دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٧,١٠٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٣٥
لایک
لایک
١,٨٢٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٥٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
١

Shanghai با اس بزرگ، S، یعنی شهر شانگهای shanghai با اس کوچک، s، یعنی کسی را به زور وادار به کاری کردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٢٤

initial یا شکل جمع آن initials، از فعل initiate به معنی شروع کردن مشتق شده اند. initiate به معنی شروع کردن، مترادف کلمه start است. برای روشن تر شد ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤

HSK مخفف کلمات زیر است که Pinyin پین یین آنها نوشته شده است. H�nyǔ Shuǐp�ng Kǎosh�: خنیو شوِی پینگ کاوْشِ ترجمه انگلیسی: Chinese Proficiency Test ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٨

thru شکل مخفف شده، کلمه through است. معنی هر دو یکسان است. تلفظ شان هم ( ثْروو ) است.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٩

. Honesty is an abstract concept صداقت یک مفهوم انتزاعی است. abstract: ( اَبسْ تْرَکت، انتزاعی، مجرد، ذهنی، چیزی که قابل لمس نباشد، غیر قابل لمس ) ...

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The artist put her initials at the bottom of the painting.
دیدگاه
٢

هنرمند، حروف اولِ اسم و فامیلش ( اینیشلز، initials، جمع است، پس نام و نام خانوادگی را شامل می شود ) را در پایین نقاشی گذاشته است.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Our initial meeting took place in Vienna.
دیدگاه
٤

نخستین گردهمایی ما در وین برگزار شد.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
the road to happiness
دیدگاه
٢

جاده خوشحالی

تاریخ
٣ سال پیش
متن
We'll be in New York Tuesday thru Friday.
دیدگاه
٠

ما از سه شنبه تا جمعه در نیویورک خواهیم ماند. ( through در اینجا معنی until تا می دهد )

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Our cat sheds a lot in the spring.
دیدگاه
٤

گربه ما، در فصل بهار خیلی پشم می ریزد.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.