دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٧٨٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧٨١
لایک
لایک
٥٠٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٢٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

نوروزگرایی و روان رنجورخویی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣

ناخودآگاهی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه

یهودی کردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه

آواره کردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

شکستن غرور کسی

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.