دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٢,٣٤٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٠٤
لایک
لایک
١,٣٠٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٦٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣١

اینجا. در این مکان

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٨

در فارسی مهشید مخفف ماهو خورشید هست مه=ماه شید=خورشید

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٤

مجموعه ای از احساسات ما که در میان خواب و بیداری آنها را میبینیم

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥٦

مهربان رفتار کردن. گفتگو با لحنی دوستانه

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢١

Fresh. up to date

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.