دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
١,٣٥٣
رتبه
رتبه در بپرس
٨١
لایک
لایک
١٢٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

٢ رأی
٢ پاسخ
١٥ بازدید
٢ رأی
٢ پاسخ
١٨ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
٢٣ بازدید
چند گزینه‌ای

 Ifrah: Which bus goes to the hospital? Antonia: the 236. It--- stops outside.

١ هفته پیش
٢ رأی
٥ پاسخ
٢١ بازدید
چند گزینه‌ای

If you_______pick them up from their house, they would like to come.

١ هفته پیش
٣ رأی
١ پاسخ
٢٩ بازدید

کاربرد  اصطلاح  "speak very highly of you" چیه؟

١ هفته پیش

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.