دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٢٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧,٢٢٥
لایک
لایک
٢٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

خیلی تمیز

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

به سرعت و در حجم زیاد فروش رفتن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

مزخرف بودن، صادق نبودن، درست نبودن سرشار از زندگی و انرژی جوانی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه

احساس حقارت کردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

مشارکت کنید

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
While volunteering at the hospital, she discovered that medicine was her vocation.
دیدگاه
٢

در حالی که داوطلبانی در بیمارستان بود دریافت که به پزشکی علاقه مند است

تاریخ
٢ سال پیش
متن
A grand lady, she would never dream of entering the vulgar home of a peasant.
دیدگاه
٢

به عنوان یک خانم عالی مقام، هرگز رویای وارد شدن به یک خانه پست روستایی را نداشت .

تاریخ
٢ سال پیش
متن
My sister was euphoric when she found out she was pregnant.
دیدگاه
١

خواهر من خیلی خوشحال شد وقتی متوجه شد باردار است.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.