دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣١,٠٨١
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٦ ماه پیش
متن
He is less patient than I am.
دیدگاه
٠

صبر و حوصله او از من کمتر است

تاریخ
٦ ماه پیش
متن
There is a pretty view from the hotel balcony.
دیدگاه
٠

بالکن هتل منظره زیبایی دارد

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.