دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧٣
رتبه
رتبه در دیکشنری
١١,٧٠١
لایک
لایک
٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١٩ ساعت پیش
متن
His face had been beaten to a pulp .
دیدگاه
٠

صورتش و له و لورده کرده بودند

تاریخ
٢٢ ساعت پیش
متن
Sitting sure beats standing.
دیدگاه
٠

نشستن مطمئنا بر ایستادن ارجحیت دارد

تاریخ
٤ روز پیش
متن
Instability may arise at times of change.
دیدگاه
٠

بی ثباتی ممکن است چندین دفعه تغییر بیافریند

تاریخ
٥ روز پیش
متن
Although she is gone, his love for her abides.
دیدگاه
٠

اگر چه او رفته اما عشقش برای آن مرد پابرجاست.

تاریخ
١ ماه پیش
متن
We have strong reservations about the use of tranquilizing drugs for the parents of a baby with a congenital malformation.
دیدگاه
٠

ما ملاحظات محکمی در مورد استفاده داروهای آرامبخش برای. . .

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.