برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1537 100 1
شبکه مترجمین ایران

ایمان

/'imAn/

مترادف ایمان: اطمینان، اعتقاد، باور، باورداشت، عقیده، گرویدن

برابر پارسی: باور، باور داشتن، باورداشت، باورمندی، پای بندی، گرایش

معنی اسم ایمان

اسم: ایمان
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: imān) (عربی) اعتقاد به وجود خداوند و حقیقت رسولان و دین، در مقابل کفر - اعتقاد به وجود خداوند وحقیقت رسولان و دین، یقین داشتن به درستی اندیشه یا امری

معنی ایمان در لغت نامه دهخدا

ایمان. [ اَ] (ع اِ) ج ِ یمین. برکت ها و قوت ها. (از اقرب الموارد). برکتها و تواناییها. (منتهی الارب ). || ج ِ یمین. سوگندها. (آنندراج ) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (غیاث اللغات ) (از اقرب الموارد) :
من شکستم حرمت ایمان او
پس یمینم برد دادستان او.
مولوی.
|| ج ِ یمین (سوی راست ). (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ). و رجوع به یمین شود. || (ص ) مردی که زن وی مرده باشد و محتاج به زن بود، یقول رجل ایمان عیمان ؛ مرد زن مرده ٔ محتاج بزن. (ناظم الاطباء). رجل ایمان عیمان ؛ مرد زن و مواشی مرده که آرزوی زن و شیر دارد، امراءة ایمی عیمی ؛ مؤنث آنست. (منتهی الارب ).

ایمان. (ع مص ) (از «ی م ن ») به یمین درآمدن. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). از جانب یمین آمدن. (ناظم الاطباء). || به سوی راست رفتن. (منتهی الارب ) (ازاقرب الموارد) (آنندراج ). از جانب راست آمدن : ایمن الرجل ؛ از جانب راست آن مرد درآمد. (ناظم الاطباء).

ایمان. (ع مص ) ائمان. اعتمادکردن. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). || زنهار دادن و بی بیم گردانیدن کسی را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). در امن قرار دادن کسی را. (از اقرب الموارد). امن گردانیدن. (تاج المصادربیهقی ). ایمن گردانیدن. (ترجمان القرآن ترتیب عادل بن علی ) (غیاث اللغات ). || فروتنی نمودن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || تصدیق کردن کسی را و گرویدن به او و قبول شریعت وی کردن. (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). تصدیق کردن کسی را و در انقیاد او درآمدن. (از اقرب الموارد). گرویدن و تصدیق کردن. (از مصطلحات عرفاء دکتر سجادی ). گرویدن. (غیاث اللغات ) (ترجمان القرآن ترتیب عادل بن علی ). || (اِمص ) گِرَوِش. باورداشت.اعتقاد. مقابل کفر. (فرهنگ فارسی معین ). تصدیق. نقیض کفر. (از اقرب الموارد). تصدیق. (تعریفات ) (مجمل اللغة). || اعتقاد به جنان و اقرار به لسان و عمل به ارکان و اظهار خشوع و فروتنی و قبول شریعت. (ناظم الاطباء). اعتماد و اقرار و اعتراف و اعتقاد و دین و مذهب و آئین و راستی و خلوص در دین. (ناظم الاطباء). مقابل کفر است. (از فرهنگ مصطلحات عرفاء دکتر سجادی ). || ایمان در شرع عبارتست از اعتقاد بقلب و اقرار به زبان. گفته شده هر کس شهادت بده ...

معنی ایمان به فارسی

ایمان
گرویدن، عقیده داشتن، نقیض کفر، جمع یمین بمعنی قوه وبرک ت، وبه معنی قسم وسوگند
۱ - (مصدر) گرویدن عقیده داشتن . ۲ - ایمن کردن بی بیم داشتن . ۳ - باور داشتن . ۴- ( اسم ) گروش باور داشت اعتقاد مقابل کفر . یا ایمان تازه کردن . ۱ - از نو اسلام آوردن. ۲ - کلم. (اشهد لا اله الاالله ) را بر زبان راندن .
در برخی لهجه ها این صورت در کلمات مختوم به الف یا واو و یا یائ بجای ضمیر ایم بکار رود .
دهی است از دهستان ایتیوند بخش دلفان شهرستان خرم آباد .
(مصدر) اعتقاد یافتن به گرویدن به .
(مصدر) ۱ - اعتقاد داشتن به باور داشتن . ۲ - اعتماد کردن به .
دهنده ایمان
قسمهای درشت
( صفت ) آنکه ایمان دارد موئ من با عقیده مقابل بی ایمان .
( صفت ) آنکه ایمان ندارد فاقد دین و آیین مقابل با ایمان .

معنی ایمان در فرهنگ معین

ایمان
( اَ ) [ ع . ] (اِ.) جِ یمین ، سوگندها.
[ ع . ] ۱ - (مص م .) گرویدن ، باور داشتن . ۲ - ایمن کردن ، امان دادن . ۳ - (اِمص .) اعتقاد.

معنی ایمان در فرهنگ فارسی عمید

ایمان
۱. گرویدن.
۲. عقیده داشتن.
۳. [مقابلِ کفر] (فقه) تصدیق و عمل به احکام دین یعنی اقرار به لسان و عمل به ارکان.
= یمین
بی دین، بی اعتقاد.

ایمان در دانشنامه اسلامی

ایمان
ایمان به معنای باور قلبی دینی، از مفاهیم کانونی ادیان الهی از جمله اسلام. محور اساسی ایمان در قرآن کریم، الله است . قرآن از همه انسان ها خواسته است تا به الله ایمان آورند؛ اما در آیات بسیاری ضرورت ایمان آوردن به پیامبران و رسولان ، کتاب های نازل شده از سوی خدا، فرشتگان و آخرت نیز به «ایمان به الله» افزوده شده است .
درباره موضوع ایمان، مباحث و مسائل متعددی مطرح است که مهم ترین آنها عبارت است از: چیستی ایمان، متعلَّق ایمان، زیاد شدن یا نقصان پذیری ایمان، ایمان از روی تقلید، آثار ایمان و ارتباط آن با عمل صالح و گناه.
واژه ایمان از ریشه «أ- م - ن» به معنای آرامش و اطمینان قلب و نبود ترس است. فعل ثلاثی مزید آن آمَنَ، یؤمِنُ است، که اگر متعدی به «باء» و «لام» باشد ...وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ کنَّا صَادِقِینَ ﴿۱۷﴾ و أَفَتَطْمَعُونَ أَن یؤْمِنُوا لَکمْ...﴿۷۵﴾ به اتفاق اهل لغت به معنای تصدیق کردن است. و اگر متعدی به ذات خود باشد به معنای اطمینان پیدا کردن است که در برابر ترسیدن و هراسان کردن است و در این صورت با ثلاثی مجرد هم معنا است..
ایمان
در مورد معنای ایمان گفته شده است: ایمان عبارت از جایگیرشدن اعتقاد در قلب و از امن گرفته شده، گویی مومن به آن چه بدان ایمان پیدا کرده، امنیت و مصونیت نمی دهد که در آن مورد دچار شک و تردید نمی شود، چرا که شک و تردید آفت اعتقاد است.
در روایاتی از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله ایمان چنین شناسانده شده است: ایمان تصدیق با قلب، اقرار با زبان و عمل با اعضا و جوارح می باشد.
بی شک از بین سه موردی که در این روایت از ارکان ایمان شمرده شده است تصدیق قلبی رکن اصلی است چه اگر تصدیق حقیقی و بدون شائبه باشد اقرار به زبان و عمل به جوارح را خواه ناخواه به دنبال دارد. چنان که نقل شده است عده ای از اعراب بادیه نشین، خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده، گفتند: یا رسول الله! ایمان آوردیم، آیه نازل شد: (ای پیامبر! به آنان) بگو: شما ایمان نیاورده اید ولیکن بگویید اسلام آوردیم و ایمان هنوز در دل شما وارد نشده است.
از این آیه روشن می شود که ایمان آوردن صرفا به اقرار زبان نیست بلکه رسوخ ب ...


ایمان در دانشنامه ویکی پدیا

ایمان
از معنای لغوی ایمان تصدیق و اعتقاد قلبی به کسی یاچیزی است و ازمعنای اصطلاحی آن،اعتقاد و تصدیق قلبی به خدا ،روز قیامت،کتب آسمانی،ملائکه،پیامبران،ائمه و به تعبیری امور غیب است.ایمان در تعریف برون دینی، باوری استوار و مستقل از خرد یا تجربه، به نوعی ایده است. معمولاً این ایده نوعی دین، و مجموعه ای از ایده های کلی و جزئی است.عاشق خدا باش و به او متصل شو که او تنها دارایی ما است.
ایمان هسته مرکزی یک دین و محوری است که همه آموزه های آن دین حول آن جمع می شود. این در حالی است که ایدئولوژی نقطه مقابل ایمان می تواند قلمداد شود. نگاه ایدئولوژیک، فارغ از ایمان، آموزه ها را به همه ساحت های زمینی زندگی انسانی پیوند می زند و می خواهد هرچیزی را به نحوی به دین مربوط کند. به خاطر همین، جنبش های ایدئولوژیک دینی، ممکن است برای دستیابی به اهداف خود، دست به کارهایی بزنند که با روح ایمان چندان سازگار نباشد.
در نظر اسلام خدا و روح و عالم غیب اساس توحید و فلسفه اسلامی بشمار می رود، بنابراین ایمان به این حقایق برای مسلمانان اساسی و اصولی است و کسی که به این اصول ایمان نداشته باشد نمی تواند ایدئولوژی و مکتب اسلام را بپذیرد. برای رسیدن به این حقایق راه های مختلفی وجود دارد، عده ای سعی می کنند از راه منطق، از راه فلسفه، از راه علم، از راه تجربه، از راه های مختلفی به این حقایق برسند
تفاوت ایمان اسلامی با ایمان مسیحی
ایمان (به انگلیسی: Faith) یک آلبوم از جرج مایکل است که در سال ۱۹۸۷ میلادی منتشر شد.
ایمان (به انگلیسی: Faith) به معنی باور عمیق یا اعتقاد است و می تواند به موارد زیر نیز اشاره داشته باشد:
ایمان (ترانه سلین دیون)
ایمان (آلبوم جرج مایکل)
ایمان (جوانرود)، روستایی در کرمانشاه
ایمان (فیلم)
ایمان ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ایمان در دانشنامه آزاد پارسی

(در لغت به معنایباورداشتن) از مفاهیم بنیادی ادیان به معنای باور قلبی به وجود خداوند و جهان نادیده. پولس ایمان را اعتماد به هر آن چیزی می داند که به آن امید توان داشت، و می افزاید ایمان اعتقاد به موجودات و عوالم غیبی است. ایمان در مسیحیت، بر مجموعۀ عقاید نیز اطلاق می شود و گاه وفاداری یا تعهد نسبت به خدا و انسان نیز معنی می دهد. ایمان مسیحی، مجموعۀ طاعات و عبادات را نیز شامل می شود؛ گو این که اصلاح گران پروتستان ایمان به عیسی مسیح را که یگانه راه رستگاری تلقی می کردند، به کلّی از اعمال جدا کردند و آن ها را موجب رستگاری تلقی نکردند. ایمان در آیین هندو عبارت است از اتکا به خداوند در عبادات. در آیین بودا، ایمان یکی از پنج فضیلت کبیره و جزئی بنیادین از طلب اشراق است. ایمان یکی از کلیدی ترین مفاهیم و آموزه های الهیات اسلامی است. بنیاد ایمان در اسلام بر مفهوم «الله» نهاده شده است، گو این که در شماری از آیات قرآنی، ایمان به دعوت پیامبران گذشته، کتاب های آنان، ملائکه و آخرت نیز به ایمان به «الله» افزوده شده است. در این که حقیقت ایمان چیست اختلاف است. برخی چون معتزله آن را عمل به ارکان (انجام دادن کارهای نیک دینی) می دانند و برخی دیگر چون اشاعره آن را پیروی و تصدیق هر آن چیزی می دانند که پیامبر اسلام (ص) آورده است. در سخنی از امام علی (ع) ایمان به اقرار به زبان، تصدیق به قلب و عمل به ارکان توصیف شده است (نهج البلاغه، حکمت ۲۲۷). برخی با استناد به آیات قرآن گفته اند که موطن اصلی ایمان دل آدمی است نه ذهن او. ذهن جایگاه علم است نه موطن ایمان. به دیگر سخن، ایمان گرایش روحی و باور قلبی به اعتقادی است که در ذهن آدمی جای دارد. از این رو، ایمان را «علمِ همراه با التزام» دانسته اند. بر این اساس، اعتقادی را که همراه با التزام نیست نمی توان ایمان گفت. اینان به اعتقاد شیطان به خداوند اشاره کرده گفته اند که چون عاری از التزام است، ایمان نیست و لذا شیطان در سلک مؤمنان محسوب نمی شود. قرآن فرعونیانی را هم که عناد می ورزیدند و از ایمان به خداوند سرباز می زدند، معتقد به وجود خدا معرّفی می کند (جَحَدوا بِها و اسْتَیْقَنَتْها انفُسُهُم: نمل، ۱۴). از این جا می توان دریافت که از دیدگاه قرآن، ایمان غیر از علم، حتی علم قطعی، و از مقوله گرایش است و البته هیچ گرایشی عاری از شناخت نیست ...

نقل قول های ایمان

ایمان در تعریف برون دینی، باوری استوار و مستقل از خرد یا تجربه، به نوعی ایده است. معمولاً این ایده نوعی دین، و مجموعه ای از ایده های کلی و جزئی است.

ایمان در جدول کلمات

ایمان آوردن
گرویدن
ایمان قلبی
باور
ایمان قلبی | اعتماد
یقین
پاکی است و به فرموده حضرت محمد (ص) بخشی از ایمان به شمار میرود
نامه نگاری
ساخته رحمان رضایی با بازی حسام نواب صفوی | ایمان اشراقی | سولماز غنی
اتانازی
سریالی پر مخاطب بود از قاسم جعفری با بازی شهرام حقیقت دوست | پویا امینی | سروش گودرزی | ایمان اشراقی و شهرام عبدلی
خط قرمز
آلبوم ایمان شاهی
عشق اینترنتی

معنی ایمان به انگلیسی

trust (اسم)
مسئولیت ، اطمینان ، اعتماد ، ائتلاف ، اعتبار ، اعتقاد ، ایمان ، قرض ، توکل ، امید ، امانت ، ودیعه ، اتحادیه شرکتها
faith (اسم)
پیمان ، اعتماد ، دین ، اعتقاد ، باور ، عقیده ، ایمان ، کیش ، مذهب
belief (اسم)
اعتماد ، گمان ، اعتقاد ، باور ، عقیده ، ایمان
credo (اسم)
عقیده ، ایمان ، طریقت

معنی کلمه ایمان به عربی

ایمان
اعتقاد , ايمان , ثقة
اعتقد
مومن
کافر
غير مخلص

ایمان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اصغر
باور
فرشته نولاو
ایمان اسم پسرانه است، معنی ایمان: (عربی) اعتقاد به وجود خداوند و حقیقت رسولان و دین ، در مقابل کفر.
ایمان
ایمان به معنی اعتقاد به خدای واحد است
مهدی
ایمان از ا م ن به معنی اعتقاد امن و راحت ,اطمینان و امنیت عقیده و قلب
نیل
اعتقاد به پروردگار بخشنده و مهربان وباور به دین اسلام وپیامبران
ایمان
ایمان بعنی مردی پر باور
شهریار آریابد
در پهلوی " گروش " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
R-roya
ایمان به معنای اعتقاد،باور،اطمینان و....من خودم عاشق این اسمم.ب نظرم اسم خیلی قشنگیه.هیچ وقتم تکراری نمیشه.
ایمان
عقیده داشتن
Mahor alikhani
باور و اعتقاد
مبینا
باور داشتن
عقیده داشتن
ارغنون
ایمان کلمه عربیست نه فارسی.معنای لغوی:باوری استواروغیرقابل برگشت٬آرامش و اطمینان قلبی و... تعریف اصطلاحی:باوری استواروغیرقابل خدشه به:توحید؛عدل؛نبوت؛امامت؛معاد
اشکان
این وازه و همخانواده های آن مانند امن و امنیت و ... عربی نیست و عبری است و نمونه اش واژه آمین است که در سفر تثنیه تورات آمده است ولی اینکه اصل واژه از کجا آمده است روشن نیست شاید از آمون خدای مصری گرفته شده است یا از فرهنگ های ایرانی ، فرانوش ن‌نکنیم زمانی که یهودیان در کار تورات نویسی بودند ، ایران بر آنها فرمانروایی می کرد و باید به زبان سانسکریت رو کرد و شاید این واژه آریایی باشد ، زبان عربی ، زبانی ساختگی است که با واژه های ایرانی و عبری و سریانی و حبشی ساخته شده است و چیزی که به راستی عربی باشد ، شاید بیش از هزار واژه نباشد
ابراهیم
باور قلبی به یک قدرت بی انتها که همه چیز دست اوست وهمه کاره عالم است
یاسمین فیروزی
اعتقاد به وجود خداوند مهربان ،باور
نادر
ایمان به معنی باور عمیق و قلبی یک فردبه بودن یک یا چند ویژگی بسیار مهم در یک موجود.
مثال: ایمان به وحدانیت خداوند ، ایمان به قدرت بی انتهای خداوند ، ایمان به رحمانیت خداوند ، ایمان به حکمت خداوند و ...
مثال دیگر: ایمان به صداقت شخصی ، ایمان به امانتداری شخصی ،ایمان به وفاداری شخصی ، ایمان به نبوغ شخصی و ...
مثال دیگر: ایمان به استحکام تولیدات یک کارخانه ، ایمان به سالم بودن یک ماده غذایی و ...
معنی ایمان به ترکی: " اینانج " یا " اینان " می باشد. مثال: بو سؤزَه اینانجین وارمی؟ = آیا به این حرف ایمان داری؟- بو سؤزو اینانیسان می؟ = آیا این حرف را باور داری؟( در گویش مناطق ترک نشین ایران، " می " به معنی " آیا " در گذشت زمان از آخر جملات حذف شده است.)
ایرزاد
ایمان
به گُمان واژه ای پارسی است :
ایمان : ای - مان
ای : پیشوند نَفی کُننده / نَفیَنده مانند" ای" در واژه ایراد
( ایراد را بنگرید)
مان : اندیشه ، فکر ، مَنِش
ایمان = نااندیشه ، بی فکر
روشنگری : به خداوند نه با اندیشه بلکه با دِل باور کردن
ایمان
من خودم اسمم ..ایمان هست ..من ی دخترم ..عرب زبان هم هستم .ایمان کاملا ی اسم عربی و قرآنی هست .عرب زبانها اسم دختر رو ایمان میزارن ..ایمان یعنی اعتقاد و باور قلبی ...من عاشق اسمم هستم ..

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اسم ایمان   • خواننده ایمان   • ایمان سریال   • فیلم ایمان   • ایمان کره ای   • ایمان به انگلیسی   • ایمان در قرآن   • ایمان سرنوشت   • معنی ایمان   • مفهوم ایمان   • تعریف ایمان   • معرفی ایمان   • ایمان چیست   • ایمان یعنی چی   • ایمان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ایمان

کلمه : ایمان
اشتباه تایپی : hdlhk
آوا : 'imAn
نقش : اسم
عکس ایمان : در گوگل

آیا معنی ایمان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )