منو
Zohre

Zohre

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٩,٥٦٨
لایک
١,٠١٦
لایک
دیس‌لایک
٢٩٦
دیس‌لایک
رتبه کل
٣٥٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,٥٦٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣٥٤
لایک
لایک
١,٠١٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٩٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥٨

رابطه ها، روابط

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣٨

به معنای سلام و درود

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥٥

در نتیجه. در آخر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤٦

حاوی، دارای، شامل

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤١

سنت ها، آداب و رسوماتی که در گذشته انجام میگرفته و با توجه به آن امروزه نیز از آنها در بسیاری از مناطق پیروی میشود

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.