دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧,٩٨٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٩٢
لایک
لایک
٨١١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٢

گفتاری, شفاهی, دهان به دهان ( نقل موضوع یا داستانی از طریق بیان گفتاری بین دو نفر )

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢

برای تاکید بر اینکه چیزی اونطور که باید یا اونطور که فکرشو میکردین خوب نیست: مثلا بنظرمن باگفتن "متاسفانه" یا. . میشه در فارسی این تاکید رو رسوند.

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٢

شیرفهم کردن چیزی به کسی, قبولوندن یا فهموندن مسئله ای به کسی: to manage to make someone "understand" or "believe" something

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١١

مرکز توجه قرار گرفتن, موضوع اصلی بودن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣٦

واضح یا اصلاح کردن یک نظریه یا روش

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Speak without thinking is shooting without aiming.
دیدگاه
٥

حرف زدن بدون فکر کردن مثل شلیک بی هدفه

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.