دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٣,١٧٥
لایک
لایک
١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
Which opera did Verdi write first?
دیدگاه
٠

اولین اپرایی که وردی نوشت کدام بود؟

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
At first I was scared, but as I went on, I became more brazen.
دیدگاه
٠

اولش واقعا خیلی ترس داشتم اما وقتی که ادامه دادم جسور تر شدم

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
At first, he was really scared.
دیدگاه
٠

در مراحل اول او خیلی ترس و استرس داشت

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
The police found no clue to her whereabouts.
دیدگاه
١

پلیس هیچ سرنخی از مکان تقریبی آن زن پیدا نکرد

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.