٠ رأی
١ پاسخ
٦٠ بازدید

 ایا نوشتار  Denmark هست یا Danemark چون تیچر ما از  من تلفظ صحیح را اشتباه گرفته.

٢ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٤٦ بازدید

سلام شما ها میدونید چی میشه؟؟هرجایی میرم معنی اصل رو بهم نمیده...

٢ ماه پیش