منو
زهرا دولت دوست

زهرا دولت دوست

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٦٨,٣١٠
لایک
٧,٠٩٦
لایک
دیس‌لایک
١,٣٢٥
دیس‌لایک
رتبه کل
٥٦
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦٨,٣١٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٥٦
لایک
لایک
٧,٠٩٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٣٢٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٨١

برای خانم هایی که مطمئنیم مجردند و همچنین برای ملکه های زیبایی بکار میره

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٩٣

برای خانم هایی که مطمئنیم متأهلند

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٥٩

بیان یک مقدار از کل یا یک عدد کسری مثال⬇ Two out of ten : دو تا از ده تا

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٣٥

رخت شستن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٢٠

شهر بازی

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٥ سال پیش
متن
a close-knit family
دیدگاه
١١

یک خانواده متحد و صمیمی

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The approach of a fox woke the chickens.
دیدگاه
٤

نزدیک شدن یه روباه باعث بیدارشدن جوجه ها شد.

تاریخ
٥ سال پیش
متن
a close-knit fabric
دیدگاه
٠

یک پارچه ( تاروپود ) ریز بافت

تاریخ
٥ سال پیش
متن
You have to do well academically to get into medical school.
دیدگاه

شما باید به لحاظ تحصیلی تمام تلاشتان را بکنید تا به مدرسه پزشکی دسترسی پیدا کنید

تاریخ
٥ سال پیش
متن
He failed to shine academically but he was very good at sports.
دیدگاه

او موفق به درخشش از لحاظ تحصیلی نشد اما در ورزش بسیار خوب بود

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.