دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,٨٨٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٦٣٩
لایک
لایک
٥٩٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه

به بد دردسری افتادی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

چُرتم گرفت

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٧

هر چه بادا باد به دَرک

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

همین رو کم داشتیم

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

تو نگاه اول دلمو بردی با نگاه اول دلمو بردی

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.