برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

اسفند

/'esfand/

مترادف اسفند: اسپند، حرمل، حرمله، سپند، اسفندماه، حوت

برابر پارسی: اسپند

معنی اسفند در لغت نامه دهخدا

اسفند. [ اِ ف َ ] (اِ) در اوستا سپنته صفت است (در تأنیث سپنتا ) یعنی پاک یا مقدس ، برابر سانکتوس لاتینی. این صفت در اوستا از برای خود اهورمزدا و گروهی از ایزدان و مردمان و جز آن آورده شده است از آن جمله برای ارمیتی. سپنته در بسیاری از کلمات بسیط و مرکب فارسی بجا مانده مانند: اسفند یا سپند گیاهی که در لاتینی روتا نام دارد و دانه ٔ آن بخوری است معروف. حنظله ٔ بادغیسی گوید:
یارم سپند اگرچه بر آتش همی فکند
از بهر چشم تا نرسد مر ورا گزند
اورا سپند و آتش ناید همی بکار
با روی همچو آتش و با خال چون سپند.
همچنین سپند (اسپند) نام کوهی بوده در سیستان. اسدی گوید:
یکی شهر بد پشت اسپندکوه
بسی رهزنان گشته آنجا گروه.
و فردوسی گوید:
بخون نریمان کمر را ببند
برو تازیان تا بکوه سپند.
کلمات و نامهای امشاسپند و گوسپند (گوسفند) و اسفندیار و آذرباد مهراسپند از همین لغت سپنته ترکیب یافته است. سپندار و سپندارمذ و در پهلوی سپندارمت و در اوستا سپنتا آرمتی ، از دو کلمه ترکیب یافته است ودومین جزء آرمتی است و آن نیز از دو کلمه ساخته شده : آرم که از قیود است بمعنی درست یا آنچنان که شاید و باید و بجا و آن خود جداگانه در اوستا بکار رفته. و دیگری متی از مصدر من اوستائی بمعنی «اندیشیدن ». از ترکیب «ارم + متی » یک میم طبق قاعده (که چون دو حرف هم جنس در کلمه ٔ مرکب آید یکی را در دیگری ادغام و در نوشتن حذف کنند) ساقطشده است. اَرمتی بمعنی فروتنی و بردباری و سازگاری گرفته شده در مقابل ترومتی که بمعنی بادسری و خیره سری و ناسازگاری و برتنی و سرکشی است. بنابر آنچه گذشت آرمتی با صفت خود سپنتا (سپنتا آرمتی ) که در فارسی سپندارمذ شده یعنی فروتنی پاک یا تواضع مقدس ، امروزه نام دوازدهمین ماه را اسفند گوئیم یعنی موصوفش را که ارمذ (ارمت ، اَرمتی ) باشد از زبان انداخته ایم. رجوع به فرهنگ ایران باستان پورداود ج 1 ص 78، 82 شود. || نام ماه دوازدهم باشد از سال شمسی. (برهان ). ماه سوم زمستان و ماه دوازدهم سال شمسی ایرانی ، مطابق حوت. اسپند. اسفندماه. اسفندار. اسپندارمذ. اسفندارمذ. || نام روز پنجم از هر ماه شمسی ایرانی.

اسفند. [ اِ ف َ] (اِ) اسفندانه. نام داروئی است که آنرا هزاراسفند نیز گویند و ...

معنی اسفند به فارسی

اسفند
یکیاز امشاسپداننماینده بردباری و سازش اهورا مزدا و واسطه بین آفریدگارو آفریدگان است . در جهان خاکی نگهبانی زمین با اوست وی موکل بروز پنجم هر ماه شمسی ( اسپندار مذ روز) و دوازدهمین ماه هر سال شمسی ( اسپندارمذماه اسفند ماه ) است . او را اسفند واسپند هم خوانند.
( اسم ) ۱ - ماه دوازدهم سال شمسی و ماه سوم زمستان . ۲ - روز پنجم از هر ماه شمسی . ۳ - یکی از امشاسپندان نمایند. بردباری و سازش اهورا و نگاهبان زمین . ۴ - گیاهی است از تیر. سدابیان که بیشتر در نواحی مرکزی و شرقی و جنوبی و غربی آسیا در آب و هوای بحر الرومی یا معتدل و نواحی استوایی میروید اسپند سپند حرمله سداب بری
نام الکه ایست در نیشابور
[ گویش مازنی ] /esfend/ اسفند – گیاهی از تیره ی سلاب وحشی – اسپند
از بلوکات کردستان
دهی در شهرستان تهران
نام قدیم قلعه سعید آباد در فارس
[ گویش مازنی ] /esfande ben/ نام مرتعی در آمل
اسم خردل ابیض است
نامی است که در همدان دهند
روز سیم از خمسه مسترق. قدیم
ماه دوازدهم از سال یزد جردی پارسیان
[ گویش مازنی ] /esfend kelaa/ نام دهکده ای در ناحیه ی دشت کلارستاق
روز سوم از فردجان که بتازی (( خمس. مسترقه )) گویند و فارسیان در آنروز جشن کنند و آتش افروزند .
...

معنی اسفند در فرهنگ معین

اسفند
(اِ فَ)( اِ.) = اسپند. سپند: ۱ - آخرین ماهِ سال شمسی . ۲ - نام روز پنجم از هر ماه شمسی . ۳ - یکی از امشاسپندان ، نماد بردباری و نگاهبان زمین . ۴ - گیاهی است با گل های ریز سفیدرنگ و دانه های سیاه که دانه های سیاه آن را برای دفعِ چشم زخم ، روی آتش می ریزن

معنی اسفند در فرهنگ فارسی عمید

اسفند
۱. ماه دوازدهم از سال خورشیدی، ماه سوم زمستان.
۲. (زیست شناسی) گیاهی خودرو، با گل های سفید کوچک و دانه های ریز سیاه.
۳. (زیست شناسی) دانۀ خوش بوی این گیاه که آن را برای دفع چشم زخم در آتش می ریزند: یارم سپند اگرچه بر آتش همی فکند / از بهر چشم تا نرسد مر وُرا گزند ـ او را سپند و آتش نآید همی به کار / با روی همچو آتش و با خال چون سپند (حنظلۀ بادغیسی: شاعران بی دیوان: ۴).
۴. [قدیمی] = اسپندارمذ

اسفند در دانشنامه اسلامی

اسفند
اِسْفَنْد، نام دوازدهمین ماه از سال و سومین ماه از فصل زمستان در سال شمسی در تقویم کنونی ایرانیان و نیز نام پنجمین روز هر ماه شمسی در تقویم ایرانیان باستان .
اسفند دوازدهمین و آخرین ماه سال خورشیدی (شمسی) است. این ماه در سال های عادی ۲۹ روز و در سال های کبیسه ۳۰ روز دارد.

اسفند در دانشنامه ویکی پدیا

اسفند
اسفند یا اسپند (در زبان فارسی افغانستان: حوت)، در زبان پشتو کب (به پشتو: کب) و در زبان کردی ره شه مه (به کردی: رەشەمە)، دوازدهمین و آخرین ماه سال خورشیدی است. اسفند سومین و آخرین ماه فصل زمستان است. این ماه در سال های عادی ۲۹ روز و در سال های کبیسه ۳۰ روز دارد. این ماه از روز ۳۳۷م سال شروع می شود و در روز آخر سال (در سال های عادی روز ۳۶۵م و در سال های کبیسه روز ۳۶۶م) پایان می یابد.
۱۳۸۸ - فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در جریان اعتراضات مردمی جنبش سبز از کار برکنار شد.
۱۳۸۹ - ادامه اعتراضات جنبش سبز در ۱ اسفند ۱۳۸۹.
۱۲۸۹ - با تنظیم تاریخ رسمی کشور بر اساس گاه شماری هجری شمسی، استفاده از تقویم هجری قمری ممنوع شد.
۱۸۲۸ - امضای عهدنامه ترکمنچای بین ایران و روسیه.
۱۹۲۱ - با کودتای رضاخان تهران به اشغال قوای قزاق درآمد، سید ضیاءالدین طباطبایی نخست وزیر و رضا خان وزیر جنگ و فرمانده کل قوا شد. (۱۲۹۹ شمسی)
۱۹۵۸ - با اتحاد مصر و سوریه، جمهوری متحد عربی پایه گذاری شد.
۱۹۸۴ - جنگ ایران و عراق: آغاز عملیات خیبر در شرق دجله و شمال بصره. (۱۳۶۲ جلالی)
۱۳۸۸ - دستگیری عبدالمالک ریگی
۱۳۸۸ - ثبت جهانی نوروز در مجمع عمومی سازمان ملل
۱۸۴۸ - قیام مردم فرانسه بر علیه پادشاه لویی فیلیپ و برکناری او.
۱۹۱۸ - اعلام استقلال کشور استونی از جماهیر شوروی.
۱۹۴۹ - امضای قرارداد آتش بس میان اسرائیل و مصر.
۷۴۷ (پیش از میلاد) - نبونصر پادشاهی جدید را در بابل بنا نهاد.
۱۹۶۳ - شاه پهلوی">محمد رضا شاه پهلوی به زنان که نیمی از جمعیت ایران هستند حق رأی و حق انتخاب شدن در مجلس را می دهد.
۱۹۶۶ - ایران – جمعیت ایران ۲۴٬۸۷۲٬۰۰۰ میلیون نفر است که ۹٬۳ میلیون شهرنشین و ۱۵٬۵ میلیون نفر روستانشین هستند.
۱۹۷۶ - داکارشهبانو از سنگال دیدن می کند. نخستین سنگ بنای یک پالایشگاه نهاده می شود.
۱۳۶۳ - تأسیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
۱۳۳۱ ‐ توطئه کشتن محمد مصدق نخست وزیر ایران
۱۸۱۳ - امضای پیمان اتحاد سیاسی، نظامی میان روسیه و پادشاهی پروس بر علیه ناپلئون بناپارت.
۹۴۴ - شهر ریو دوژانیرو ایجاد شد.
۱۱۶۹ - اوهایو به عنوان هفدهمین ایالت آمریکا، ثبت شد.
۱۱۹۴ - ناپلئون از تبعید گاه خود، جزیره ال ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

اسفند در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:اسپندارمذ

اسفند در جدول کلمات

قرارداد معروفی که در 1 اسفند 1206 خورشیدی بین روسیه و ایران امضا شد
ترکمان چای

اسفند را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

واژگا
اسفند= اسپند= سپند= 3 پند
پندار کردار و گفتار نیک
shiva_sisi‌
متولد اسفندااااا دستا بالاااااااا بیاین وسط یه چیزی بگماسفند به معنی:گفتار نیک پندار نیک

ممنون
شهریار آریابد
در اوستا " سپنتا آمئیتی " به معنای شیدایی پاک ، عشق مقدس.
فاطی
اسفند معنی آرامش هم میده
نازنین کهنگی
واژه santoدراسپانیایی یعنی قدیس ازهمین ریشه میباشدنیزسن درفرانسه.
رقیه
من اسفندی ام ، اسفندی ها آرام متین پاک و زیبا و سریع به نگاه اول عاشق میشن ولی پای عشقشون می ما نند .
پارمیس
اسفند ماهی با مهر و محبت خوش اخلاق و دوست داشتنی و خوشتیپ هستند خیلی زیبا و آراسته و........

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دانه اسفند   • ماه اسفند   • اسفند دود كردن   • عکس اسفند   • خصوصیات متولدین اسفند زن   • متولد اسفند زن   • عکس متولدین اسفند   • متولدین اسفند مرد   • معنی اسفند   • مفهوم اسفند   • تعریف اسفند   • معرفی اسفند   • اسفند چیست   • اسفند یعنی چی   • اسفند یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اسفند

کلمه : اسفند
اشتباه تایپی : hstkn
آوا : 'esfand
نقش : اسم
عکس اسفند : در گوگل

آیا معنی اسفند مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )