٣ رأی
تیک ٥ پاسخ
١٠٢ بازدید

معانی مختلف فعل  " Rip-off"

٢ ماه پیش
٠ رأی

قیمت های خیلی گران اصطلاح سر گردنه  

٢ ماه پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٨٨ بازدید

ترجمه ی روان ضرب المثل انگلیسی:   "Haste makes waste."

٢ ماه پیش
١ رأی

عجله کار شیطان است 

٢ ماه پیش