منو
ژ.ب

ژ.ب

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٤,٥١٠
لایک
٤٧٥
لایک
دیس‌لایک
١٢٠
دیس‌لایک
رتبه کل
٧٠٠
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٥١٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦٩٩
لایک
لایک
٤٧٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٢٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣١

مجلل

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٩

پرتگاه

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٩

بدتر از همه، بالاتر از همه

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٦

غروب setting sun غروب آفتاب

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٧

لو دادن

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.