دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٢٧٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٣٥٦
لایک
لایک
١٣٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

در مقیاس صنعتی

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

یا size the opportunity یعنی از فرصت استفاده کردن IELTS 17

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

آرام به نظر آمدن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه

فقط انجامش بده بدون بهونه یا زیاد فکر کردن و براش برنامه ریزی کردن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

با تساوی تمام شدن یک مسابقه یا بازی

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.