دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٠,٦٧٥
لایک
لایک
١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

آشکار کردن

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

متناسب شوند

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

همه گیری

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

تراکم نیز معنی میده

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

سرطان روده

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.