برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

وایل رحیمی

اللهم صلی علی محمد و آل محمد:)

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بروز علایم بیماری، ظاهر شدن علایم بیماری ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

2 جهت انجام آزمایش گروهی در یک محل جمع شدن ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

3 (آمار) ، چولگی، توزیع چولگی،توزیع ناهموار ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

4 (هندسه ) تانژانت منحني در بي نهايت ، مماس ازلي ، (خط) مجانب ، همكران ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

5 [در مباحث آمار و تجزیه و تحلیل ریاضات]پراکندگی ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

6 در علم آمار=>عدد یا اعداد در یک جامعه آماری ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

7 جامع
[در علم آمار و ریاضیات]جامعه آماری، جامعه نمونه،جامعه نمونه گیری شده
١٣٩٧/٠٨/١١
|

8 غیر اثر بخش-فاقد اثر درمانی ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

9 در موارد معدودی به معنی متوسط به بالا است poor- intermediate-low ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

10 روش درمانی ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

11 مبتلا شدن به
who have developed cancer افرادی که به سرطان مبتلا شده اند.
١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

12 تزریق یا ارایه دارو
وارد کردن دارو به داخل بدن
١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

13 هر دو گروه ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

14 کارآفرین ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

15 پیش دبستانی ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

16 طحال
در علوم پزشکی به طحال اسپلن می گویند
١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

17 تزریق دارو ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

18 در دندان پزشکی تضمین درمانی ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

19 گسترش یافتن ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

20 دندانهای جلو زده
یعنی دندانهایی که پوزیشن جلو زده دارند و یک اصطلاح دندان پزشکی است
متضاد آنRetroclined است
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

21 ترمیم ، جراحی ترمیمی ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

22 If you are a hostage to something, or are hostage to it, you are prevented from changing your plans because of previous arrangements or promises you ... ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

23 ناهنجاری.در مباحث علوم پزشکی و آناتومی به معنی ناهنجاری است ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

24 ترمیم ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

25 ترمیم نشده ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

26 پیبردنازکلبهجزء
پی بردن از کل به جزء
(سلام خسته نباشید این کلمه بد تایپشده بود خواستم گزارش بدم ممنون بخاطر زحمت ها تون)
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

27 ترمیم- درمان ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

28 انجام دادن آزمایش ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

29 مقولات، مباحث چاپ شده ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

30 کاندیل استخوان کاندیل ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

31 دورسال ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

32 کوک در زندگی اش دارای دو سری دندان می‌شود: دندان‌های شیری و دندان‌های دایمی . دندان‌های شیری (Deciduous Teeth) تعداد دندان‌های شیری ۲۰ عدد است که به‌ ... ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

33 جلو زدگی (فک و یا استخوان ماگزیلا) ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

34 عقب زدگی یا عقب افتادن استخوان فک ١٣٩٧/٠٥/٣١
|