تاریخ
٨ ماه پیش
متن
How much money I make is none of your business.
دیدگاه
٠

به شما ربطی نداره من چقدر پول درمیارم .

تاریخ
٨ ماه پیش
متن
Business was bad last quarter.
دیدگاه
٠

معامله سری قبلمون بد بود .

تاریخ
٨ ماه پیش
متن
If we are not satisfied with your company's services, we will take our business elsewhere.
دیدگاه
٠

اگر از خدمات شرکت شما راضی نباشیم با جای دیگه ای معامله میکنیم .

تاریخ
٨ ماه پیش
متن
The manufacturer and the retailer had been doing business for years.
دیدگاه
٠

تولید کننده و خرده فروش سالهاست با هم معامله می کنند

تاریخ
٨ ماه پیش
متن
I'm looking for a book on becoming successful in business.
دیدگاه
٠

دنبال کتابی یک کتاب میگردم که من رو در تجارت موفق کنه . یا : دنبال یک کتاب هستم که من رو در تجارت موفق کنه .

تاریخ
٨ ماه پیش
متن
He's decided to go into business instead of becoming a teacher.
دیدگاه
٠

او تصمیم دارد بجای معلم شدن وارد تجارت شود .

تاریخ
٨ ماه پیش
متن
What business are you in?
دیدگاه
٠

عامیانه میشه: تو ( به معنی داخل ) کار چی هستی ؟ یا کارت چیه ؟