نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی کلمه liminal چیه؟
١ هفته پیش
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

-
همه
٢ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
تلفظ واژه‌ی «مضغ»
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سلام. «تفاوت بین تیزر و تریلر در ا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

-
بپرس
٦ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
تلفظ واژه "چغر"
٦ ماه پیش