دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٤١٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٢٣٧
لایک
لایک
٦٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

پلیدی, نجاست, ناپاکی

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
١

پلکان

دیدگاه
٠

مهموم

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

ابیاری

دیدگاه
٠

ریوستا

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.