منو
یوسف نادری

یوسف نادری

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١٦,٥٢٦
لایک
١,٧٦٣
لایک
دیس‌لایک
٥٥٣
دیس‌لایک
رتبه کل
٢١٢
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٦,٥٢٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢١٢
لایک
لایک
١,٧٦٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٥٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١١٢

initial یا شکل جمع آن initials، از فعل initiate به معنی شروع کردن مشتق شده اند. initiate به معنی شروع کردن، مترادف کلمه start است. برای روشن تر شد ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩١

اکثر ما، سایت ها یا برنامه های ( اپلیکشن های ) تلفن های هوشمند را دیده ایم که دسترسی ما به خدمات آن ها محدود است. بدین معنی که مالک سایت یا برنامه ( ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩٢

اگر فعل باشد معنی "پاره کردن" می دهد. مثال: که اغلب روی بسته های خوراکی نوشته می شود. ( با علامت یک قیچی و نقطه چین ) Tear here: از اینجا باز شود ا ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤٢

in rell :این رِل، در رابطه ( رمانتیک ) 1: رِل:این دو حرف، مخفف کلمه رِلیشن شیپ ( relationship ) هستند. I'm in a relationship به معنی: من با شخصی را ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤٥

تلفظ دقیق این کلمه Reply ریپلای است به معنی پاسخ دادن، اما گاهی اوقات با کلمه Replay ریپلَی به معنی دوباره پخش کردن اشتباه گرفته می شود. در کلمه او ...

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Hi, Joe. I'd like you to meet a friend of mine.
دیدگاه
١٦

سلام جو، دوست دارم با یکی از دوستام آشنا شی.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
I need to get some things at the store.
دیدگاه
٧

باید چندتا چیز از فروشگاه بگیرم.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The children made a model airplane.
دیدگاه
١٦

بچه ها یک ماکت هواپیما ساختند.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Where did you get that unusual clock?
دیدگاه
١٦

اون ساعت عجیب غریبو از کجا گرفتی؟

تاریخ
٣ سال پیش
متن
You're shit and you know you are!
دیدگاه
٢٠

تو یه عوضی هستی و خودتم اینو می دونی.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.