برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1417 100 1

آب مستعمل

آب مستعمل در دانشنامه اسلامی

آب مستعمل
آبی که در وضو، غسل یا شستن چیز نجس مصرف شده باشد آب مستعمل گفته می شود و دارای احکام خاصی است که از آن در باب طهارت بحث شده است.
آب مستعمل در وضو و نیز غسل مستحبی، پاک و پاک کننده است و وضو گرفتن و غسل کردن با آن جایز می باشد.
پاک بودن غساله حدث اکبر و اصغر
آب استفاده شده در غسلی که رافع حدث اکبر است مانند غسل جنابت پاک است و می توان با آن چیز نجس را شست، ولی در این که رافع حدث اصغر و اکبر می باشد یا نه، اختلاف است؛ قول اشهر بلکه قولی که به مشهور بین متأخّران نسبت داده شده، رافع بودن آن است.
العروة الوثقی، ج۱، ص۱۰۲.    
آب مصرف شده در شستن نجاسات که از آن به غساله نیز تعبیر می شود، بر دو قسم است:۱. آب استفاده شده در استنجاء که با شرایطی پاک است.۲. آب استفاده شده در تطهیر سایر نجاسات که در پاک بودن آن اختلاف است.

ارتباط محتوایی با آب مستعمل

آب مستعمل را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب مستعمل   • مفهوم آب مستعمل   • تعریف آب مستعمل   • معرفی آب مستعمل   • آب مستعمل چیست   • آب مستعمل یعنی چی   • آب مستعمل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب مستعمل
کلمه : آب مستعمل
اشتباه تایپی : Hf lsjulg
عکس آب مستعمل : در گوگل

آیا معنی آب مستعمل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )