برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهربان 😘😘😘

سلام 🖑
تو که اومدی ببینی کی هستم بهت می گم 😁
من اسمم ....... است
نام خانوادگیم ....... است
از خودم تعریف نباشه خیلی مهربونم البته دوستامم میگن
کلاس دوم راهنمایی هستم و ترم elementary 3 تو کانون زبان ایران زبان می خونم

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کارمند
مثلا : a serious employee
١٣٩٨/١١/٠١
|

2 برگزار کردن ١٣٩٨/١١/٠١
|

3 دستگاه 😉😉 ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

4 آگاهی ١٣٩٨/١٠/١٨
|

5 زرافه ١٣٩٨/١٠/١٨
|

6 درخت سرو ١٣٩٨/١٠/١٨
|

7 Look after
مراقبت ، پرستاری ، مواظبت کردن
١٣٩٨/٠٩/١٦
|

8 برنده شدن
I enjoy playing chess with my uncle except that he always wins
من همیشه از بازی با عمویم لذت می برم ولی همیشه او برنده میشود 😑😑😑
١٣٩٨/٠٨/١١
|

9 جایزه ١٣٩٨/٠٨/١١
|

10 گرفتن ، دستگیر کردن 🤓🤓🤓 ١٣٩٨/٠٨/١١
|

11 روانشناسی ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

12 Pull somebody or something along with
difficulty
معنی : دارو
کتاب : English Time
سطح : Reach4
درس : story chapter 6
برای کسایی ...
١٣٩٨/٠٦/١٠
|

13 تبریک گفتن ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

14 چراغ قوه ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

15 A box bottle package etc in which something is kept ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

16 جمع آوری ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

17 Cook book ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

18 Exchange means give somthing and receive something else
کتاب : English time
ترم : Reach 4
درس : reading time , unit 9
صفحه :66
از دی ...
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

19 بودن. شدن ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

20 صاحب رستوران ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

21 Means hello orgood morning ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

22 زهرا یعنی درخشنده و نورانی 🤓
از این اسم جیگر تر نداریم 😗😗😍😍🤗🤗
اسم زهرا یکی دیگر از اسم های حضرت فاطمه است

١٣٩٨/٠٥/١١
|

23 کارت پستال
اگه میشه یه نمونه جمله بگید😊 ممنون میشم واقعا😘😘😘😍😍
١٣٩٨/٠٥/١١
|

24 دیدن یا عکس گرفتن از پرنده ١٣٩٨/٠٥/١١
|

25 Put up a tent or group of tents in place
راه اندازی اردوگاه
کسی میتونه یه جمله باهاش بگه ؟؟؟؟🤔🤔
ممنون میشم
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 diary
• I started keeping a diary when I was thirteen.
• وقتی ۱۳ سال داشتم شروع به نوشتن دفتر خاطرات کردم
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

2 disgusting
• That soup tastes disgusting!
• طعم سوپ نفرت انگیزه
١٣٩٨/٠٥/١٢
|