دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٣,٣٤٧
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٦ ماه پیش
متن
I'm afraid I can't give you a general overview of the situation. I can only offer you a worm's-eye view that is based on my own experience.
دیدگاه
٠

فکر نمی کنم بتونم بهتون یک دید کلی از وضعیت بدم، فقط می تونم یک نظر کوته بیبنانه براساس اونچه که تجربه کردم در اختبارتون بگذارم

تاریخ
٧ ماه پیش
متن
The truth sometimes hurts.
دیدگاه
٠

گاهی اوقات حقیقت باعث می شه آسیب ببینیم

تاریخ
٧ ماه پیش
متن
It hurt me that he said those terrible things about me.
دیدگاه
٠

با حرف های وحشتناکی که درباره ام گفت باعث شد ناراحت بشم

تاریخ
٧ ماه پیش
متن
He hurt her by accident.
دیدگاه
٠

تصادفا باعث شد اون صدمه ببینه

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.