دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,٧٧٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٨٤
لایک
لایک
١,٠٣٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٩٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٢

To make or think of something new

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٠

اختراع It's been that someone has made for the first time

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١

گاز anything that is like a for exams oxygen

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
-١٢

پول mony

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٦

at a later time در زمان های بعدی

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.