دولت مدرن براساس نظریۀ «ملت ـ دولت»، به ویژه از قرن ۱۹ به بعد، تابعیت اهمیت فراوانی یافته است. تابعیت، یکی از مباحث حقوق عمومی (حقوق اساسی) است، زیرا اساس روابط و حقوق و تکالیف تبعه و دولت است. همچنین یکی از مباحث حقوق مدنی (حقوق بین الملل خصوصی) است که نحوۀ استقرار رابطۀ تابعیت در آن بحث می شود. شرایط تابعیت یا تغییر آن در قانون داخلی هر کشور پیش بینی می شود. به طور کلی قوانین کشورها از دو اصل برای تعریف تابعیت پیروی می کنند: ۱. اصل خون که به موجب آن، تابعیت از طریق نسب یا خون تعیین می شود و بنابراین فرزندی که از پدر ایرانی متولد می شود، تابعیت ایرانی دارد؛ ۲. اصل خاک که بر طبق آن زادگاه و محل تولد شخص، ملاک تعیین تابعیت اوست و درنتیجه طفلی که در فرانسه یا امریکا متولد شود، فرانسوی یا امریکایی محسوب می شود. بعضی کشورها هر دو اصل را تلفیق کرده اند. در حقوق ایران، مطابق مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی کلیۀ سکنۀ ایران، به استثنای کسانی که تابعیت خارجی آن ها مسلم باشد و مدارک تابعیت خارجی داشته باشند، تبعۀ ایران به شمار می روند (اصل خاک). نیز هر کس که از پدر ایرانی متولد شود، خواه در ایران یا در خارج، ایرانی است (اصل خون). علاوه بر این، زن خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، نیز تبعۀ ایران محسوب می شود، اما بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی اش می تواند به تابعیت اصلی خود رجوع کند، مگر زن شوهر مرده که تا هنگامی که فرزند او به هجده سال نرسیده باشد نمی تواند از این حق استفاده نماید. زن ایرانی که شوهر خارجی کند، همچنان در تابعیت ایران باقی می ماند، مگر طبق قانون کشور شوهر، تابعیت شوهر به او تحمیل شود. ترک تابعیت با انجام تشریفاتی که در مادۀ ۹۸۸ قانون مدنی آمده است، ممکن است و به معنای عدول از وفاداری و التزام به دولت متبوع است. همچنین برای کسب تابعیت ایران نیز، متقاضی باید شرایطی را که در مادۀ ۹۷۹ قانون مدنی آمده است، دارا باشد، مانند هجده سال تمام داشته باشد، فراری از خدمت نظام وظیفه نباشد، پنج سال متوالی یا متناوب در ایران ساکن باشد، در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیرس ...

تابعیت در جدول کلمات

تابعیت
پیروی
به حقوقی گویند که فقط به اتباع داخله کشوری تخصیص داده شده و برای بهره مند شدن از آن باید تابعیت آن کشور را داشت
حقوق سیاسی

معنی تابعیت به انگلیسی

allegiance (اسم)
تبعیت ، وفاداری ، بیعت ، تابعیت ، سرسپردگی
sequence (اسم)
تابعیت ، دنباله ، ترتیب ، رشته ، تسلسل ، نتیجه ، توالی ، عقبه ، ترادف ، پی رفت
nationality (اسم)
تابعیت ، ملیت

معنی کلمه تابعیت به عربی

تابعیت
جنسية , سلسلة , ولاء
تجنس بالجنسية الإيرانية
تجنس

تابعیت را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تابعیت ایران   • تابعیت یعنی چه؟   • تابعیت چیست   • انواع تابعیت   • فرق تابعیت و ملیت   • تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی   • تفاوت ملیت و تابعیت   • تعریف تابعیت   • معنی تابعیت   • مفهوم تابعیت   • معرفی تابعیت   • تابعیت یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی تابعیت

کلمه : تابعیت
اشتباه تایپی : jhfudj
آوا : tAbe'iyyat
نقش : اسم
عکس تابعیت : در گوگل

آیا معنی تابعیت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )