برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

یسنا نظری پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گفتاری, شفاهی, دهان به دهان
(نقل موضوع یا داستانی از طریق بیان گفتاری بین دو نفر)
١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

2 برای تاکید بر اینکه چیزی اونطور که باید یا اونطور که فکرشو میکردین خوب نیست:
مثلا بنظرمن باگفتن "متاسفانه" یا.. میشه در فارسی این تاکید رو رسوند.
١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

3 شیرفهم کردن چیزی به کسی, قبولوندن یا فهموندن مسئله ای به کسی:
to manage to make someone "understand" or "believe" something
١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

4 مرکز توجه قرار گرفتن, موضوع اصلی بودن ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

5 واضح یا اصلاح کردن یک نظریه یا روش ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

6 مشتری محور ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

7 کاملا (چیزی یا کسی را) تحت کنترل داشتن ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

8 تصفیه حساب کردن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

9 ارزیابی کردن, امتحان کردن, ماشینی رو قبل از خرید تست کردن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

10 از کار بی کار کردن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

11 یادش بخیر! ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

12 Return On Investment :
بازگشت سرمایه
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

13 قیمت جاهای مختلف رو با هم مقایسه کردن برای پیدا کردن مناسبترین قیمت:
چک کردن قیمتها
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

14 معنی عامیانه در دیکشنری کمبریج: به سرعت افزایش یافتن, بزرگ شدن:
to grow in size, or increase in number or level, very quickly:

David has r ...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

15 تایید، رضایت یا توافق نهایی را جلب کردن ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

16 طرزکار چیزی رو یادگرفتن,
از چیزی سردرآوردن
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

17 دو انگشت (یا بیشتر) رو روی صفحه نمایش به هم نزدیک یا دور کردن.
معمولا برای بزرگنمایی یا کوچکتر کردن تصویر درون صفحه استفاده می شود.
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

18 روانه کردن محصول (به بازار) ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

19 زورگیری مجازی, زورگیری سایبری ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

20 بغل به بغل ١٣٩٨/٠٤/١١
|

21 تله کلیک ١٣٩٨/٠٤/١١
|

22 به هم زدن،
وقفه ایجاد کردن (در کسی) : توجهشو جلب کردن
١٣٩٨/٠٤/١١
|

23 تبلیغات میانپخش
( تبلیغی که وسط پخش ویدئو میاد)
١٣٩٨/٠٤/١١
|

24 پذیرای کسی یا چیزی بودن ١٣٩٨/٠٤/١١
|

25 ارتقادادن, تقویت کردن, بهتر کردن ١٣٩٨/٠٤/١١
|

26 پست رایگان؛ پست معمولی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

27 فقط یه نمونه کوچیک بودن(از کل مسئله) ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

28 could halo on the brand:
در بیزینس: اعتبار بخشیدن
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

29 ثابت نموندن, مدام تغییر کردن ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

30 آدم سرزنده, آدم دلشاد ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

31 نگاه اجمالی، تصویر اجمالی ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

32 مورد ستاره دار ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

33 لیست بلندبالا ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

34 موانع رو کنار بزنین ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

35 در بازاریابی= کسی که کیفیت محتوا رو فدای کمیت می کنه
https://www.gelato.com/en-US/blog/content-pollution-what-it-is-and-why-it-matters/
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

36 قابل ردیابی - قابل پیگیری ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

37 به کاری چسبیدن - کاری رو باهمه وجود انجام دادن ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

38 be mindful of= حواستون به... بودن ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

39 جلو زدن ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

40 ناهار کاری رایگان (A seminar offered during a free lunch) ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

41 محتوای نگهدارنده (محتوایی که باعث میشه بازدیدکننده وبسایت شما بعد از مدتی بخواد دوباره به وبسایتتون سربزنه یا مدت زمان بیشتری تو وبسایت بمونه) ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

42 به بهترین شکل ممکن انجامش دادین؟
١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

43 •به بطن چیزی/کاری رفتن
•از زیر و بم چیزی سر درآوردن
١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

44 تقویم محتوا (تقویمی که در بازاریابی دیحیتال به برنامه ریزی در نشر بهتر محتوا کمک می کنه) ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

45 صریح بودن, رک و راست بودن ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

46 طرحواره اطلاعات ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

47 خاص پسند (چیزی که عامه پسند نیست) ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

48 روش های سنتی, رسانه های سنتی (در بازاریابی) ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

49 همخونی داشتن با ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

50 محتوای بی کیفیت ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 aiming
• Speak without thinking is shooting without aiming.
• حرف زدن بدون فکر کردن مثل شلیک بی هدفه
١٣٩٨/٠٤/١٧
|