برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1714 100 1
شبکه مترجمین ایران

افشاریه

/'afSAriyye/

معنی افشاریه در لغت نامه دهخدا

افشاریه. [ اَ ری ی َ ] (اِخ ) نام سلسله ای از پاشاهان ایران که پس از صفویه از 1148 تا 1210 هَ. ق. سلطنت کرده اند. رجوع به نادرشاه افشار شود.

معنی افشاریه به فارسی

افشاریه
نام سلسله ای از پادشاهان ایران که پس از صفویه از ۱۱۴۸ تا ۱۲۱٠ سلطنت کرده اند .

افشاریه در دانشنامه اسلامی

افشاریه
افشاریه سلسله پادشاهی ایرانی بوده است. این سلسله برای بهبود وضع حج گزاران تلاش های زیادی نمود.
بنیان گذار سلسله پادشاهی افشاریه، نادر قلی از طایفه قرقلوی افشار است. این طایفه از قبایل قزلباش بودند که در روی کار آوردن صفویه نقش داشتند. گروهی از ایل افشار را شاه اسماعیل صفوی (حک: ۹۰۷-۹۳۰ق.) به منطقه ابیورد و نساء در خراسان شمالی کوچاند. نادر در ابیورد به خدمت حاکم آن شهر بابا علی بیگ پیوست و با شجاعت و کاردانی، اعتماد وی را به دست آورد و دختر او را به همسری گرفت و پس از مرگ پدر همسرش در سال ۱۱۳۶ق. جانشین وی شد. در این هنگام، اصفهان به دست افغان ها سقوط کرده و شاه تهماسب دوم صفوی (حک: ۱۱۳۵-۱۱۴۵ق.) برای دستیابی به قدرت و با همراهی طایفه قاجار، عازم مشهد شده بود تا پس از سرکوب ملک محمود سیستانی، قصد اصفهان کند.شاه تهماسب با دیدن شجاعت های نادر، با اعطای حکم حکمرانی ابیورد به وی موافقت کرد. سپس او به عنوان سپهسالار تهماسب کارهایی کرد که شهرت بسزا به دست آورد و توانست سلسله ای جدید تاسیس کند. شکست ملک محمود سیستانی و تصرف مشهد در سال ۱۱۳۹ق. و شکست دادن افغان ها در هرات در همان سال و نیز چیره شدن بر نیروهای اشرف افغان در سه نبرد مهم مهماندوست دامغان، سردره خوار در کوه های البرز و مورچه خورت و تصرف اصفهان به سال ۱۱۴۲ق. تهماسب را بر تخت سلطنت نشاند. این اقدامات در کنار پیروزی بر عثمانی و بازپس گیری زمین های اشغال شده، شهرت و محبوبیت فراوان نادر را همراه داشت.نادر که در پی بهانه ای برای برکناری تهماسب بود، شکست سخت او از عثمانی و واگذاری زمین های آزاده شده به آن ها را دستاویزی برای برکناری وی ساخت. بدین ترتیب، واپسین حلقه تلاش های زنجیروار نادر برای انتقال قدرت از صفویه به افشاریه کامل شد. از این رو، نادر با گردآوری دانشوران، کارگزاران کشوری و لشکری و افراد با نفوذ سراسر ایران به سال ۱۱۴۸ق. در دشت مغان، با نقشه ای از پیش طراحی شده، با وضعیتی سلطنت ایران را پذیرفت و سلسله افشاریه را به پایتختی مشهد پایه گذاری کرد. بیشتر دوران ۱۲ ساله حکومت نادر به جنگ های پیاپی با عثمانی و روسیه و کشورگشایی و لشکرکشی به سرزمین های گوناگون همچون قندهار و هند و تصرف دهلی، بخارا، خوارزم و داغستان و برخورد با شورش های داخلی گذشت. فشارهای این دورا ...

افشاریه در دانشنامه آزاد پارسی

نادرشاه افشار
نادرشاه افشار
سلسله ایرانی (حک: ۱۱۴۸ـ۱۲۱۰ق) تأسیس شده به دست نادرشاه افشار. از آن جا که نادر به شاخه ای از طایفۀ افشار (قرخلو یا قرقلو) منسوب بود، سلسلۀ پادشاهی پس از او به افشاریه معروف شدند. نادر قلمرو حکومتش را بسیار گسترش داد، اما بعد از کشته شدنش (۱۱۶۰ق) قلمرو او به سبب بی کفایتی اعقابش و نیز ظهور مدعیان بسیار، رو به تجزیه نهاد. پس از قتل نادر، برادرزاده اش علی قلی میرزا، با نام عادل شاه افشار به سلطنت رسید. یکی از رقبای عادل شاه، برادر کوچک ترش، ابراهیم خان (بعداً ابراهیم شاه افشار) بود. حکومت این دو برادر به طول نینجامید و هردو به دست امرای شاهرخ افشار، پسر رضاقلی میرزا و نوادۀ نادر، مغلوب شدند. اما شاهرخ در دورۀ پادشاهی اش قدرت و نفوذ چندانی نداشت و قلمرو حکومتش که بیشتر به دست امرا و فرزندش اداره می شد، به ایالت خراسان محدود ماند. پس از آن که امرا و سردارانِ شاهرخ او را برکنار و نابینا کردند، سلیمان صفوی دوم به جای شاهرخ به تخت سلطنت نشست، ولی حکومت او بیش از چهل روز دوام نیافت و یوسف علی خان جلایر او را برکنار و نابینا کرد و شاهرخ دوباره به حکومت رسید. نابینایی شاهرخ سبب حاکمیت یافتن پسرش، نادر میرزا افشار، و کشمکش بین آنان شد. سرانجام آقا محمدخان قاجار به مشهد حمله برد و شاهرخ را دستگیر کرد و کشت و سلسلۀ افشاریه را برانداخت (۱۲۱۰ق). نادر میرزا که در یورش آقا محمدخان به هرات گریخته بود، در دورۀ فتحعلی شاه قاجار برای احیای دوبارۀ دولت افشاریه مشهد را تصرف کرد، اما طرفی نبست و پس از دستگیری به فرمان فتحعلی شاه کشته شد (۱۲۱۸ق). وی آخرین بازماندۀ سلسلۀ افشاریه بود و بدین ترتیب این سلسله کاملاً منقرض شد.

افشاریه در جدول کلمات

دومین پادشاه دودمان افشاریه ایران
عادل شاه

افشاریه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• زندیه   • نام آخرین پادشاه افشاریان   • سلسله افشاریه   • آخرین پادشاه افشاریان که بود   • حکومت افشاریه   • پادشاهان افشاریان   • نام پادشاه توران   • اخرین پادشاه افشاریان کیست   • معنی افشاریه   • مفهوم افشاریه   • تعریف افشاریه   • معرفی افشاریه   • افشاریه چیست   • افشاریه یعنی چی   • افشاریه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی افشاریه

کلمه : افشاریه
اشتباه تایپی : htahvdi
آوا : 'afSAriyye
نقش : اسم
عکس افشاریه : در گوگل

آیا معنی افشاریه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )