دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٦٢٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٩٩٢
لایک
لایک
١١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ هفته پیش
دیدگاه
٠

۱ ) تنبیه و مجازات کردن ۲ ) صدمه زدن، خسارت زدن، اسیب زدن

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
١

حرکت دادن، به جلو راندن

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
١

صدای بلند و گوش خراش

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
١

مهربان و کار راه بنداز

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١ ماه پیش
متن
The ship captain was known and feared for his summary method of administering punishment.
دیدگاه
٠

کاپیتان کشتی برای روش فوری و سریع ( قاطع ) در اجرای مجازات شناخته شده و ترسناک بود

تاریخ
١ ماه پیش
متن
My doctor says I need to put a check on my salt intake.
دیدگاه
٠

دکترم میگوید من باید مصرف نمکم را محدود کنم

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.