برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بویایی

/buyAyi/

مترادف بویایی: شامه، مشام

متضاد بویایی: چشایی، ذائقه
بویایی
شم
اندام حس بویایی
بینی
حس بویایی
شم


نام نویسی   |   ورود