برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

خنده

/xande/

مترادف خنده: تبسم، لبخند

متضاد خنده: گریه
خنده رو
بسیم
خنده آور
کمیک
خنده بلند
قهقهه
خنده دار
مضحک
خنده کرد
خندید
بازیگر فیلمهای خنده دار
کمدین
تکرارش صدای خنده است
ها
شبکه خنده و سرگرمی تلویزیون
نسیم
صدای خنده آزاردهنده
هرهر
عملی که جنبه های نادرست و ناروای پدیده ای را به صورت خنده آوری نمایش دهد
طنز
گاهی از خنده میروند
ریسه
نمایش خنده دار
کمیک
نمایش داستانی غم انگیز و خنده آور
درام
نوعی نمایش غمگین و خنده آور
درام
از خنده می روند
ریسه
از فیلم های حمید لبخنده
ابی
خجسته وفرخنده
همایون
دزد خنده
لبخند، تبسم
ساخته حمید لبخنده با بازی رادان و هدیه تهرانی
ابی
ساخته حمید لبخنده با شرکت هدیه تهرانی و رادان
ابی
سریالی از حمید لبخنده با بازی مرحومه حمیده خیرآبادی | ثریا قاسمی | ایرج راد | لعیا زنگنه و پارسا پیروزفر در سال 77
درقلبمن
صدای خنده
هرهر
ضد خنده
گریه
فرخنده
مبارک
فیلمی از حمید لبخنده
ابی
فیلمی از حمید لبخنده با بازی هدیه تهرانی و بهرام رادان
ابی
فیلمی از حمید لخنده با بازی بهرام رادان و هدیه تهرانی
ابی
مایه خنده
ضحکه
مجموعه آیتمی طنز شبکه سه و مشابه «خنده بازار» که نوروز روی آنتن شبکه سه رفت
کرکره
نیم صدای خنده
قاه
درسا
نیش وا کردن پوزخند نیش خند


نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران