برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1391 100 1

آب استنجاء

آب استنجاء در دانشنامه اسلامی

آب استنجاء
به آب استفاده شده در تطهیر مخرج ادرار و مدفوع، آب استنجاء گویند و احکام آن در باب طهارت آمده است.
آب قلیل - بنابر مشهور - به مجرّد ملاقات با نجاست، نجس مى شود. بنا بر قولى آب استنجاء، نجس است؛ ولى مورد عفو قرار گرفته است.
شرایط پاک بودن آب استنجاء
آب استنجاء با شرایط زیر پاک است:۱) عدم تغییر رنگ، بو یا مزه ی آب؛۲) نرسیدن نجاستى از خارج به آن؛۳) عدم تجاوز بیش از حدّ متعارف ادرار و مدفوع از محل خروج.
طهارت با آب استنجاء
وضو و غسل با آب استنجاء جایز نیست، امّا در جواز تطهیر چیز نجس با آن -بنا بر طهارت آن- اختلاف است. در این احکام، تفاوتى در آب استنجاء حاصل از شستن اول و دوم مخرج بول -بنا بر قول به اعتبار تعدّد شستن- نیست.
طباطبایی یزدی، محمدحسن، العروة الوثقی، ج۱، ص۱۰۲.    
...

ارتباط محتوایی با آب استنجاء

آب استنجاء را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب استنجاء   • مفهوم آب استنجاء   • تعریف آب استنجاء   • معرفی آب استنجاء   • آب استنجاء چیست   • آب استنجاء یعنی چی   • آب استنجاء یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب استنجاء
کلمه : آب استنجاء
اشتباه تایپی : Hf hsjk[hء
عکس آب استنجاء : در گوگل

آیا معنی آب استنجاء مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )