٢ رأی
١٦ پاسخ
٢,٤٩٣ بازدید
چند گزینه‌ای

هم خانواده اتفاق 

٣ ماه پیش
٢ رأی

متفق ، توافق ، متفقین ، توفیق ، اتفاقات و. . .

٣ ماه پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٢٧١ بازدید

پدر من بیست و هشت ماه در جبهه بوده ، کسری خدمت  من  چن ماه میشه می‌شود؟ 

٤ ماه پیش
٠ رأی

هر ماه 12 روز کسری خدمت داره ، 28 ماه میشه 336 روز یا به عبارتی 11 ماه و 6 روز

٤ ماه پیش