منو
شهدادی

شهدادی

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
٢٤
رتبه کل
١٤,٤٨٧
رتبه کل
لایک
٣
لایک
دیس‌لایک
٣
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٣,٩٧٠
لایک
لایک
٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاهی موجود نیست.

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
He spread the newspaper and lay it on the table.
دیدگاه
٠

او روزنامه را پهن کرد و روی میز گذاشت

تاریخ
١ سال پیش
متن
They had not found a scintilla of evidence against him.
دیدگاه
٠

انها کمترین مدرکی علیه او پیدا نکرده اند

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.