وایل رحیمی

وایل رحیمی اللهم صلی علی محمد و آل محمد: )

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpresentation٠٠:٤٢ - ١٣٩٨/٠٣/٠١بروز علایم بیماری، ظاهر شدن علایم بیماریگزارش
92 | 2
meet١٦:١٦ - ١٣٩٧/٠٩/١٦جهت انجام آزمایش گروهی در یک محل جمع شدنگزارش
21 | 2
skew٢٢:٥١ - ١٣٩٧/٠٨/١٨( آمار ) ، چولگی، توزیع چولگی، توزیع ناهموارگزارش
16 | 1
asymptotic٢١:١٨ - ١٣٩٧/٠٨/١٨( هندسه ) تانژانت منحنی در بی نهایت ، مماس ازلی ، ( خط ) مجانب ، همکرانگزارش
21 | 1
variability١١:٣٣ - ١٣٩٧/٠٨/١٨[در مباحث آمار و تجزیه و تحلیل ریاضات]پراکندگیگزارش
74 | 1
score٢٣:١٤ - ١٣٩٧/٠٨/١٥در علم آمار=>عدد یا اعداد در یک جامعه آماریگزارش
23 | 3
universe١٧:١٢ - ١٣٩٧/٠٨/١١جامع [در علم آمار و ریاضیات]جامعه آماری، جامعه نمونه، جامعه نمونه گیری شدهگزارش
23 | 1
non curative٢٢:٢٩ - ١٣٩٧/٠٨/٠٢غیر اثر بخش - فاقد اثر درمانیگزارش
0 | 1
poor٢٢:١٢ - ١٣٩٧/٠٨/٠٢در موارد معدودی به معنی متوسط به بالا است poor - intermediate - lowگزارش
18 | 2
curative١٤:١٦ - ١٣٩٧/٠٨/٠٢روش درمانیگزارش
0 | 1
developed١٣:٠٧ - ١٣٩٧/٠٨/٠٢مبتلا شدن به who have developed cancer افرادی که به سرطان مبتلا شده اند.گزارش
46 | 4
introduction١٣:٠٥ - ١٣٩٧/٠٨/٠٢تزریق یا ارایه دارو وارد کردن دارو به داخل بدن گزارش
108 | 5
both arms١١:٥٥ - ١٣٩٧/٠٨/٠٢هر دو گروهگزارش
5 | 1
entrepreneurship٠٠:٥٨ - ١٣٩٧/٠٧/٠٧کارآفرینگزارش
57 | 1
splen١٢:٠٢ - ١٣٩٧/٠٧/٠٢طحال در علوم پزشکی به طحال اسپلن می گویندگزارش
12 | 0
administered١٢:٥١ - ١٣٩٧/٠٦/٢٦تزریق داروگزارش
113 | 2
statement٢٣:١٩ - ١٣٩٧/٠٦/١٣در دندان پزشکی تضمین درمانیگزارش
28 | 2
developing١١:١٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩گسترش یافتنگزارش
51 | 2
declined١٠:٥١ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨دندانهای جلو زده یعنی دندانهایی که پوزیشن جلو زده دارند و یک اصطلاح دندان پزشکی است متضاد آنRetroclined استگزارش
12 | 1
compensat١٢:٢٤ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦ترمیم ، جراحی ترمیمیگزارش
9 | 0
hostage٢١:٤٠ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥If you are a hostage to something, or are hostage to it, you are prevented from changing your plans because of previous arrangements or promises you ... گزارش
28 | 1
deficiency١٢:٤٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥ناهنجاری. در مباحث علوم پزشکی و آناتومی به معنی ناهنجاری استگزارش
32 | 1
compensation٠١:٤٨ - ١٣٩٧/٠٦/٠٣ترمیمگزارش
14 | 1
untreated١٣:٠٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢ترمیم نشدهگزارش
16 | 1
deduction٠٩:٤١ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢پیبردنازکلبهجزء پی بردن از کل به جزء ( سلام خسته نباشید این کلمه بد تایپشده بود خواستم گزارش بدم ممنون بخاطر زحمت ها تون )گزارش
168 | 5
repair٠٠:٥٨ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢ترمیم - درمانگزارش
85 | 2
conducted٢٠:١٤ - ١٣٩٧/٠٦/٠١انجام دادن آزمایشگزارش
138 | 1
literature١٦:٤١ - ١٣٩٧/٠٦/٠١مقولات، مباحث چاپ شدهگزارش
78 | 2
condyle١٢:٤٠ - ١٣٩٧/٠٦/٠١کاندیل استخوان کاندیلگزارش
2 | 1
dorsal٠٤:٢٢ - ١٣٩٧/٠٦/٠١دورسالگزارش
0 | 8
deciduous١٥:٠٨ - ١٣٩٧/٠٥/٣١کوک در زندگی اش دارای دو سری دندان می شود: دندان های شیری و دندان های دایمی . دندان های شیری ( Deciduous Teeth ) تعداد دندان های شیری ۲۰ عدد است که ب ... گزارش
7 | 0
retrusion٠٦:٣٩ - ١٣٩٧/٠٥/٣١عقب زدگی یا عقب افتادن استخوان فکگزارش
23 | 0
retrusion٠٦:٣٩ - ١٣٩٧/٠٥/٣١جلو زدگی ( فک و یا استخوان ماگزیلا )گزارش
12 | 1