دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,١٥٧
رتبه
رتبه در دیکشنری
٨٩٩
لایک
لایک
٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

غارت کردن

تاریخ
٢ هفته پیش
دیدگاه
٠

کریمانه

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
١

انعکاس دادن منعکس کردن مثل این جمله the shape of a lens is designed to bend light bouncing from a subject in three - dimensional space

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٠

واقعیت رسانه ای

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٠

میان برنامه ( در حوزه برنامه سازی تلویزیونی ) نوعی برنامه تلویزیونی است که میان یک برنامه یا برنامه ها، به صورت کوتاه پخش می شود. زمان کوتاه، جذاب ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.