دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٤٠٠
رتبه
رتبه در بپرس
٢٦١
لایک
لایک
٣١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

١ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٤ بازدید

His conclusion was only theoretical and not meant to be publicized.

١ هفته پیش
١ رأی
٠ پاسخ
١٩ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٥٠ بازدید

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.