دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٣٦٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٤٢٧
لایک
لایک
٢٢٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

خامه

دیدگاه
٠

خاگینه خرما

دیدگاه
٠

وِرنی

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

اَلَذّ

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

پیش غذا اٌردِرو ( به�فرانسوی Hors d'oeuvr )

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.