دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١١,٠٦٩
لایک
لایک
٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٣

کامل

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٠

طرح

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٠

تشویق

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٠

فرمان گرفتن

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
٠

تنظیم

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٦ ماه پیش
متن
The lawyer looked over his brief once more before going up to the courtroom.
دیدگاه
٠

وکیل قبل ازورودبه جلسه ی دادگاه باردیگرخلاصه ی دعوی رابررسی کرد.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.