برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زبان

/zabAn/

مترادف زبان: لسان، کلام، لهجه، اصطلاح
زبان
لسان
زبان آور
قوال
زبان اختراعی دکتر زامنهوف
اسپرانتو
زبان انجیل
سریانی
زبان ایران
پارسی
زبان ایران کنونی
دری
زبان باستانی
ارامی
زبان برنامه نویسی چندالگویی شیء گرا و سطح بالا
سیشارپ
زبان برهمنان هند
سنسکریت
زبان بسته
لال
زبان به چیزی مالیدن
لیسیدن
زبان بین ا لمللی
اسپرانتو
زبان دار بی زبان
لال
زبان رسمی ایرانیان
فارسی
زبان رسمی مردم اتریش
المانی
زبان رسمی مردم ترکیه
ترکی
زبان زدن
لیس
زبان عرب
لسان
زبان علمی و مقدس قدیم هندوان
سنسکریت
زبان گجشک
ون
زبان گنجشک
ون
زبان ما
فارسی
زبان مردم «سوییس»
فرانسوی
زبان مردم پاکستان
اردو
زبان مردم تایلند
تای
زبان مردم تونس در محافل علمی و دولتی
فرانسه
زبان مردم عراق
عربی
زبان مردم نپال
بیهاری
زبان مردم کشور پاکستان
اردو
زبان مردم کشور پرتغال
پرتغالی
زبان مردم کشور تایلند
تای
زبان مردم کشور ترکیه
ترکی
زبان مردم کشور توگو
فرانسوی
زبان مردم کشور تونگا
تونگایی
زبان کشیدن
لیس
زبان کشیدن به بستنی
لیس
زبان کوچک
ملاز, لهات
زبان یهود
عبرانی
از متون مهم عرفانی قرن ششم قمری به زبان فارسی تالیف محمد بن منور
اسرارالتوحید
از نشانه های نفی فعل در زبان عرب
لن
ازشاخه های زبان های سامی
ارامی
بانی زبان اسپرانتو
لودویک زامنهو
برجستگی و پیش آمدگی شبیه زبان در چیزی
زبانه
برگ در زبان محلی
ولگ
بز نر در زبان مازندرانی
کل
بگو به زبان عربی
قل
بله به زبان روسی
دا
به زبان آوردن و تکلم
بیان
به زبان اصلی کیشی است که باعث ختم بازی می شود
چکمات
بی زبان زباندار
لال
پیشوند مخالف در زبان پارسی
دش
تخم مرغ در زبان بیگانه
اگ
خط و زبان ایرانیان در دوره های اشکانی ساسانی
پهلوی
خطی خوش در زبان عربی
نسخ
خطی کوتاه به شکل « | » در زبان رایانه
دش
خوردن در زبان عرب
اکل
در دستور زبان جایگزین اسم می شود
ضمیر
در دستور زبان | کسی که خوانده شده است
منادا
در زبان انگلیسی
هس
درخت زبان گنجشک
گاویال, ون
درس شناخت زبان مادری
ادبیات
دستور زبان انگلیسی
گرامر
دستور زبان بیگانه
گرامر
دنیا از زبان حافظ شیرازی
دار فانی
دیر انجام دادن کار در زبان عامیانه
لفت
دیروز در زبان عرب
امس
راندن در زبان انگلیسی
درایو
رانندگی در زبان بیگانه
درایو
رای در زبان هندی
راو
زیرک در زبان حافظ
رند
سپس در زبان عربی
ثم
شاخص ترین اثر شیخ بهایی در فقه و به زبان فارسی
جامع عباسی
عدد پنج به زبان ترکی
بش
علمی که به مطالعه اصوات ترکیب انها و تلفظ های یک زبان می پردازد
فونتیک
فرزند عزیزم در زبان لری
روله
فصیح و زبان آور
السن
قوم فارسی زبان بین النهرین
تات
گردش به زبان نی نی کوچولو
ددر
گرفتن زبان در سخن گفتن
تاتا
گنگ و زبان بسته
ابکم
لهجه ای از زبان سامیان بدوی مشرق فرات
آرامی
مادر به زبان عربی
ر
مادر به زبان محلی
دا
مادر زبان های اروپایی
لاتین
مثل حرفی که ورد زبان ها باشد
نقل مجلس
مردمک چشم در زبان گیلانی
نیناکی
مردی افسانه ای که در لطیفه گویی بی نظیر بود و لطایفی که به او منسوب است در زبان ها جاریست
ملانصرالدین
منظومه ای حماسی به زبان فارسی منسوب به خواجه عمید عطاری رازی شاعر سده 5 ق در دربار غزنویان
برزو نامه
منظومه ای عاشقانه به زبان فارسی در قالب مثنوی نوشته محمد عصار تبریزی که در سال 778 هجری قمری در وزن خسرو و شیرین سروده شده و دارای 5120 بیت است
مهر و مشتری
مهمترین زبان از شاخه زبانهای ایتالیک
لاتین
نام ایرانیان فارس زبان ماورالنهر و قفقاز
تات
نقطه در زبان بیگانه
پوینت
نو به زبان آذر ی
ینی
نیست در زبان انگلیسی
نات
هرگز در زبان عرب
لن
هرگز در زبان عربی
لن
واضع زبان تازی
یعرب
یکی از شیرینی های سنتی شهر تبریز که مردم در زبان محلی به آن (لوکا) می گویند
نوقا
یکی از شیرینی های سنتی شهر تبریز که مردم در زبان محلی به آن «لوکا» می گویند
نوقا
آدم خوش زبان و طنزگو
بامزه
سینا
Language
میلا
زبانم هر چی باشه افتخار میکنم
دینم هرچی باشه اخلاقم انسانیته
آ
پیشنهادی:زبان(عضو بدن):هزوا در اوستا.
زبان(مجموعه یک شیوه گفتار):پیشنهاد من برابر است با سازهزوا
علی باقری
زبان را گروگان کردن: حالت مبالغه آمیز زبان دادن، در زبان امروزی قول دادن، قول مردانه دادن، کنایه از سوگند، پیمان کردن
علی باقری
زبان:
دکتر کزازی در مورد واژه ی زبان می نویسد : (( زبان در پهلوی در ریخت zuwān و ازوان uzwāb به کار رفته است. ))
سه پاسِ تو چشم است وگوش و زبان؛
کزین سه رسد نیک و بد بی‌گُمان
(نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 185 )


نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران