ازمایش

/~AzmAyeS/

مترادف ازمایش: ( آزمایش ) آروین، آزمون، امتحان، تجربه، تمرین، مانور، محک، مسابقه، مشق، محنت، فتنه
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

test, experiment, probation, trial, try, assay, experimentation, temptation

مترادف ها

test (اسم)
محک، ازمایش، بته، بوته، معیار، ازمون

assay (اسم)
عیار، ازمایش، کوشش، امتحان، عیارگری

temptation (اسم)
فریب، اغوا، ازمایش، امتحان، خواست، فریبندگی، فتنه، وسوسه

experiment (اسم)
ازمایش، امتحان، تدبیر، تجربه

shy (اسم)
ازمایش، پرتاب

trial (اسم)
رنج، ازمایش، کوشش، امتحان، محنت، مرافعه، محاکمه

testing (اسم)
ازمایش

tryout (اسم)
ازمایش، ازمایش درجه استعداد

try (اسم)
ازمایش، کوشش، امتحان، ازمون

exam (اسم)
محک، ازمایش، امتحان، رسیدگی، بازرسی، معاینه، ازمون، ازمایه

examination (اسم)
محک، ازمایش، امتحان، رسیدگی، بازرسی، معاینه، ازمون، ازمایه

experience (اسم)
ازمایش، خبرگی، مکتب، تجربه، ورزیدگی، اروین، ازمودگی، کارازمودگی

examen (اسم)
محک، ازمایش، بازرسی، مقالهءانتقادی

experimentation (اسم)
ازمایش

probation (اسم)
ازمایش، امتحان، عفو مشروط، ازادی به قید التزام، دوره ازمایش و کاراموزی، ارائه مدرک و دلیل

screening (اسم)
ازمایش، نمایش بر روی پرده تلویزیون

probational (صفت)
ازمایش، امتحان، ازادی به قید التزام، دوره ازمایش و کاراموزی

لغت نامه دهخدا

( آزمایش ) آزمایش. [ زْ / زِ ی ِ ] ( اِمص ) اسم مصدر آزمودن. بلا. بلاء. ( ربنجنی ). خبرت. ( دَهّار ). تجربه. تجربت. آزمون. رون. اروند. بلی. ( دَهّار ). بلیه. ( دَهّار ) ( دستوراللغة ). بلوی. ( دَهّار ). محنت. امتحان. ابتلاء. آزمودن. اختبار. امتحان. سنجش. آروین. رون :
جوانان داننده با گهر
نگیرند بی آزمایش هنر.
فردوسی.
کنون من تو را آزمایش کنم
یکی سوی رزمت گرایش کنم
گَرَم ازدرِ شوی یابی بگوی
همانا مرا خود پسندی به شوی.
فردوسی.
برآنم که با او نسازیم جنگ...
یکی پاسخ پندمندش دهیم...
اگر جنگ جوید پس از پند من
نیندیشد از فرّ و اروند من
بدانسان شوم پیش او با سپاه
که بخشایش آرد بر او هور و ماه
از این آزمایش ندارد زیان
بماند مگر دوستی در میان.
فردوسی.
چو بی آزمایش نباشد خرد
سرِ مایه کارها بنگرد.
فردوسی.
چو دیدمْت گفتم سراسر سخُن
مرا هر زمان آزمایش مکن.
فردوسی.
چنین داد پاسخ که دانای پیر
که با آزمایش بود یادگیر...
فردوسی.
بدانش ورا آزمایش کنید
هنر بر هنر بر فزایش کنید.
فردوسی.
به از آزمایش ندیدم گوا
گوای سخنگوی و فرمانروا.
فردوسی.
جز او هرکه با ما بدل دشمنند
ز تخم جفاپیشه اهریمنند
ز ما نیکوئیها نگیرند یاد
ترا آزمایش بس از نوش زاد.
فردوسی.
دگر آنکه گفتی که چل ساله مرد
ز برنا فزون تر نجوید نبرد
چهل ساله با آزمایش بود
بمردانگی در فزایش بود.
فردوسی.
جوان ارچه دانا بود با گهر
ابی آزمایش نگیرد هنر.
فردوسی.
بدر بر همی بود با هر کسی
همی کرد از آن آزمایش بسی.
فردوسی.
گرت رای با آزمایش بود
همه روزت اندر فزایش بود.
فردوسی.
واکنون اینجا شحنه می گماریم با اندک مایه مرد، آزمایش را. ( تاریخ بیهقی ).
جوان گرچه دانادل و پرفسون
بود نزد پیر آزمایش فزون.
اسدی.
زیرا که جهان ز آزمایش
بس نادره ناطقیست ابکم.
ناصرخسرو.
سلطان چون از حجره خاص بیرون آمدی نخست روی او دیدی و مقصود سلطان آزمایش خجستگی دیدار او بود. ( نوروزنامه ). و هر یک را بانواع آزمایش امتحان می کرد. ( کلیله و دمنه ).بیشتر بخوانید ...

فرهنگ فارسی

( آزمایش ) ( اسم ) ۱ - آزمودن امتحان . ۲ - ورزش ریاضت مشق .
تجربه آزمون
امتحان، تجربه، سنجش، آزمون

فرهنگ معین

( آزمایش ) (یِ ) ( اِ. ) ۱ - امتحان ، تجربه ، سنجش . ۲ - ورزش ، ریاضت ، مشق .

فرهنگ عمید

( آزمایش ) ۱. امتحان، آزمون، سنجش.
۲. تجربه.
۳. فرآیند کشف چیزی.
۴. بررسی علمی نظریه برای اثبات یا رد آن.
۵. تجزیۀ یک ماده به منظور بررسی خواص و مواد سازندۀ آن.

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] آزمایش. آزمایش یا آزمودن، از راه هاى شناخت موضوعات است که فقهاء از آن در ابوابى مانند اجتهاد و تقلید، طهارت، تجارت، حجر، قضاء و دیات به مناسبت سخن گفته اند.
آزمایش یا آزمودن، یعنی امتحان و سنجیدن چیزی یا کسی برای کسب شناخت بیشتر.
مواضع آزمایش
آزمایش یا درباره کالا است یا حیوان و یا انسان.
← موارد آزمایش کالا
۱. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۳۳.
...

دانشنامه عمومی

آزمایش. آزمایش در پژوهش دانشی، به روشی از تحقیق که برای یافتن رابطه علّی میان متغیرها یا آزمودن یک فرضیه به کار می رود، گفته می شود.آزمایش از پایه های اصلی رویکرد تجربی برای دست یابی به داده ها در مورد جهان پیرامون است و از آن هم در علوم طبیعی و هم در علوم اجتماعی بهره می گیرند.از آزمایش ها می توان برای حل یک مسئله یا رد و اثبات فرضیات نظری استفاده کرد.در آزمایش ها، دانشمند یا کارشناس می کوشد تا مشاهده کند که آنچه در یک فرضیه بیان شده آیا در عمل نیز محقق می شود یا نه.فرضیه، نظریهای است که هنوز به محک آزمایش گذارده نشده است.
پژوهش
دانش
پدیده
روش علمی
پیش نمونه
آزمایش ها ممکن است بسیار دقیق باشند و به دستگاه های پیچیده نیاز داشته باشند. محلی که ویژهٔ انجام آزمایش ساخته شده باشد آزمایشگاه نام دارد.فرضیه های ساده ای هم چون وجود گرانش بر روی کرهٔ زمین را می شود با آزمایش های ساده ای در بیرون از آزمایشگاه نیز انجام داد. انجان این آزمایش ها به درک روابط فیزیکی و شیمیایی در جهان هستی به انسان کمک می کند.
کارشناسان رشته های گوناگون دانش از آزمایش های متنوعی بهره می گیرند. برای نمونه جامعه شناسان برای رد یا اثبات نظریاتی در پیوند با رفتار گروه های انسانی این نظریات را می آزمایند یا روان شناسان افرادی را به عنوان نمونه در شرایط ویژه ای قرار می دهند تا با مشاهدهٔ رفتار آن ها به نتایجی علمی دست پیدا کنند.
یکی از تعریف های پژوهش علمی در اصل انجام یک رشته آزمایش ها با هدف مشترک است.عکس آزمایش

آزمایش (ابهام زدایی). آزمایش ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
آزمایش (فیلم)
آزمایش (فیلم ۱۹۲۲)
آزمایش (فیلم ۱۹۴۳)
آزمایش (فیلم ۱۹۸۸)
آزمایش (فیلم ۲۰۱۰)

آزمایش (فیلم ۱۹۲۲). آزمایش (انگلیسی: The Experiment) فیلمی در ژانر درام است که در سال ۱۹۲۲ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به اولین برنت اشاره کرد.
مارس ۱۹۲۲ (۱۹۲۲-03)

آزمایش (فیلم ۱۹۴۳). «آزمایش» (انگلیسی: Experiment (1943 film)) فیلمی در ژانر درام است که در سال ۱۹۴۳ منتشر شد.
۳ سپتامبر ۱۹۴۳ (۱۹۴۳-09-۰۳)

آزمایش (فیلم ۱۹۸۸). «آزمایش» (روسی: Эксперимент) یک فیلم است که در سال ۱۹۸۸ منتشر شد.

آزمایش (فیلم ۲۰۰۱). آزمایش (به آلمانی: Das Experiment) فیلمی در ژانر درام و مهیج به کارگردانی الیور هیرشبیگل محصول سال ۲۰۰۱ است. در این فیلم بازیگرانی مثل موریتز بلیبترو کریستین برکل بازی کرده اند.عکس آزمایش (فیلم ۲۰۰۱)

آزمایش (فیلم ۲۰۱۰). آزمایش (انگلیسی: The Experiment) فیلمی در ژانر مهیج به کارگردانی پل شیورینگ است که در سال ۲۰۱۰ منتشر شد.
۱۵ ژوئیه ۲۰۱۰ (۲۰۱۰-07-۱۵) (PiFan)
۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰ (۲۰۱۰-09-۲۱)
۲۶ نفر برای انجام یک تست روان شناسی برگزیده شده اند تا در نقش نگهبانان و زندانی ها در یک زندان ظاهر شوند. اما این آزمایش خیلی زود از کنترل خارج می شود...عکس آزمایش (فیلم ۲۰۱۰)

آزمایش (فیلم). آزمایش (فیلم) (به آلمانی: Das Experiment) فیلمی در ژانر درام، مهیج است. کارگردان فیلم آزمایش (فیلم)، الیور هیرشبیگل است. این فیلم در سال ۲۰۰۱ میلادی ساخته شد. بازیگران این فیلم عبارت انداز:
موریتز بلیبترو، کریستین برکل
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

دانشنامه آزاد فارسی

آزمایش. آزمایِش (experiment)
در علم، آزمون علمی طراحی شده ای با هدف ارتباط نتایج آن با نظریه ای خاص یا مجموعه ای از نظریه۱ ها. با این که برخی از آزمایش ها ممکن است صرفاً برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر دربارۀ موضوعی صورت گیرند که به خوبی درک شده است، اجرای آزمایش هایی با هدف تحکیم نظریه ای جدید یا سُست کردن عقاید دیرپا نیز اهمیت حیاتی دارد. درنتیجه، نحوۀ آزمایش ها و ارتباط بین طراحی آزمایش و ارزش آن بسیار مهم است. عموماً وقتی آزمایشی ارزش بیشتری داشته باشد، عوامل احتمالی تأثیرگذار بر نتایج یا متغیرهای آن را با دقت کنترل می کنند. به همین سبب، بیشتر آزمایش ها در محیطی کاملاً مهارپذیر، نظیر آزمایشگاه یا کلینیک، صورت می گیرند.

جدول کلمات

آزمایش
رون
تست

فارسی به عربی

( آزمایش ) امتحان
اختبار , اغراء , تجربة , تجریب , خجول , فحص , محاکمة , محاولة

ارتباط محتوایی

مترادف( آزمایش ) آروین، آزمون، امتحان، تجر ...لغت نامه دهخدا( آزمایش ) آزمایش. [ زْ / زِ ی ِ ] ( اِمص ) اسم مصدر آزمودن. بلا. بلاء. ( ربنجنی ) . خبرت. ( دَهّار ...فرهنگ فارسی( آزمایش ) ( اسم ) ۱ - آزمودن امتحان . ۲ - ورزش ریاضت مشق . تجربه آزمون امتحان، تجربه، سنجش، آزمونفرهنگ معین( آزمایش ) (یِ ) ( اِ. ) ۱ - امتحان ، تجربه ، سنجش . ۲ - ورزش ، ریاضت ، مشق .فرهنگ عمید( آزمایش ) ۱. امتحان، آزمون، سنجش. ۲. تجربه. ۳. فرآیند کشف چیزی. ۴. بررسی علمی نظریه برای اثبات ...دانشنامه اسلامی[ویکی فقه] آزمایش. آزمایش یا آزمودن، از راه هاى شناخت موضوعات است که فقهاء از آن در ابوابى ما ...دانشنامه عمومیآزمایش. آزمایش در پژوهش دانشی، به روشی از تحقیق که برای یافتن رابطه علّی میان متغیرها یا آزمودن ...دانشنامه آزادآزمایش. آزمایِش ( experiment ) در علم، آزمون علمی طراحی شده ای با هدف ارتباط نتایج آن با نظریه ای ...حل جدولآزمایش رون تست
معنی ازمایش، مفهوم ازمایش، تعریف ازمایش، معرفی ازمایش، ازمایش چیست، ازمایش یعنی چی، ازمایش یعنی چه، آلمانی:زبان آلمانی، الیور هیرشبیگل، آزمایش خون mcv، آزمایش خون cbc، آزمایش ادرار، خواندن آزمایش خون، آزمایش خون esr، آزمایش خون ازدواج، آزمایش خون wbc، خواندن جواب آزمایش خون
برچسب ها: لغت نامه دهخدا، لغت نامه دهخدا با حرف ا، فرهنگ فارسی، فرهنگ فارسی با حرف ا، فرهنگ معین، فرهنگ معین با حرف ا، فرهنگ عمید، فرهنگ عمید با حرف ا، دانشنامه اسلامی، دانشنامه اسلامی با حرف ا، دانشنامه عمومی، دانشنامه عمومی با حرف ا، دانشنامه آزاد فارسی، دانشنامه آزاد فارسی با حرف ا، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ا
کلمه: ازمایش
کلمه بعدی: ازمایش اب
اشتباه تایپی: hclhda
آوا: /~AzmAyeS/
نقش: اسم
عکس ازمایش : در گوگل
معنی ازمایش

پیشنهاد کاربران

انجام کار یا کارهایی برای شناخت دانش، ارزش، شایستگی یا ویژگی های کسی یا چیزی؛ و یا درخواست کاری از کسی و یا گذاشتن او در شرایطی برای نشان دادن میزان دانش، شایستگی یا ایمان او به خودش برای تشویق او به کوشش برای دستیابی به دانش، ارزش و شایستگی بیشتر و دادن جایگاهی به او بالاتر از آن چه که هست.
در زبان ترکی استانبولی می شود: دنی
Tast, shayازمایش پرتاب، بازبینی
آزمایش EXPERIMENT :[اصطلاح جامعه شناسی]روش تحقیقی که در آن متغیرها را می توان به شیوه ای کنترل شده و نظام یافته، یا در وضعیتی مصنوعی که به وسیله ی پژوهشگر ایجاد می شود یا در محیطهایی که به طور طبیعی به وجود می آیند تحلیل کرد.
منبع https://rasekhoon. net

امتحان، تست، رون، آزمون، آروین، تجربه، تمرین، مانور، محک، مسابقه، مشق، محنت، فتنه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما