برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1499 100 1
شبکه مترجمین ایران

اعتدال ابراهیم (قرآن)

اعتدال ابراهیم (قرآن) در دانشنامه اسلامی

اعتدال ابراهیم (قرآن)
حضرت ابراهیم علیه السّلام، در قرآن انسانی متعادل و به دور از هرگونه انحراف و گرایش به باطل معرفی شده است.
ابراهیم علیه السّلام انسانی متعادل و به دور از هرگونه انحراف و گرایش به باطل:۱. «وقالوا کونوا هودا او نصار ی تهتدوا قل بل ملة ابر اهیم حنیفا وما کان من المشر کین: (اهل کتاب) گفتند: «یهودی یا مسیحی شوید، تا هدایت یابید! » بگو: «(این آیینهای تحریف شده، هرگز نمی تواند موجب هدایت گردد،) بلکه از آیین خالص ابراهیم پیروی کنید! و او هرگز از مشرکان نبود! » » یکی از معانی «حنیف»، اعتدال و استقامت است. ۲. «ما کان ابر اهیم یهودیا ولا نصر انیا ولـکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشر کین: ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی؛ بلکه موحدی خالص و مسلمان بود؛ و هرگز از مشرکان نبود.» ۳. «قل صدق اللـه فاتبعوا ملة ابر اهیم حنیفا وما کان من المشر کین: بگو: «خدا راست گفته (و اینها در آیین پاک ابراهیم نبوده) است. بنا بر این، از آیین ابراهیم پیروی کنید، که به حق گرایش داشت، و از مشرکان نبود! » » ۴. «ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للـه وهو محسن واتبع ملة ابر اهیم حنیفا واتخذ اللـه ابر اهیم خلیلا: دین و آیین چه کسی بهتر است از آن کس که خود را تسلیم خدا کند، و نیکوکار باشد، و پیرو آیین خالص و پاک ابراهیم گردد؟ و خدا ابراهیم را به دوستی خود، انتخاب کرد.» ۵. «ان ابر اهیم کان امة قانتا للـه حنیفا ولم یک من المشر کین: ابراهیم (به تنهایی) امتی بود مطیع فرمان خدا؛ خالی از هر گونه انحراف؛ و از مشرکان نبود؛ » ۶. «ثم اوحینا الیک ان اتبع ملة ابر اهیم حنیفا وما کان من المشر کین: سپس به تو وحی فرستادیم که از آیین ابراهیم -که ایمان خالص داشت و از مشرکان نبود- پیروی کن! » ۳. موحد، و مبرا بودن ابراهیم علیه السّلام از هرگونه کجی و افراط و تفریط، فلسفه امر خداوند به پیروی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم از آیین او:۷. «ثم اوحینا الیک ان اتبع ملة ابر اهیم حنیفا وما کان من المشر کین: سپس به تو وحی فرستادیم که از آیین ابراهیم -که ایمانی خالص داشت و از مشرکان نبود- پیروی کن! » خداوند در این آیه می فرماید: از آئین من که همان آئین پاک و بی آلایش ابراهیم است پیروی نمائید زیرا او حنیف بود یعنی از ادیان باطل متمایل به حق شده بود و در دستورات او حتی در مورد ...

اعتدال ابراهیم (قرآن) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اعتدال ابراهیم (قرآن)   • مفهوم اعتدال ابراهیم (قرآن)   • تعریف اعتدال ابراهیم (قرآن)   • معرفی اعتدال ابراهیم (قرآن)   • اعتدال ابراهیم (قرآن) چیست   • اعتدال ابراهیم (قرآن) یعنی چی   • اعتدال ابراهیم (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اعتدال ابراهیم قرآن

کلمه : اعتدال ابراهیم (قرآن)
اشتباه تایپی : hujnhg hfvhidl (rvHk)
عکس اعتدال ابراهیم (قرآن) : در گوگل

آیا معنی اعتدال ابراهیم (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )