دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٧,٢٧٠
لایک
لایک
٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
They had not found a scintilla of evidence against him.
دیدگاه
٠

انها کمترین مدرکی علیه او پیدا نکرده اند

تاریخ
٢ سال پیش
متن
He spread the newspaper and lay it on the table.
دیدگاه
٠

او روزنامه را پهن کرد و روی میز گذاشت

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.