دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٥١٣
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٠٤٠
لایک
لایک
١٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ هفته پیش
دیدگاه
١

"خیلی سخت" هم معنی میده منبع کمبریج : If something is described as a killer, it is very difficult The test was a real killer

تاریخ
٣ هفته پیش
دیدگاه
٠

منبع کمبریج : a small knob ( = a round handle ) on a watch, used for winding it

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

be extremely bored

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

پیروزی The game ended in triumph for the home team

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
١

مکان آرام

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
He is our friend and likewise our leader.
دیدگاه
٠

او دوست ما و همچنین رهبر ما است

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.