دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٢٧
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧,٢١٣
لایک
لایک
٢١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

زیاده روی کردن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

قدردانی کردن از یه نفر به خاطر کاری که انجام داده

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

قدردانی کردن از یه نفر به خاطر کاری که انجام داده

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

اصطلاح هست: وقتی کسی نخواد جواب سوالی را بده ( چون ممکنه تو دردسر بیوفته. ) **درخواست توسل به متمم پنجم ( در دادگاه ) که طبق آن شخص حق دارد در دادگا ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

اصطلاح هست: مسئولیتی را که روی دوش تو هست، به دوش کسی بندازی.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٩ ماه پیش
متن
I have to cram for my chemistry test tomorrow.
دیدگاه
١

من باید برای امتحان شیمی فردام خرخونی کنم.

تاریخ
١ سال پیش
متن
For San Jose, it was back to the drawing board.
دیدگاه
٠

برای سن خوزه، آن برگشتن به خونه اول بود.

تاریخ
١ سال پیش
متن
They must go back to the drawing board and review the whole of youth training.
دیدگاه
١

آن ها باید برگردند سر خانه اول و همه آموزش جوانان را مورد بررسی قرار دهند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
After running two miles of the marathon, Andy and Jessica decided to throw in the towel.
دیدگاه
٠

بعد از دو مایل دو ماراتن، اندی و جسیکا تصمیم گرفتند تسلیم شوند ( ادامه ندهند )

تاریخ
١ سال پیش
متن
Don't throw in the towel.
دیدگاه
٠

تسلیم نشو.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.